Projektet i korthet

Inblandade bolag

Uppsala kommun, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Svalna, Region Uppsala, Svenska kyrkan samt studieförbunden Studiefrämjandet och Sensus.

Publicerat i juni 2020

I samverkansprojektet Klimatlätt har syftet varit att stötta medborgare i Uppsala län att leva mer hållbart och minska det egna klimatavtrycket från konsumtionen. Navet har utgjorts av en digital plattform som syftar till att göra det enkelt och lättillgängligt att få feedback på hur varje individs olika val påverkar klimatet, något som kan ges direkt i mobilen.

– Något som är spännande med den här plattformen, jämfört med många andra klimatkalkylatorer, är att kontot kan synkas mot individens banktransaktioner. På så vis kan klimatavtrycket baseras på faktiska köp och inte bara på självskattningar. Att ansluta mot banken är valbart, men ger ett mer rättvisande och dynamiskt resultat, förklarar Åsa Pallin, hållbarhetsstrateg på Uppsalahem.

Transport, boende och konsumtion

Bolaget, som varit en av initiativtagarna till Klimatlätt, har bland annat anordnat Klimatlätträffar för hyresgästerna, där man utgått från de olika huvudkategorier som finns i appen: mat, transport, boende och konsumtion.

Medarbetarna har även på flera vis varit aktiva i utvecklingen av själva appen. Exempelvis testade en ”ambassadörsgrupp” den under våren 2019, för att lämna synpunkter på hur appen fungerade och ge återkoppling till utvecklarna. Apputvecklaren genomförde även en användartest utanför den gruppen.

– Det har varit viktigt för oss att vara med och arbeta för att klimatdatan är korrekt och att appen blir så användarvänlig som möjligt, säger Åsa Pallin.

Bred samverkan

Klimatlätt är i grunden ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommun, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Svalna, Uppsalahem, Region Uppsala, Svenska kyrkan, Studiefrämjandet och Sensus. Den breda kampanjen bygger vidare på erfarenheter från den FN-prisvinnande piloten Klimaträtt.  Där fick boende i ett av Uppsalahems flerbostadshus, Frodeparken, testa hur mycket de kunde sänka sina personliga klimatavtryck genom att få tillgång till klimatsmarta tekniska lösningar, kunskap och inspiration.

– Deltagarna i det projektet minskade i genomsnitt sitt klimatavtryck med 31 procent inom kategorierna boende, transport och mat, utan att de upplevde att de gjorde stora uppoffringar. Det är värdefullt att vi har kunnat ta med oss erfarenheter från Klimaträtt när vi jobbat vidare i det här projektet, säger Åsa Pallin.

Mål: minus 5-10 procent

Målsättningen med uppföljaren, Klimatlätt, var att 10 000 deltagare inom Uppsala län skulle minska sin klimatpåverkan med 5 till 10 procent. Men att gå i mål med detta visade sig vara svårt. Utvecklingen av applikationen drog ut på tiden. Och sedan satte coronapandemin käppar i hjulet.

Resultatet landade på cirka 4 600 nedladdningar av appen under kampanjperioden och användarna har i genomsnitt minskat sitt klimatavtryck med 2 procent. Förändring är dock inte statistiskt säkerställd, eftersom användarna både ökat och minskat sina utsläpp under perioden.

– Vi ser ändå mycket potential med appen och exempelvis har vi sett kraften i klimatstegstävlingar. Deltagarna där har minskat sitt klimat­avtryck med 12 procent. Den sociala biten och gemenskapen visar sig vara viktig. Att gå samman i grupp, till exempel grannar på en gård eller medarbetare på en arbetsplats, och enas om ett gemensamt mål är ett effektivt sätt att använda appen, konstaterar Åsa Pallin.

Vill gå vidare

Uppsalahem planerar att söka fortsatta medel för att arbeta vidare med Klimatlätt.

– Den här satsningen har visat att det är kraftfullt att samverka brett med olika företag och organisationer för att hitta inspiration, nya lösningar och erbjudanden på miljöområdet. En kommuns aktörer kan tillsammans effektivt underlätta för sina invånare att göra mer hållbara val i vardagen.

Guide för inspiration

Det har under kampanjperioden genomförts flera breda aktiviteter för att engagera och få deltagare till Klimatlätt.

– Vi tror på samarbetsformen och vill passa på att uppmuntra andra allmännyttiga bolag att kika på den guide som tagits fram och att låta sig inspireras, säger Åsa Pallin.

Hon menar också att det finns ett stort värde för varumärket och attraktiviteten som arbetsgivare med att våga testa innovativa hållbara lösningar.

– Att vara öppen för att prova nya tillvägagångssätt, här genom att använda en app, kan både ge vinster i själva projektet, men också ge utdelning på lång sikt. Vi visar både våra kunder och medarbetare att vi satsar på de här frågorna och vågar tänka nytt.

Tre framgångsfaktorer:

  • Samverkan mellan en bred grupp av aktörer som representerar olika intressenter och tagit med sig kompletterande kompetenser till projektet. Allas inställning har varit att bidra till att underlätta för Uppsalas invånare att göra mer hållbara val i vardagen.
  • Fokus på både tekniska lösningar och sociala faktorer. Genom att använda tekniska lösningar till att få tillförlitliga data att utgå från och sedan använda sociala verktyg för att engagera och inspirera till förändring.
  • Ta med sig tidigare lärdomar. I detta fall att bygga vidare utifrån erfarenheter från föregångsprojektet Klimaträtt.

 

Kort om klimaträtt & Klimatlätt

Kampanjen Klimatlätt har genomförts inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndig­heten och Formas.

Klimaträtt har blivit flerfaldigt prisbelönt och tagit hem priser som Eurhonets CSR-pris, Årets hållbara projekt på CIO Awards och FNs pris Momentum of Change, med motiveringen att Klimaträtt är ett av de mest innovativa och skalbara, globala exemplen på vad företag gör för att adressera och skapa lösningar för en minskad klimatpåverkan.