Som vikarierande expertis inom området moms och skattefrågor har Sveriges Allmännytta från 8 juli 2019 anlitat PwC. PwC bidrar med generell rådgivning upp till 30 minuter kostnadsfritt. Om du har behov av mer omfattande rådgivning kan du teckna en särskild överenskommelse med PwC för det specifika uppdraget.

Kontaktperson hos PwC är Christina Grape. Henne når du på 010-212 54 93 eller christina.grape@pwc.com.

Olika typer av skatt

Fastighetsföretag betalar flera olika typer av skatt. På årets vinst betalas inkomstskatt (bolagsskatt) för aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Uthyrning av bostäder är en icke momspliktig verksamhet vilket medför att moms inte ska läggas på hyran. Det får till följd att ingående moms på inköp för verksamheten inte kan återfås från staten utan blir en kostnad i verksamheten.

På fastigheter tas fastighetsskatt ut på lokaldelarna och kommunal fastighetsavgift tas ut för bostäderna. Företag som själva producerar el ska deklarera och betala energiskatt. Övriga debiteras energiskatt från leverantören varvid skatten blir en kostnad i verksamheten.

I likhet med alla andra arbetsgivare är man också skyldiga att betala in arbetsgivaravgifter samt innehålla källskatt för utbetald lön till anställd personal.