Sveriges Allmännytta har nu för fjärde året i rad utlyst tävlingen ”Bästa Klimatinitiativen” som fokuserar på områden som energieffektivisering, fossilfrihet, hantering av effekttoppar, användning av förnybar energi, klimatkrav på leverantörer och klimatsmart boende.  Årets upplaga är indelad i två kategorier för att inkludera företag i alla storlekar.

Tävlingen är ett bra sätt att hitta de goda exempel som finns och sedan sprida erfarenheterna till alla andra bolag. 

– Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig, menar Magnus Ulaner som är ansvarig för Allmännyttans Klimatinitiativ. 

Alla finalister berättar mer om sina projekt under Klimat- och Energikicken i Linköping den 14–15 november. Vid kvällens middag avslöjas sedan vilka projekt som juryn valt till vinnare.  

Finalist nummer 1: 

Bostads AB Mimer – Mimers återbrukshubb 

– Många fastighetsägare har förråd med saker som är bra att ha och material som sparats från förvaltning, renoveringar eller skador. Den stora utmaningen är att hela organisationen ska veta om att materialet finns att använda vilket ofta resulterar i att sakerna blir för gamla och till slut kasseras, berättar Maria Eberhardsson, kommunikations- och hållbarhetschef på Bostads AB Mimer. 

Sedan februari 2023 använder Mimer en enkel app där personalen kan hitta allt från innerdörrar och diskmaskiner till köksluckor och diskbänkar, boka produkterna och återanvända dem hos nästa hyresgäst.  

Materialet från de olika förråden har samlats i två olika förråd, ett för vitvaror och ett för övrigt material. Hit lämnas material som exempelvis kvartersvärden vet kan användas någon annanstans och här kan man sedan hämta ut material som man behöver och bokat i appen. 

Målet med att införa det här arbetssättet är att öka återbruksgraden och minska koldioxidutsläppen, men även att minska kostnader för inköpt material och skapa engagemang i klimatfrågan internt. 

– Vi sparar tid internt och det blir färre resor till bygghandeln. I många fall kan vi ge snabbare service till våra hyresgäster då materialet redan finns ”hemma” på lager, säger Maria Eberhardsson. 

Vad tycker ni om att vara finalist? 

– Vi anmälde oss till tävlingen för att uppmärksamma ett lyckat arbetssätt. Sedan vi började visa upp resultaten har vi haft minst ett digitalt studiebesök i veckan för fastighetsbolag och andra som är nyfikna och vill göra samma resa. Vi är därför superlyckliga över att vara finalist i tävlingen. Idéer som ger resultat är till för att spridas så effekten blir ännu större om fler går samma väg. För när ett projekt blir uppmärksammat så här sprids det och fler kan testa, säger Maria Eberhardsson. 

Juryns kommentar:

Mimers bidrag adresserar en viktig fråga för framtiden – att få branschen att ställa om till cirkulärt. Projektet är kvantifierbart och det finns potential till stor koldioxidbesparing. Ett väl genomfört förankringsarbete inom projektet har lett till god användning internt. Det är viktigt att företag vågar testa nya produkter och arbetssätt precis som Mimer har gjort här. 

Finalist nummer 2: 

Mölndalsbostäder: Soperstars 

Mölndalsbostäders utvecklingsprojekt Soperstars mål är att halvera restavfallsmängderna från hyresgästerna till 2030.  

I projektet arbetar Mölndalsbostäder med att minska avfallsmängderna med hjälp av sensorer som mäter hur mycket avfall som finns i de olika avfallskärlen i ett 30-tal miljörum. Genom att mäta fyllnadsgraden kan företaget optimera uppsättningen av de olika kärlen. Det skapar bättre förutsättningar för hyresgästerna att sortera, samtidigt som det blir en bättre arbetsmiljö för fastighetsarbetarna.  

I steg två av projektet genomför Mölndalsbostäder åtgärder för att påverka beteendet hos hyresgästerna., bland annat genom att sätta mindre inkastluckor i de stora locken på restavfallskärlen – detta för att undersöka vad som sker när man inte längre kan slänga ner stora saker eller säckar i restavfallet.  

Med hjälp av kommunikationsinsatser vill man också påverka hyresgästerna att ytterligare förbättra sorteringen. Företaget kommer även att fräscha upp och skylta om några miljörum och mäta effekten av detta. De åtgärder som visar sig ge bäst förändring kommer att skalas upp. 

– I vår bransch har vi möjlighet att påverka många människors vardag. Då blir klimatsmarta projekt extra intressanta och viktiga. Vi kan testa oss fram i mindre skala för att sedan skala upp med det som fungerar. Via allmännyttan kan vi sedan sprida eller ta del av andras framgångar, applicera på den egna verksamheten och nå ännu större effekt, säger Charlotta Brolin, hållbarhetsstrateg på Mölndalsbostäder.  

Charlotta Brolin menar att avfall är en viktig fråga både för att avfall har en stor klimatpåverkan som kan minskas genom bättre sortering och att det är en stor kostnad för ett fastighetsbolag: 

– Vi sitter alla i samma båt och brottas med samma typ av frågor och problem. Många fastighetsbolag vill minska restavfallet och öka sorteringen. Genom att delta i tävlingen får vi chansen att berätta mer om vårt arbete, framgångar och resultat, säger Charlotta Brolin. 

Vad tycker ni om att vara finalist? 

– Det är en stor ära att få vara finalist. Både projektgruppen och hela Mölndalsbostäder känner stor stolthet. Vi hoppas även våra hyresgäster ska känna sig stolta över att få vara en del av den här framgången då vi ser att många vill göra rätt för miljön, säger Charlotta Brolin. 

Juryns kommentar: 

Mölndalsbostäders bidrag har ett tydligt och ambitiöst mål i en viktig fråga. Ska man nå ett mål likt deras är det många bäckar små som gäller. Bra att de arbetar från ax till limpa med både kärl och beteende. Det här är en högst relevant fråga som engagerar hyresgäster. 

Finalist nummer 3: 

Bostadsbolaget i Göteborg: #Waterhack 

Som ett led i Bostadsbolagets arbete med att minska sin klimatpåverkan drog företaget igång en vattensparkampanj som pågick i januari-mars 2023. Huvudmålet var att få hyresgästerna att minska sin vattenanvändning med 5 procent under kampanjperioden.  

Bostadsbolaget har sett över samtliga vatteninstallationer, genomfört vattenoptimerande åtgärder i många fastigheter och uppmanar regelbundet sina hyresgäster att felanmäla droppande kranar eller annat som slösar onödigt vatten. Bolaget ska även införa IMD, individuell mätning och debitering av varmvatten i hela sitt bestånd till 2030.  

– Vi såg en potential i att försöka få huvudmålgruppen för denna kampanj, våra hyresgäster, att ändra sina vattenvanor och vi var nyfikna på hur mycket det skulle gå att spara enbart genom att medvetandegöra och informera om vattenkonsumtion, berättar Oskar Scheiene, energi- och miljöchef på Bostadsbolaget i Göteborg. 

I kampanjen kombinerade Bostadsbolaget information i egna kanaler riktat till sina hyresgäster, med digitala kampanjer för att nå bredare och en yngre målgrupp.  

Kampanjen bestod av flera delar, där den främsta handlade om att uppmuntra hyresgästerna till att engagera sig genom att dela med sig av, och tävla med sina egna waterhacks – alltså smarta tips på hur man kan spara vatten.  

– Våra hyresgäster sparade massor av vatten under kampanjperioden! Efter kampanjens slut har vattenanvändningen fortsatt att minska, dock i lite mindre omfattning. Så vi upplever att vi nådde fram till hyresgästerna med kampanjens budskap, inte minst genom den respons vi fick i sociala medier och i tävlingsdeltagande, säger Oskar Scheiene.  

#waterhack lever vidare på Bostadsbolaget även efter kampanjens slut och företaget arbetar aktivt på olika sätt för minskad vattenanvändning. De påminner också regelbundet sina hyresgäster om vikten av att spara vatten. 

– En del i vår kampanj handlade om att inspirera andra fastighetsägare till att starta upp egna vattensparkampanjer. Just nu är det ett 15-tal fastighetsbolag som visat intresse och flera har redan initierat eller kommer påbörja egna kampanjer inspirerade av #waterhack, berättar Oskar Scheiene.   

Vad tycker ni om att vara finalist? 

– Vi tycker givetvis att det är jätteroligt att kampanjen får ännu mer uppmärksamhet. Vi vet ju hur många fina klimatinitiativ som görs av Allmännyttans medlemmar runtom i landet, så att få en finalplats känns verkligen hedrande, säger Oskar Scheiene.

Juryns kommentar: 

Bostadsbolagets projekt adresserar en viktig fråga som länge varit förbisedd i Sverige. Det är en bred och tydlig kampanj under begränsad tid för att nå ett tydligt och mätbart resultat. Bidraget skapar engagemang och involverar hyresgästerna i den gröna omställningen. Ett stort plus för att de även följer upp arbetet och tar tillvara på arbetet i kampanjen.