Olika typer av skatt

Bostadsföretag betalar flera olika typer av skatt, bland annat fastighetsavgift och fastighetsskatt, inkomstskatt, moms och energiskatt.

Kommunal fastighetsavgift tas ut på färdigställda bostäder och fastighetsskatt tas ut på lokaldelar, obebyggda fastigheter och byggnader under uppförande för bostäderna.

Frågor om skatt besvaras på Sveriges Allmännytta av Thorbjörn Nilsen. Som extra expertis inom området moms och energiskatter har vi anlitat PwC. PwC bidrar med generell rådgivning upp till 30 minuter kostnadsfritt. Om du har behov av mer omfattande rådgivning kan du teckna en särskild överenskommelse med PwC för det specifika uppdraget.

Kontaktperson hos PwC är Christina Grape. Henne når du på 010-212 54 93 eller christina.grape@pwc.com. Du kan även höra av dig till Fredrik Jonsson (energiskatt), 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com.