Kontoplanen till FastBAS finns att hämta längst ner på sidan, antingen i SIE-format för direkt nedladdning av kontotabellen i ett bokföringsprogram, eller i excelformat.

Kontoplanens uppbyggnad

FastBAS följer BAS-konceptet vilket innebär att kontoplanen i huvudsak är kostnadsslagsindelad och att den syftar till att svara mot krav i Årsredovisningslagen, ÅRL, på innehåll i balans- och resultaträkningen.

Skillnaden mellan en BAS-kontoplan och FastBAS är att kontoplanen är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver och kompletterad med konton för uppföljning av fastighetsförvaltningen.

Branschanpassade avsnitt

Eftersom det är mycket vanligt i branschen att redovisa en funktionsindelad resultaträkning innehåller FastBAS en funktionsindelad klass 4 med bland annat konton för fastighetsskötsel, städ, reparationer och underhåll.

I inledningen till klass 4 presenteras även förslag till definitioner av vissa branschspecifika begrepp för att möjliggöra jämförelser inom branschen.

Att använda FastBAS

FastBAS innehåller en mängd konton och bör betraktas som ett smörgåsbord. FastBAS utgår från en fastighetsägare som har en kodplan med bara en dimension, och därför behöver konton för alla tänkbara utgifter. Företag som använder en utökad kodplan med flera dimensioner använder vanligtvis bara en bråkdel av alla konton på A-konto-nivå och lägger till exempel aktiviteter i klass 4 på kod.

Kontoplanen med instruktioner, definitioner med mera finns att beställa i webbshopen.