Utgå från den lokala marknaden

Kravet på affärsmässiga principer har tillkommit för att undanröja risk för snedvridning av konkurrensen. Det medför att ägaren – kommunen – ska ställa ett marknadsmässigt avkastningskrav på bolaget. Ett sådant avkastningskrav ska utgå från den lokala marknaden och motsvara det avkastningskrav som en jämförbar privat ägare ställer på ett jämförbart bostadsbolag, men också ta hänsyn till företagets egna förutsättningar och dess långsiktiga perspektiv på verksamheten.

Handledning ger stöd

I handledningen Marknadsmässigt avkastningskrav på allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag beskrivs gällande regelverk och den stegvisa processen med att ta fram, fastställa och följa upp ett marknadsmässigt avkastningskrav som är både robust och långsiktigt.

Aktuella avkastningskrav på den lokala marknaden

Uppgifter om aktuella avkastningskrav på olika orter sammanställs i flera olika värderingstjänster. Dessa avkastningskrav är härledda från genomförda fastighetsförsäljningar. Läs mer under avsnittet Fastighetsvärdering.

Fördjupning i ämnet

För den som vill fördjupa sig i ämnet finns även rapporten Marknadsmässiga avkastningskrav och allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag skriven av Bo Nordlund.