Projektet i korthet

Inblandade bolag

Mitthem

Publicerat i februari 2018

När affärsutvecklaren Kate Almroth började på Mitthem blev hennes första huvudansvar att fylla 139 nya lägenheter i landets största trygghetsboende, på Norra kajen i Sundsvall. Mitthems marknadsföringsplan var att sända ut informativa trycksaker.

Kate Almroth satsade i stället på en road show till stadens uppåt fyrtio pensionärsföreningar.

– Jag träffade 3 500 pensionärer och många kom rustade med yxa, pil och båge. De tyckte det var så dyrt! Och det var det ju. En av Sveriges högsta hyresnivåer, och jag skulle sälja det till folk som bodde i avbetalda villor. Men jag triggades av det! Jag älskar när det är så, säger hon.

Ljus- och ljudshow

Sundsvallsborna bjöds också in till ett storslaget bilbingo med ljus- och ljudshow på en av trygghetsboendets halvfärdiga fasader. Över hundra befolkade bilar trängdes på parkeringsplatsen medan bingonumren ropades ut av en lokal radiokändis.

– Det var ett hästjobb att ordna det, men vi nådde rätt målgrupp: pensionärerna! Och vi kunde måla upp en tydlig vision av trygghetsboendet.

Röda mattor i bygget

Kate Almroth ville också visa huset inifrån. Den idén uppskattades inte av byggchefen, som påtalade säkerhetsrisker, regler och förordningar och därtill befarade förseningar i byggprocessen.

Men Kate Almroth gav inte upp. Hon ringde själv upp entreprenörerna för att få deras godkännande – och en dag rullades röda mattor ut inne i bygget för att välkomna nyfikna sjuttioplussare, med och utan rullatorer.

– Redan en timme innan våra guidade turer skulle börja var parkeringen fylld! Det var ett enormt intresse. På ett halvt dygn visade vi runt 250 personer.

Byggare som ambassadörer

Kate Almroth – eller bingobönan som en av dem kallade henne – hade också gripits av tanken att värva byggfolket som ambassadörer. Hon bjöd därför in byggmedarbetarna och entreprenörerna till bullfika i den halvbyggda matsalen. Mot en av betongväggarna projicerades ett bildspel om trygghetsboendet.

– Jag ville att de skulle veta vad de byggde och vara stolta över det. Vi har ju alla ett liv och vi vill alla lämna avtryck på något sätt. Och vi har alla ett ansvar för den plats vi bor på. Man ska hitta sitt sätt att ge tillbaka.

Lådbilsbygge i blandteam

Inför invigningen av husen var Kate Almroth igång med ett annat projekt: lådbilsbygge med påföljande rally. Tolv åldersmixade lag med pensionärer, femteklassare och elever från byggprogrammet jobbade ihop under två dagar.

– Det var så grymt när de kom igång och började arbeta i grupper, rita och drömma. Ungdomarna, som kanske hade dåliga självbilder och tufft hemma, växte verkligen när de fick ta hand om de här kidsen.

”Vackert och busenkelt”

Mitt i slamret stod hon själv och var tacksam över sitt arbete.

– Tänk att jag kunde få stå där och se på allt som hände. Att det kan bli ett så stort mervärde när företag, skola, samhälle, arbetsliv, pensionärer och föreningssektor samverkar. Så vackert det blir när man trär ihop allt det här. Och så busenkelt, egentligen!