Undersökningen genomfördes bland hyresgäster och personer i bostadskö för att ta reda på allmänhetens inställning till återbrukade produkter och byggmaterial vid renoveringar.

Omkring en tredjedel av de svarande ansåg att lägenheter som renoverats med återbrukat material är mer attraktiva än lägenheter som renoverats med enbart nytt material. Därtill svarade en majoritet att de skulle känna stolthet om deras hyresvärd visade ett tydligt klimatengagemang, och att de var intresserade av att få reda på renoveringens klimatpåverkan.

– Hela fastighetsbranschen behöver arbeta för att i första hand bevara och återbruka framför att ta nya resurser i anspråk så att vi minimerar vår klimatpåverkan. För att nå dit behöver vi utveckla nya arbetssätt och samverkansformer som stödjer ett ökat återbruk. Det arbetet ser vi fram emot att driva vidare tillsammans med andra aktörer, säger Malin Ribbenhed.

Bidrar till cirkulär ekonomi

I återbruksnätverket ingår förutom Stångåstaden även företrädare från bland annat Hyresgästföreningen och Victoriahem (som är associerad medlem i Sveriges Allmännytta).

– Att ta tillvara och återanvända material som innerdörrar, vitvaror och wc-stolar när vi renoverar lägenheter är ett naturligt sätt för oss att bidra till den cirkulära ekonomin. Vi återbrukar redan idag mycket i vår löpande förvaltning, men vi kan göra ännu mer, säger Per-Otto Bengtsson, energi- och miljöchef på Victoriahem.

– Och precis som undersökningen visar ser vi ett stort intresse från våra hyresgäster kring hur vi arbetar med hållbarhet och miljöfrågor. Det ökar vårt engagemang för att jobba ännu hårdare med att minska vårt klimatavtryck.

75 procent lägre klimatavtryck

Lundbergs Fastigheter, som också ingår i nätverket, har renoverat en av sina lägenheter med nästan uteslutande återbrukade material och produkter. Klimatavtrycket blev därigenom vilket 75 procent lägre jämfört med en vanlig renovering.

– Det har varit väldigt roligt att jobba med det här projektet. Resultatet av renoveringen har överträffat våra förväntningar och intresset för att bo i lägenheten blev större än vi hade kunnat drömma om, säger projektledare Anna Fredriksson, som är en av de medverkande på Sveriges Allmännyttas stora konferens Klimat- och energikicken (läs mer nedan).