Modellerna ger möjlighet att simulera olika scenarier för hyresutveckling, planerad nyproduktion, upprustningsåtgärder och förändringar av omvärldsfaktorer som räntor med mera i ett 10-årsperspektiv.

Modellerna kan bland annat användas inför bolagets budget och flerårsplanering, som underlag inför hyresförhandlingar och i dialogen med styrelse och ägare inför strategisk verksamhetsplanering.

Medium och Large – vad ingår?

Modell Medium ger möjlighet att bygga scenarier med simuleringsmöjligheter avseende 10 nyproduktionsprojekt, 10 upprustningsprojekt och fem försäljningar, styckvis eller i portföljer.

Modell Large som är mer omfattande möjliggör simulering av upp till 40 olika underhålls- respektive nyproduktionsprojekt samt både förvärvs- och försäljningsmoduler. Modellen anpassas så att bolaget själv kan lägga in data.

Modellen utgår från nuvarande bestånd och antaganden framåt för exempelvis hyresutveckling, kostnadsutveckling, ränteutveckling osv. Modellen adderar sedan eftekterna av ett antal projekt, exempelvis nybyggnation, underhåll eller försäljningar. Utfallet visar konsekvenserna av projekten tillsammans med nuvarande bestånd avseende Resultat- och balansräkning, kassaflöde och nyckeltal.

Exempel på antaganden som bolaget fyller i kring nyproduktionsprojekten:

  • Hur mycket och vad skall byggas?
  • Vad är den förväntade projektkostnad?
  • När påbörjas och slutförs projektet?
  • Belåningsgrad?
  • Vad är räntan på dessa skulder?
  • När sker inflyttning?

Mer information och avtal

För mer information om uppdragsavtalen och de två modellerna, och för att teckna avtal, kontakta:

Patrik Texell
Director Corporate Finance, Real Estate, PwC
010-212 70 91, 0709-29 27 91
patrik.texell@pwc.com

Petter Berg
PwC | Corporate Finance | Real Estate
010 212 93 71, 072-880 93 71
petter.berg@pwc.com

 

Kurstillfällen för användarstöd

För dig som tecknar avtal anordnar Sveriges Allmännytta kurstillfällen med scenariomodellerna som utgångspunkt, tillsammans med PwC, så att du får ett bra användarstöd. Kurs sker i mindre grupper om upp till åtta personer. Vår ambition är även att vid kurstillfället ge dig möjligheten att bygga ett nätverk kring frågorna.