Projektet i korthet

Inblandade bolag

HFAB, Komtek, Vallåsskolan

Publicerat i juni 2020

Det kallas Solrosstråket och invigdes förra sommaren. Då hade tre klasser i årskurs fyra slutfört uppdraget: att göra det enklare att hitta från Vallås centrum till den stora lekplat­sen Solrosparken. Numera finns det skyltar och solrosor i många former både på mark, väggar, soffor och bilhinder.

Även papperskorgarna är prydda med klister­märken på solrostemat med budskapet ”Var en hjälte! Rädda miljön”.

– Icke nedskräpning var ett tema vi hade, så när en av eleverna kom på den sloganen tryckte vi upp den på klistermärken, förklarar Johan Björnqvist.

– De fick också i uppgift att sprida budskapet till fem personer vardera, och de tog det verkli­gen på allvar. De kommer också fram till mig ibland och visar att de slänger skräpet, det är verkligen kul.

Hur många solrosor som ryms längs stråket hålls hemligt.

– Vi vill inte säga hur många det är, för vi har som en tävling att man ska räkna alla solrosor. Vi anordnade den på invigningen och frågan finns kvar på en skylt här. Vill man veta det rät­ta svaret får man grabba tag i mig, säger Johan Björnqvist.

Relationer, trygghet, samverkan och boinflytande

Just kontakterna med barnen och relationsbyggandet hörde till huvudsyftena med projektet, som kallas Arkitekter i skolan. Andra mål var ökad trygghet, bättre samverkan mellan områdets aktörer och – inte minst – att ta tillvara barnens tankar.

– Det handlar i grunden om barns och ungas boinflytande. Vi har ju givit dem möjlighet att uttrycka sina åsikter om vad de vill göra i sitt närområde, konstaterar Johan Björnqvist.

– Närmare 25 procent av våra hyresgäster är under 19 år, och vi har lyssnat på dem i väldigt liten utsträckning hittills. Så det måste vi göra mer, och det kommer vi att göra. De är ju allas vår framtid, och dessutom våra potentiellt bli­vande hyresgäster.

Barn tänker ofta lite annorlunda än vuxna, konstaterar han.

– Det är ju de som är på lekplatserna, och det är de vet hur de ska se ut för att bli roliga. Det finns många exempel på lekplatser som vi vuxna gjort, men där barn inte leker.

Lektioner i skolan

En halvdag i veckan under sex veckor fick Johan Björnqvist komma till skolan och hålla lektioner tillsammans med Komtek, en kommu­nal teknikskola i Halmstad som både arbetar ute i skolorna och håller kvällskurser.

För att samarbetet med skolan ska fungera bra är det viktigt att hitta kopplingar till läroplanen, understryker Johan Björnqvist.

– Det gäller att punkta upp vilka delar i pro­jektet som går att ta upp i skolsalen och koppla dem till de olika ämnena, som historia, svenska, teknik, bild, kartkunskap och annat.

Solros som regnskydd

Under våren fick en klass från årskurs nio i Vallåsskolan föreslå ytterligare förbättring­ar till Solrosstråket. De saknade en skyddad plats att vara på när det regnar, så de ritade ett tak i form av en stor solros i ett digitalt designpro­gram. Under taket ryms ett tiotal personer, med avbilder av de 25 elevernas händer runt sittplatserna.

Utöver regnskyddet – som tillverkats av ett socialt företag i kommunen – föreslog nion­deklassarna även ett 30 meter långt räcke där man kan gå och balansera.

– De ville egentligen att räck­et skulle vara ungefär tre meter ovanför marken, men av säkerhetsskäl kunde vi inte göra så. Nu kommer det att vara ungefär en meter ovanför marken, så blev lite besvikna, berättar Johan Björnqvist med ett leende.

Väg in i skolan

Projektet med högstadieeleverna blev mindre omfattande än med fjärdeklassarna. Dels för att kortare lektionstid var inplanerad, dels på grund av pandemin. Men Johan Björnqvist är ändå nöjd, inte minst med kontakterna med eleverna.

– Det har varit mycket bränder på området un­der den här tiden, och eftersom jag under de här månaderna haft en naturlig väg in till klassen har jag fått möjlighet att prata med dem om det. Det har varit en stor fördel för oss som bostadsbolag.

Unga och äldre tillsammans

I framtiden hoppas Johan Björnqvist att involvera även de äldre hyresgästerna i områdes­arbetet.

– De ska ju också få vara med och bestämma om sitt närområde, och så vill vi gärna arbeta för att föra samman de yngre och de äldre som bor här.

 

Vill du veta mer om hur bostadsbolag kan arbeta med barnets rättigheter?
Beställ Sveriges Allmännyttas nya vägledning Bostadsbolaget och barnen här i vår webbshop