Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta för att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt och lyfta fram de företag som har varit beställare av projekten.

Det bästa bidraget utses av en oberoende jury utifrån elva kriterier om bland annat hållbarhet, ekonomi, stadsdelsutveckling, boendeinflytande och nytänkande.

Finalister avslöjas 19 april

Den 19 april avslöjas vilka tre tävlingsbidrag som gått till final. På kvällen den 3 maj presenteras vinnaren under festliga former vid Fastighetsdagarna i Jönköping.

Här är de åtta tävlingsbidrag som nominerats till Allmännyttans bästa renovering 2023:

Familjebostäder i Göteborg – Kustgatan

Kontor och ungkarlshotell som blivit både trygghetsboende och vanliga lägenheter. Innovation har stått i centrum när ett kvarter med dåligt rykte förvandlats till ett smart, digitalt och hållbart boende. En testbädd med olika digitala lösningar har introducerats samtidigt som återbruk har stått i fokus, exempelvis med Sveriges första hyresrätt helt uppförd med återbrukat material. Element från sjöstensfasaden har plockats ned och återanvänts till utemöbler. Ett nytänkande projekt där kontor omvandlats till bostäder, nya lägenheter skapats och befintliga bostäder renoverats.

På fasaden på Kustgatan har konstnären Catrin Andersson skapat konstverket Levande Legend, som består av ljusreflekterande former i metall, som anspelar på hur vi läser av havet, i dag och historiskt.

Antal lägenheter: 99 befintliga renoverade och 44 nya
Plats: Stadsdelen Majorna, Göteborg
Arkitekt: Sunnerö Arkitekter, Unit arkitektur, Case Studio
Entreprenör: RO-gruppen i Göteborg, Peab Byggservice med flera
Snitthyra före renoveringen: 1 513 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 1 619 kronor per kvm (befintliga renoverade lägenheter)

Karlshamnsbostäder – Möllebacken

Möllebacken i centrala Karlshamn anses vara ett strategiskt viktigt bostadsområde för staden. Med ny fasad har byggnadernas karaktär ändrats samtidigt som den arkitektoniska ursprungstanken har bibehållits, mycket tack vare stadsarkitektens engagemang. En modernisering med fokus på bevarande och framhävande av de befintliga, goda kvaliteterna från miljonprogramseran. Att återanvända det rivna teglet visade sig för kostsamt och materialvalet blev i stället skiffer i kombination med det tegel som fanns kvar på gavlarna.

Några av husen i Möllebacken före och efter renoveringen.

Antal lägenheter: 213
Arkitekt: Wingårdhs
Entreprenör: JSB
Snitthyra före renoveringen: 970 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 1 160 kronor per kvm

Kumla Bostäder – S:t Torgils väg

Med en kombination av omfattande renovering samt till- och ombyggnad av nya lägenheter har ett miljonprogramsområde förtjänstfullt uppdaterats. Delaktighet och boinflytande har varit ledstjärnor i arbetet, liksom att skapa en långsiktigt hållbara och förvaltningsvänliga byggnader med god energiprestanda. Slutresultatet är ett varsamt uppdaterat bostadskvarter med fokus på omtanke och trivsel. Finansiering med gröna lån. För de nyproducerade lägenheterna erhölls investeringsbidrag.

St Torgils väg före och efter. I stället för balkonger finns nu moderna entréer med hiss.

Antal lägenheter: Ursprungligen 92, nu 124
Arkitekt: Kiark AB
Entreprenör: Asplunds Bygg
Snitthyra före renoveringen: 790 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 1 250 kronor per kvm

Micasa – Stranninge 1

I Tensta var behovet av kontor större än behovet av omsorgsboenden varför man valde att bygga om det gamla serviceboendet till nytt kontor för stadsdelsförvaltningen. Genom ett nära samarbete med hyresgästen har ytorna utformats efter verksamhetens behov och medfört ett lyft för hela stadsdelen, bland annat genom en väl tilltagen och tillgänglig entré och delar öppna även för medborgare. 1 procent av projektets kostnad avsätts till konst.

Entrén är stor och tillgänglig och delar av lågdelen kan även utnyttjas som ett nämndrum där medborgarna också har möjlighet till att delta i sammanträde.

Projekt: 48 tidigare hyreslägenheter som omvandlats till kontorslokal
Plats: Spånga/Tensta, Stockholm
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Entreprenör: Betonmast Sverige
Snitthyra före renoveringen: 1 497 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 1 997 kronor per kvm

Tidaholms Bostads AB – Kungsbroskolan

Två skolhus från slutet av 1800-talet som efter att ha stått tomma i flera år nu har fått nytt liv genom att omvandlas till hyreslägenheter. Renoveringen har genomförts för att på bästa sätt bevara de byggnadshistoriska värden husen har och samtidigt skapa moderna och trivsamma lägenheter för nya hyresgäster. Ett arbete som krävt samverkan med en rad olika experter och intressenter har lett till att skolområdet, som ligger mitt i stan, har bidragit till liv och rörelse i stadskärnan.

Interiör före och efter renovering i den ena av skolbyggnaderna samt fasaden efter renovering.

Antal lägenheter: 26
Arkitekt: Link Arkitektur
Entreprenör: Alltibygge
Snitthyra före renoveringen: –
Snitthyra efter renoveringen: 1 650 kronor per kvm

Uddevallahem – kvarteret Sälghugget

I renoveringen av bostadsområdet Sälghugget från 1960-talet har ambitionen varit att blanda nutid och dåtid och skapa attraktiva och trygga boendemiljöer. Med begränsad budget har bostadsbolaget satsat på kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningar, exempelvis genom att ge liv åt de gamla fasaderna med färg, variation och dynamik.

Utseende på fasader och utemiljöer runt växthuset, före och efter Uddevallahems renovering.

Antal lägenheter: 328
Arkitekt: Okidoki Arkitekter
Entreprenör: Brixly
Snitthyra före renoveringen: 908 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 1 100 kronor per kvm

Väsbyhem – Hasselgatan

Ett stort och komplext renoveringsprojekt i flera fastigheter på flera platser och över flera år. Tack vare en god samverkan med entreprenören och en effektiv samrådsprocess kortades produktionstiden drastiskt. Trygghet och trivsel har stått i centrum när kommunikationen med hyresgästerna har varit omfattande och lett till, förutom stambyten och renovering av bland annat badrum, många små förbättringar i både den inre och yttre miljön.

Fasader före och efter Väsbyhems renovering på Hagängsvägen 2–6.

Antal lägenheter: 648
Plats: Upplands Väsby
Arkitekt: Arkitekt & Projekt i Värmdö
Entreprenör: Byggmästargruppen
Snitthyra före renoveringen: 1 092 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 1 272 kronor per kvm

Vätterhem – Kvarteret Önskemålet

Råslätt är ett av landets utsatta områden och är i stort behov av upprustning. Detta projekt är starten på ett långsiktigt, övergripande arbete med att lyfta Råslätt genom såväl komponentbyten och energieffektiviserande åtgärder som lyft av närmiljön genom att skapa mer liv och rörelse. En tryggare och mer välkomnande miljö har skapats med relativt enkla medel och låg kostnad för både hyresvärd och hyresgäst.

Kvarteret Önskemålet före och efter renovering.

Antal lägenheter: 126
Plats: Råslätt, Jönköping
Arkitekt: Arkitekthuset
Entreprenör: Skanska Direkt
Snitthyra före renoveringen: 915 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 995 kronor per kvm

Presentationsbroschyrer för alla nominerade bidrag kan laddas ned via länkarna nederst på sidan.