Projektet i korthet

Inblandade bolag

Helsingborgshem

Publicerat i maj 2024

Bostad först går ut på att människor som står långt ifrån bostadsmarknaden får ett långsiktigt boende direkt – utan några krav på drogfrihet eller nykterhet, till exempel. Utgångspunkten är att människor behöver trygga bostäder innan de kan förväntas ta itu med andra problem. De erbjuds dock samtidigt ett omfattande socialt stöd utifrån sina egna önskemål och behov (läs mer nedan).

Helsingborgshem började lämna lägenheter till Bostad först redan 2010.

– Då gick det väldigt bra. Vi hade en kvarboendegrad på ungefär 80 procent under flera års tid och vi brukade lyftas som ett väldigt lyckat exempel. Och så var det under ganska många år, säger Louise Liedholm, som är chef för bosocial samordning och juridik.

Allt fler störningar

Men för några år sedan började det komma allt fler störningar från de senast lämnade lägenheterna.

– Det skapade en massa otrygghet och oro för grannarna, och de som orsakade störningarna ville inte ens släppa in boendestödjarna från Bostad först-teamet, berättar hon.

De personerna fick därför så småningom flytta från sina lägenheter.

– Men det var en lång process och vi behövde även jobba för att återta grannarnas förtroende. De hade blivit väldigt rädda och oroliga av allt stök och spring, kopplat till missbruk, stölder i källarförråd och annat.

Problemen ledde fram till ett radikalt beslut.

– Vi valde att sätta stopp och pausa tilldelningen av lägenheter till Bostad först. Då fick socialförvaltningen se över sina rutiner, se var det brast och vad de skulle göra annorlunda. Och de gjorde ett jättebra arbete! Vi har haft få störningar från dem som flyttat in sedan 2022.

Viktigt med motivation

En avgörande förutsättning för att Bostad först ska fungera är att de hyresgäster som flyttar in är motiverade till en förändring i livet, understryker Louise Liedholm.

– Det är väldigt viktigt att de verkligen är redo och motiverade, så att de förstår vad Bostad först innebär och är villiga att ta emot det stöd som ges. När vi nu i efterhand analyserat vad som gick fel så var det just att den matchningsprocessen inte hade fungerat, säger hon.

– Men numera lägger socialförvaltningen mycket tid vid de här intervjuerna, så att inte personerna har fel förutsättningar och får flytta ut igen. Det blir ju ett misslyckande både för individen och för samhället i stort.

Framgångsrik nystart

Louise Liedholm framhåller det goda samarbetet med kommunen som en mycket viktig del i att nystarten blivit så lyckad. Helsingborgshem och Bostad först-teamet har haft gemensamma kunskapsdagar och utbildningar, gemensamma inflyttningsbesök hos hyresgästerna, regelbundna inbokade avstämningar och därtill tätare kontakter vid behov.

– Det har gjort att vi har fått tillbaka förtroendet för varandra, och vi har också en gemensam handlingsplan för vad som ska göras om det inte funkar. Vi måste kunna lita på att de snabbt tar kontakt med hyresgästen och åker dit direkt om något hänt.

Möjligheten till sådana ingripanden minskar också arbetsbördan för Helsingborgshem.

– Vi har ju ett team som vi kan ringa till när det gäller Bostad först-lägenheterna, vilket verkligen är en av fördelarna. Den hjälpen har vi ju inte när våra andra hyresgäster stör.

Sviktlägenheter som extra stöd

En tillfällig utväg om det blir stora störningar i en Bostad först-lägenhet är att personen får flytta till en av socialtjänstens så kallade sviktlägenheter under en kortare tid.

– Det kan ju till exempel vara den så kallade svansen, det gamla umgänget, som förstör för den nyinflyttade eftersom det kan vara svårt att säga nej till dem. Då kan en sviktlägenhet vara bra för att lugna ner situationen, och också för att visa grannarna att vi agerar och tar deras oro på allvar, säger Louise Liedholm.

På senare tid har det dock alltså varit mycket lugnt kring Bostad först-lägenheterna.

– Men nu är det jätteviktigt att vi ser till att det fortsätter att vara bra. Att vi håller fast vid det som vi har kommit överens om, och har en tät dialog och kontinuerliga avstämningar. Numera har vi inte så många problem, så nu ligger fokus på att följa upp aktuella ärenden för att se hur det går och om det finns rutiner som vi behöver se över.

”Fantastiskt att vi kan göra skillnad”

Två före detta Bostad först-hyresgäster har också medverkat på föreläsningar och berättat om vad modellen inneburit för dem.

– Båda två har fått jobb och är så tacksamma att de fick den här chansen, som verkligen förändrade deras liv, och det visar ju att vi som allmännyttigt bolag faktiskt kan göra skillnad. Jag vet att det låter jätteklyschigt, men det är fantastiskt, säger Louise Liedholm.

– Så med rätt förutsättningar är Bostad först väldigt bra. Det hjälper människor som inte skulle kunnat få en bostad på något annat sätt – och den bostaden blir som en språngbräda till en ny fas i livet.


Kort om Bostad först

  • Metoden Bostad först utmärks av att de som flyttar in får en långsiktig boendeform direkt. Tanken är att de då får möjlighet att ta tag i andra problem i sina liv.
  • Målgruppen är hemlösa personer med komplex social problematik.
  • Inga krav ska ställas på den boende utöver dem som ställs på övriga hyresgäster. Följaktligen ställs exempelvis inte krav på frihet från missbruk för att få en bostad i Bostad först.
  • Däremot erbjuds ett omfattande socialt stöd som utgår från den enskilda personens önskemål och behov.
  • Läs mer här i Sveriges Allmännyttas marknadsrapport om bostadssociala frågor

Kort om Bostad först i Helsingborg

Antal lägenheter: Fyra–fem per år från Helsingborgshem. Sedan starten 2010 har omkring 80 personer fått lägenhet hos företaget genom Bostad först.
Kontraktsform: Andrahandskontrakt, med kommunen som förstahandshyresgäst.
Möjlighet till förstahandskontrakt: Efter ett år kan hyresgästen få hyra lägenheten i första hand. Innan det sker görs bland annat en kontroll av lägenheten med en checklista som utformats tillsammans med Bostad först-teamet. ”Men hittills har inte de lägenheternas skick skiljt sig särskilt mycket från våra andra lägenheter”, berättar Louise Liedholm.
Villkor för att få lägenhet: Personen ska vara hemlös, i behov av stort stöd från socialtjänsten på grund av missbruk och/eller psykisk ohälsa, vara folkbokförd i Helsingborg sedan två år tillbaka, inskriven hos arbetsmarknadsförvaltningen eller socialförvaltningen, motiverad till att ta tag i sitt liv, ha en genuin vilja till att behålla sitt boende och villig att ha löpande kontakt med stödteamet under två år.
Källor: Helsingborgshem och Helsingborgs stad