Örjan Wikforss har under hela sitt yrkesliv växlat mellan arkitektpraktik och akademiska uppdrag, bland annat på Chalmers och KTH.

– Att rita och bygga bostäder är den svåraste och mest specialiserade arkitekturuppgiften. Många tror att det är enkelt och det syns tyvärr ofta på det byggda resultatet.

Han framhåller att det handlar om inlevelse och yrkeskunskap, att få allt det praktiska i vardagslivet att fungera till en rimlig kostnad på alla nivåer. Från området som helhet, till gården och de gemensamma lokalerna och fram till detaljerna i den enskilda bostadens planlösning.

– Helheten ska vara praktisk, vacker, förvaltningsbar och ekonomisk.

Viktigt med användarvänlighet

Just användarvänligheten är en viktig aspekt för Örjan Wikforss när han granskar ett tävlingsbidrag.

– Jag ser på dem i en tänkt rörelsesekvens: hur det är att närma sig området och gå in i husen och lägenheten.

Vad ligger dig närmast om hjärtat – nybyggnad eller renovering?

– För den som tycker om hus är det självklart att först undersöka hur en befintlig byggnad kan bevaras och utvecklas, först därefter ligger lösningen i nyproduktion. Det klokaste vi kan göra för att minska klimatpåverkan i byggandet är att ta vara på den befintliga bebyggelsen.

Bygga robust

En central fråga är därför även hur tomma lokaler kan användas och byggas om till bostäder – utan att förvanska arkitekturen.

Men för bostäder behövs ändå en omfattande nyproduktion, betonar Örjan Wikforss – och då uppstår möjligheten bygga verkligt robust, hus som fungerar för sina ändamål och håller mycket länge.

Han poängterar också att det vid all renovering är betydelsefullt att respektera de idéer som låg till grund för husen när de byggdes och att varsamt ställa om dem till vår tids krav och behov.

– Man ska ju inte bygga bort originalkvaliteter.

Återbruk viktigaste byggfrågan

Johanna Bocian Östberg, studiochef på Okidoki Arkitekter och en annan av tävlingsjuryns sex medlemmar, lyfter gestaltningen och helheten som betydelsefullt när hon bedömer ett tävlingsbidrag.

– Jag tittar på hur man har arbetat med material, möten och detaljer och hur man tagit sig an projektets alla delar och besvarat de frågor som uppstår, säger hon.

Även hur byggnaderna tas om hand i sitt sammanhang och vilket nytt sammanhang de är med och bildar är viktigt för Johanna Bocian Östberg, liksom också gårdsmiljö och planlösningar.

– Det är förstås också relevant hur nyskapande bidraget är och om det finns nya och intressanta lösningar som kan föras vidare in i andra projekt.

Vilken är den viktigaste renoveringsfrågan just nu?

– Våra miljonprogramsområden och hur vi förflyttar dem in i framtiden, samt så klart miljön och frågan om återbruk, svarar Johanna Bocian Östberg.

Och den viktigaste byggfrågan?

– Även här miljön och frågan om återbruk. Hur bygger vi bäst med minst påverkan på miljön och med mest hänsyn om klimatet och framtiden?

– Just nu handlar ju mycket också om de skenande byggkostnaderna och materialpriserna, som ökar än mer med kriget i Ukraina, säger hon.

Snart finaldags

Nu är det bara några dagar kvar tills vinnarna i Årets bästa renovering och Årets bästa nyproduktion avslöjas under Allmännyttans Fastighetsdagar i Sundsvall.

Där medverkar även Örjan Wikfoss och talar om framtidens boendemiljöer – och vilka slutsatser som kan dras av resultatet i tävlingarna om Årets bästa renovering och nyproduktion.

– Tävlingar är faktiskt riktigt bra för att uppmärksamma bra exempel för inspiration och på så sätt driva utvecklingen framåt, säger Johanna Bocian Östberg.

Se alla nominerade tävlingsbidrag och läs mer om övriga jurymedlemmar via länkarna nedan!