Projektet i korthet

Inblandade bolag

MKB

Publicerat i juni 2020

 

– Att ta betalt per kilowattimme är mest naturligt för oss att kommunicera, det skapar incitament att tänka på sin förbrukning och följer en logik vi redan arbetar med eftersom vi infört och inför IMD* i en del av vårt bestånd, säger Anna Bernstad, Projektledare miljöutveckling på MKB.

Hon berättar att det började med att bolaget ansökte om stöd från Klimatklivet för 24 laddpunkter. Då, 2016, skulle MKB ange koordinater för sina laddplatser i samband med att de sökte stöd och därför placerades punkterna ut här och var där bolaget uppskattade att behovet skulle finnas. En extern operatör upphandlades för att sköta installation och debitering.

– När jag började på MKB 2017 märkte jag att vi behövde tänka om. Hyresgästen vill ju inte behöva gå långt, utan ha sin bilplats nära. De vill ofta ha kvar sin befintliga parkeringsplats eller en plats nära den, och få sin laddbox där. Samtidigt var det svårt att få ekonomin för laddplatserna att gå ihop.

Elservicebolag sköter installationerna

När de 2018 sökt ytterligare stöd hos Klimatklivet övergick de därför till att låta sina ramupphandlade elservicebolag sköta installationerna och kopplade samma slags mätare som används i bolagets lägenheter vid individuell mätning och debitering, IMD, till laddboxarna. De placerade i möjligaste mån dessa på hyresgästens befintliga bilplats.

Av de 290 kronor i månaden i serviceavgift som tas ut för drift och service och som hyresgästen betalar för att kunna ladda på sin bilplats, utöver själva förbrukningen, gick tidigare merparten direkt till den externa operatören. För MKB blir merkostnaden numera den sändare som känner av själva elförbrukningen.

– Vi filar fortfarande på det här upplägget. Vi har i dagsläget fem olika elservicebolag som sköter installationerna. Vi hoppas att elinstallatörer blir mer vana att hantera detta och att längre fram kunna ha en aktör som kan sköta alla.

– Sen kan man hoppas att laddboxarna går ner i pris. Vi får nog räkna på runt 20 000 kr per ny laddplats, totalt sett. Vi har använt oss av HBV-avtalet för inköp av laddboxar. Ur ett allmännyttigt perspektiv tror jag att allmännyttan kan hjälpas åt att pressa priserna ännu mer framöver, resonerar Anna Bernstad.

Hon vill ändå ge rådet att försöka sköta saker och ting i egen regi och samtidigt förlita sig på elservicebolagen. Med den tidigare lösningen fick MKB en hel del problem som låg utanför deras kontroll.

– När den externa operatören till exempel uppdaterade något i sin mjukvara kunde vi få samtal direkt från hyresgäster som inte kunde ladda. Operatören hanterade just bara mjukvarufel i programvara, så var det andra problem som skulle det lösas blev de våra ändå.

Betydelsefullt stöd från Klimatklivet

MKB har succesivt fått upp fler laddplatser, det befintliga stödet är för 50 nya laddstationer innan årets slut. Anna Bernstad tycker att stödet från Klimatklivet på 50 procent har varit betydelsefullt, men vet inte om de kommer hinna infria alla platser. Genomförandetiden kommer antagligen behöva tänjas ut med anledning av rådande pandemiomständigheter.

– Generellt sett har det inte varit någon jättestor efterfrågan på laddplatser, men det kommer att växa. Vi berättar om möjligheterna till elbilsladdning i vår löpande kommunikation och marknadsföring. På vår P-sida på webben kan hyresgästerna se var laddboxarna finns, de kanske planerar att byta till elbil och då kan ju det vara intressant.

Elbilsladdning i nyproduktion

Anna Bernstad berättar att det framförallt är i nyproduktionsprojekten de förbereder för elbilsladdning. Den som skriver upp sig på en nyproduktion kan intresseanmäla för laddplats när de skriver avtal, så finns det när hyresgästen flyttar in.

MKB använder sig av så kallad normalladdning, något Anna Bernstad tycker fungerar bra. Elen kommer till största delen från vindkraftsel, men även från solel.

Precis som många andra bolag byter MKB succesivt ut sin bilpark för att bli helt fossifria. De egna elbilarna består till stor del av Renault Kangoo vilka används som servicebilar och som främst laddas över natten.

*Individuell Mätning och Debitering innebär att hyresgästen betalar för sin faktiska el-, vatten- eller värmeförbrukning.

Naturvårdsverkets Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

 

Goda exempel från Allmännyttan