Olika typer av skatt

Bostadsföretag betalar flera olika typer av skatt, bland annat fastighetsavgift och fastighetsskatt, inkomstskatt, moms och energiskatt.

Kommunal fastighetsavgift tas ut på färdigställda bostäder och fastighetsskatt tas ut på lokaldelar, obebyggda fastigheter och byggnader under uppförande för bostäderna.