För att hitta och lyfta bra exempel på renoveringsprojekt och nyproduktion ordnar Sveriges Allmännytta varje år en tävling.

Tävlingsbidragen bedöms utifrån 12 kriterier som speglar vad som är viktigt i ett framgångsrikt projekt. Utvärderingen av hur väl de anmälda bidragen uppfyller kriterierna görs av en oberoende jury.

– I och med att det är en oberoende jury som kommer in och granskar med både nya och kunniga ögon får projekten ett viktigt utifrån-och-in-perspektiv, menar Sofia Hansdotter, en av tävlingsgeneralerna som håller ihop tävlingsarbetet men inte själv ingår i juryn.

När juryn samlas går man igenom varje projekt och hur de möter upp kriterierna. Juryn sätter sedan poäng i varje kategori och får på så sätt fram tre finalister i respektive tävling.

Finalister får besök av juryn

Nytt från och med förra året är att juryn tillsammans med tävlingsledarna sedan besöker alla projekt som gått till final för att utvärdera tävlingsbidraget på plats.

– Att få höra vad projektdeltagarna själva berättar och att se och höra hur de nya boendemiljöerna upplevs är mycket värdefullt, säger Sofia Hansdotter.

Vid det allra sista utvärderingsmötet går juryn igenom den fördjupade informationen om projekten och utser därefter en vinnare – som sedan presenteras under Allmännyttans Fastighetsdagar i Jönköping den 3 maj.

Forskare och professor

Kristina Mjörnell är en av de fem jurymedlemmarna.

Hon har forskat om hållbar renovering de senaste 16 åren och arbetar på forskningsinstitutet Rise som affärs- och innovationsområdeschef. Hon är även adjungerad professor i byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola.

– Tävlingar är bra för att ge bostadsbolagen en möjlighet att visa upp goda exempel på hur de arbetar i sina projekt, och dessutom belöna dem som gjort något extra bra, menar hon.

Viktigast för Kristina Mjörnell när hon tittar på ett tävlingsbidrag är hållbarhet ut alla aspekter – sociala, ekonomiska och miljömässiga.

Arbetat med lokaler

En annan jurymedlem är Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som under sina över 30 år i branschen jobbat med många slags fastigheter – mest inom kontor och handel, men också utbildningslokaler, från förskola till avancerad medicinsk forskning.

Ombyggnadsfrågor ligger henne nära om hjärtat.

– För att få till en riktigt hållbar fastighetsbransch måste vi blir bättre på att nyttja de hus vi redan har. Dessutom gillar jag problemlösning och det är det gott om i ombyggnadsprojekt.

Hon tittar lite extra på tekniska lösningar ur ett hållbarhetsperspektiv när hon granskar ett tävlingsbidrag.

– Har man hittat smarta sätt att minska energianvändningen i brukarskedet eller minska klimatpåverkan under produktionsskedet? Men jag ser också om projektet tagit med frågor inom social hållbarhet, det är ju en förutsättning för att hyresgästerna ska trivas och ta hand om sina områden.

Användarvänlighet i fokus

Jurymedlemmen Örjan Wikforss är arkitekt och professor – och han gillar tävlingsformen.

– Det är ett positivt sätt att utöva arkitekturkritik, att lyfta fram och motivera det bästa. Vi behöver förebilder att hämta idéer från och att bli inspirerade av. Det är en fin form av kunskapsdelning, säger han.

Användarvänlighet är en viktig aspekt för Örjan Wikforss när han tittar på ett tävlingsbidrag, att få allt det praktiska i vardagslivet att fungera till en rimlig kostnad på alla nivåer – från området som helhet, till gården och de gemensamma lokalerna och fram till detaljerna i den enskilda bostadens planlösning.

– Helheten ska vara praktisk, vacker, förvaltningsbar och ekonomisk.

När förra årets vinnare presenterades på Fastighetsdagarna i Sundsvall framhöll han just de aspekterna.

– Det är inte alls vanligt att man löser vardagslivets praktikaliteter i dagens byggande. Men Stockholmshem har låtit det ändamålsenliga vara vägledande i det vinnande projektet i Rågsved. Det är genomtänkt för det vardagliga livet, ända ner i detaljerna, sa han.

Gestaltningen har betydelse

Johanna Bocian Östberg, studiochef på Okidoki Arkitekter och en annan av juryns medlemmar, lyfter gestaltningen och helheten som betydelsefullt när hon bedömer ett tävlingsbidrag.

– Jag tittar på hur man har arbetat med material, möten och detaljer och hur man tagit sig an projektets alla delar och besvarat de frågor som uppstår, säger hon.

Även hur byggnaderna tas om hand i sitt sammanhang och vilket nytt sammanhang de är med och bildar är viktigt för Johanna Bocian Östberg, liksom gårdsmiljö och planlösningar.

– Det är förstås också relevant hur nyskapande bidraget är, och om det finns nya och intressanta lösningar som kan föras vidare in i andra projekt.

Kul att tävla

Jurymedlemmen Anna Heide har under många år arbetat som fastighetschef och hållbarhetschef på det allmännyttiga bostadsbolaget MKB i Malmö. Hon har också arbetat i ett integrationsprojekt på Sveriges Allmännytta i samband med flyktingkrisen 2015.  I dag är hon affärsutvecklingschef på Trianon, med ansvar för både nyproduktion, hållbarhet och bostadsuthyrning.

Hon tittar på helheten och hållbarheten när hon bedömer ett tävlingsbidrag.

– Det är en konst att få med alla aspekter på ett hållbart sätt, inte minst ekonomiskt. Projekten ska också fungera långsiktigt och bidra till den befintliga miljön.

Varför ska man tävla om renovering och nyproduktion?

– För att det är kul att tävla! Den här tävlingen bedömer många olika aspekter inom nyproduktion och renovering som är viktiga för totalupplevelsen för hyresgästerna. Finalistprojekten kan fungera som inspiration och förebild för kommande nyproduktionsprojekt och renoveringar, säger Anna Heide.

– Tävlingen stimulerar till att göra bra projekt och sätter både de fysiska och sociala värdena i boendet i fokus.

Nominera bidrag senast 13 mars

Både jurymedlemmarna och tävlingsledarna hoppas nu på att det kommer in riktigt många bidrag till årets tävlingar. Nomineringar till tävlingarna ska skickas in senast den 13 mars.

Vilka är de tolv tävlingskriterierna? Vad ska vara med när man skickar in ett tävlingsbidrag? All fakta om tävlingarna Allmännyttans bästa nyproduktion och Allmännyttans bästa renovering finns att läsa via länkarna nedan.