Rådet består av tio ekonomichefer från allmännyttiga bostadsföretag i olika delar av landet. Deras uppdrag är att vara rådgivande i frågor inom ekonomiområdet och hur Sveriges Allmännytta kan bidra till utveckling genom bland annat utbildningar, konferenser och expertstöd.

Rådets syfte är att vara ett bollplank inom områden som ekonomisk planering, uppföljning, redovisning, skatte- och momsfrågor, fastighetsekonomi värderingar och finansieringsfrågor.

Medlemmar

Namn Företag
Helena Sonesson Hyresbostäder i Falköping
Lena Borin Alingsåshem
Johan Persson Sandvikenhus
Petter Swanberg Lunds Kommunala Fastighets AB
Ulf Berglund Familjebostäder i Göteborg
Ingela Björklund LuleBo
Svante Larsson Stockholmshem
Karin Jacobsson Familjebostäder
Liselotte Tjernlund Svenska Bostäder

 

Kontakt
placeholder+image
Susanna Höglund
Chefsekonom, Ekonomi & Juridik
Susanna är chefsekonom samt chef för enheten Ekonomi & Juridik.