Projektet i korthet

Inblandade bolag

Lunds kommuns fastighets AB (LKF)

Publicerat i mars 2023

När väggarna levereras till Brunnshög har de redan fönster som monterats i en fabrik. Efter ankomsten sätts alla installationer – som vatten, avlopp och el – på plats i väggarna. Därefter gjuts bjälklaget, som är ett så kallat filigranbjälklag, i klimatförbättrad betong.

Metoden gör att det endast tar två veckor att färdigställa en våning i det nya bostadshuset.

Varför bygger man inte så i alla byggprojekt? Enligt platschefen Daniel Widtfelt på byggföretaget HA Bygg (på en av bilderna) beror det på priset på material. Ibland är det billigare att gjuta allt på plats och ibland är prefabricering mer kostnadseffektiv.

– En fördel är att huset blir tätt tidigare. Det gör att man kan sätta i gång värmen för att torka betongen och få ut fukten ur husen, berättar LKF:s byggprojektledare Helena Nilsson.

När huset blir klart rymmer det 26 stora hyreslägenheter. Läs mer här

Ett stenkast därifrån bygger LKF delningsbostäder i samma takt. Läs mer här

Foto: Michael Svensson/LKF