Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostadsbolaget i Göteborg

Publicerat i november 2023

Med tävlingen Bästa klimatinitiativen vill Sveriges Allmännytta lyfta fram framgångsrika exempel på hur bostadsbolag kan bidra till en miljömässigt mer hållbar utveckling. Kampanjen #waterhack utsågs till vinnare i kategorin Stora medlemsbolag.

Att spara vatten är inte bara en viktig insats för att hushålla med vårt viktigaste livsmedel utan har även positiva effekter på den ekonomiska hållbarheten, särskilt i tider av kostnadsökningar.

– Som svar på effekterna av ett förändrat klimat som tydligt påverkar vår värld har Bostadsbolaget, en allmännyttig bostadsaktör, intensifierat sina insatser för att främja hållbarhet i det dagliga arbetet, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Bostadsbolaget har inte bara fokuserat på interna åtgärder, utan även engagerat sina cirka 50 000 hyresgäster i en gemensam strävan mot en hållbar framtid. Genom att implementera vattenbesparande åtgärder i sitt dagliga arbete har Bostadsbolaget både bidragit till att minska det egna resursuttaget, och även inspirerat och medvetandegjort sina hyresgäster om vikten av att agera hållbart.

– Vi är jättestolta över våra hyresgäster som sparade miljontals liter vatten genom att ändra sina vanor. Pengarna vi sparar kan istället användas till investeringar i våra fastigheter och boendemiljöer, vilket kommer hyresgästerna tillgodo. Så till våra branschkollegor säger vi: Tveka inte att haka på #waterhack! säger Oskar Scheiene, energi- och miljöchef på Bostadsbolaget.

Läs mer om vattensparkampanjen här

Läs mer om finalisterna i kategorin stora företag här

Läs mer om vinnaren i kategorin små och mellanstora bolag här

Läs mer om tävlingen Bästa klimatinitiativen här

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här