Juryn i Sveriges Allmännyttas renoveringstävling har efter flera möten och studiebesök korat en vinnare. Utav nio nominerade bidrag utsågs till slut Helsingborgshems renoveringsprojekt i Drottninghög till Årets bästa.

– De sparsmakade arkitektoniska tilläggen höjer området till ett föredöme inte bara för renovering utan också för nybyggnad, säger Örjan Wikforss, arkitekt och professor samt medlem av årets jury.

Det prisade projektet omfattar en in- och utvändig renovering av 93 lägenheter, med allt från stamrenovering och FTX-ventilation till nytt klimatskal genom fönsterbyte samt tilläggsisolering av tak och fasad.

Ny lyster till sliten stadsdel

På den tidigare livlösa ytan mellan husen finns nu planteringar, uteplatser, källsortering och cykelparkeringar.

– Det är så kul att se att en sliten stadsdel kan få en helt ny och fräsch lyster och samtidigt behålla de goda egenskaper som ett miljonprogramsområde kan uppvisa, säger Martin Ingvarson, tävlingssekreterare och lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

Helsingborgshem har också skapat förutsättningar för ett mer hållbart boende, bland annat genom en bilpool och de centralt placerade cykelparkeringarna.

– Det är fantastiskt roligt att vinna det här priset, sa projektsamordnaren Åsa Eriksson när hon tog emot vinnarplaketten under Allmännyttans Fastighetsdagar i Sundsvall.

– Jag är väldigt glad att du anmälde projektet till tävlingen, tillade hon med en nick mot projektledaren Håkan Andersson.

Dialog med hyresgästerna

Målet är renoveringen ska ge 30 procent lägre energianvändning.

– Vi kommer att följa upp det med beräkningar under två år. Så vi vet ännu inte om vi når det målet, men vi har gjort två snarlika renoveringar tidigare där det målet nåddes, berättar Håkan Andersson.

Dialog med de boende har varit en viktig del genom hela projektet, med hembesök, intervjuer, hembesök och boenderåd. Vid behov användes tolk. I en visningslägenhet kunde hyresgästerna se och diskutera tillval, som till exempel balkonginglasning.

– Hyresgästerna i 70 av de 93 lägenheterna valde nya kök.

Mer trygghet med bättre sikt

Miljonprogramsområdet Drottninghög har brottats med social exkludering, hög arbetslöshet och otrygghet. Sedan 2011 driver Helsingborgshem tillsammans med kommunen ett långsiktigt utvecklingsprojekt i hela stadsdelen.

Renoveringsprojektet på Grönkulla innehåller också flera trygghetsskapande åtgärder, till exempel ny belysning och fler mötesplatser. Höga murar vid källartrappnedgångarna utanpå husen har ersatts av genomsiktliga staket.

Och entréerna, som förut var inskjutna i fasaden och gav dålig sikt både inåt och utåt, har nu flyttats utåt.

Grönkullavägen efter renoveringen.

Grönkullavägen före renoveringen.

Hyresgästerna var evakuerade till annat boende i området under de 8 veckor då just deras lägenhet renoverades.

– Men det har ju pågått renovering i området under 1,5 år. Jag tror att det har varit lättare för hyresgästerna att stå ut med stöket i och med att detta är tredje etappen, så hyresgästerna har kunnat se hur fint slutresultatet kommer att bli när allt är klart, säger Åsa Eriksson.

Hyran höjs med cirka 30 procent efter renoveringen, lite beroende på hur många tillval hyresgästen gjort. Den nya hyran fasas in under 5 år. 

Läs mer om projektet, tävlingen, juryn och de övriga nominerade bidragen via länkarna nedan.