Årets bästa nyproduktion är en tävling som Sveriges Allmännytta arrangerar för att hitta och sprida goda exempel på byggande.

I år hålls tävlingen för andra gången och hela 14 byggprojekt från olika delar av landet nominerats.

– Vi fick in så många och bra bidrag att juryn behövde sammanträda en extra gång för att kunna välja ut vilka projekt som går vidare till finalomgången, berättar Sofia Heintz, som inte bara är nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta utan också  tävlingssekreterare.

Hållbarhet i alla delar

Juryn, som består av sex oberoende jurymedlemmar med stor sakkunskap, har granskat alla nominerade bidrag utifrån tävlingens tolv bedömningskriterier.

– Vi ser en stor förflyttning i årets tävlingsomgång: hållbarhet är nu på agendan i alla delar i projekten, från planering till bygge, säger hon.

De tre utvalda finalprojekten kommer snart att få besök av juryn, som åker till respektive stad för att studera projekten på plats.

Vinnaren koras den 18 maj, under Allmännyttans Fastighetsdagar i Sundsvall.

Här är finalisterna

Halmstads Fastighets AB

Lyngåkra: 44 lägenheter i moderna landshövdingehus.

Juryns motivering: Genomarbetat i alla avseenden från väl planerade lägenheter till yttre gestaltning som harmoniserar med platsen. Den lilla, mänskliga skalan är här behärskad till fulländning. Innovativt att vidareutveckla en traditionell och mycket omtyckt byggnadstyp till moderna, välfungerande bostäder. Fin koppling mellan husen med välkomnande entréer, hobbyrum och sittplatser. Fasadernas detaljering är vänligt identitetsskapande och visar att i vår tid är olika arkitekturstilar möjliga om de genomförs med stor yrkeskunskap.

Arkitekt: Okidoki Arkitekter Entreprenör: NCC

Stockholmshem

Rågsved: 102 lägenheter i två sexvåningshus på Hagsätravägen i förorten Rågsved, södra Stockholm.

Juryns motivering: Fin inplacering av byggnaderna i ett gammalt område. Husen samspelar med naturen. Den yttre planeringen av marken runt husen är väl genomförd och regnvattnet omhändertaget på ett mycket genomtänkt sätt. Innovativt att använda effektiva produktionsmetoder genom industriellt byggande och samtidigt få med en hög grad av detaljering och fin gestaltning. Här finns vad som annars ofta saknas – stor omsorg i detaljer och konstnärliga utsmyckning i bostadshus.

Övrigt: Stockholmshems första Stockholmshus (stadens egna koncepthus). Entreprenör: Lindbäcks

Ängelholmshem

Saftstationen: 154 lägenheter i ett utvecklingsprojekt i ett gammalt industriområde.

Juryns motivering: Ett tätt och högt bostadskvarter där många aspekter är beaktade. Här har den stora skalan behandlats på ett sätt som ger stora boendekvaliteter. Stort plus för den fina gården som är öppen mot genvägen mellan husen – man bjuds in till gården. Elegant lösning av övergången mellan offentligt, halvoffentligt och privat. Mycket positivt med varierade bostadsformer genom att ett LSS-boende ingår i kvarteret. Gedigna material i alla fasader bidrar till intrycket av hög kvalitet i kvarteret som helhet.

Arkitekt: White Arkitekter Entreprenör: MTA

Övriga nominerade

Framtiden Byggutveckling/Poseidon

Mandolingatan (i Göteborg nära Frölunda torg): Stadsutvecklingsprojekt och förtätning. 20 000 kvadratmeter parkeringsyta har omvandlas till 565 hyresrätter, parkering och verksamhetslokaler mellan spårvägen och en bilväg. 565 lägenheter med fokus på delningsekonomi och ett klimatsmart liv. Husen rymmer även lägenheter i trygghetsbostäder för 70-plussare, studentbostäder och BmSS-lägenheter (boende med särskild service).

Arkitekt: Liljevall arkitekter Entreprenörer: Skanska, Veidekke och Tornstaden.

Gislavedshus

Billingsberg – Smålandsstenar: 38 lägenheter i skyskrapa på 30 meter som nu är det högsta bostadshuset i Gislaveds kommun. Samverkansprojekt med de boende. Lågenergihus i passivhus-standard, solceller på taket. Fokus på trivselytor. Samtliga lägenheter har inglasad balkong i direkt anslutning till kök/allrum. Högst upp återfinns en gemensamhetslokal med utsiktstorn och takterrass för alla boende.

Arkitekt Accent arkitekter Entreprenör: GBJ Bygg AB

Helsingborgshem

Kungsörnen – Högasten: 67 lägenheter fördelat på två höghus och två låghus. Sedumtak dämpar buller och renar luft, solceller som försörjer husen med förnybar energi. Utsikt över Öresund från höghusens översta våningsplan.

Övrigt: Nytt sätt att upphandla. Helsingborgshem ville ha en aktör med tydlig strategi för minskad klimatpåverkan i nyproduktion och samtidigt kunna erbjuda rimliga hyror. Förfrågan viktades därför på 80 procent på pris och 20 procent klimatpåverkan. Det visade sig att den leverantör som kunde visa lägst klimatpåverkan också hade lägst pris.

Arkitekt Karin Pettersson Arkitektbyrå Entreprenör: NCC

Kopparstaden

Kvarnängen – Sundborn: 24 lägenheter i idyllisk kulturhistorisk miljö. Faluröd fasad var ett krav i planbestämmelsen. Grön innergård för biologisk mångfald. Tvättstuga och verkstad på gården för att skapa liv och rörelse i utemiljön och goda förutsättningar för gemenskap.
Kommentar: Fint med gårdsformationen och hur Kopparstaden arbetat med mellanrummen mellan gårdarna. Gediget gjort, med kärlek till platsen.

Arkitekt: AIX Arkitekter Entreprenör: Bygg Partner

Sigtunahem

Norrbacka: Omvandling av bostadsområdet Norrbacka. Bostadsbolagets största förnyelseprojekt någonsin. Radhus och låga punkthus och lamellhus byggs i etapper. Del av en större satsning på social hållbarhet där stort fokus ligger på trygghet och gemenskap.

Arkitekt: Anders Larsson Boklok Entreprenör: Skanska Boklok

Skövdebostäder

Kurorten: 132 studentlägenheter i 12 våningar. Yteffektiva ettor med låg hyra. Många sociala ytor för gemenskap. Passivhusteknik för att få god energiprestanda.

Arkitekt: Mikael Ekberg Entreprenör: Skeppsviken Bygg

Stora Tunabyggen

Kvarteret Aniara – Jakobsdalen: En helt ny stadsdel i Borlänge med 94 nya lägenheter i två punkthus. Del av en hållbar och klimatsmart stadsutveckling med särskild vikt vid sociala sammanhang. Läget samt utrymmen och funktioner i husen ska underlätta för miljövänligt boende. Husen har komfort- och energioptimeringssystem med sensorer i lägenheterna.

Arkitekt: AQRLY Entreprenör: ByggPartner

Törebodabostäder

Baltzar: Två punkthus med  67 lägenheter. Varierad målgrupp i lägenhetsutformning, från studenter till trygghetsboende och lägenhetshotell. Stora gemensamma ytor med gym, bio/storbildsskärm med ljudanläggning, cafékök, lounge och stort cykelgarage. Även kommunens äldrevård har tillgång till ytorna.

Arkitekt: Ingvar Blixt ritningen arkitekter Entreprenör: NCC

Uppsalahem

Kvarteret Dansmästaren: Byggnadsvolym uppdelad i tre delar: bostadshus, livsmedelsbutik (bottenvåning) och mobilitetshus, där varje del har sitt eget uttryck. Ny teknik i värmeåtervinning och solceller. Sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation, låg radonhalt, hög fuktsäkerhet och en energianvändning på 59 kWh per kvm och år. Miljöbyggnad silver. Ett samarbetsprojekt med kommunens parkeringsbolag.

Arkitekt: Tengboms Entreprenör: NCC

Varbergs Bostad

Västra Sörse: 260 lägenheter fördelade på 13 hus. Stadsdelsförnyelse/förtätning av miljonprogramsområde. Låga komplementbyggnader som växthus, grönskande cykelskjul, sittbänkar och häckar hjälper till att sluta gårdsrummet, rama in uteplatserna och skapa ett bra ljudklimat och väderskydd. Placeringen av entréer och trapphus är studerad för att ge förutsättningar för grannmöten.

Kommentar: Fin skala, bra siktvyer och relation till omgivningen. Fin ordning mellan de två raderna, som hålls ihop men ändå är varierade. Klokt med orientering efter solen.

Vellingebostäder

Fädriften – Falsterbo: 12 lägenheter  i fyra huskroppar. Förtätning av exklusivt strandnära småhusområde med mycket höga villa- och bostadsrättspriser. från 1960-talet. hyresrätt i Falsterbo. I direkt anslutning till en av Sveriges bästa sandstränder. En unik möjlighet att kunna erbjuda hyreslägenheter i en miljö med nästa bara villor och bostadsrätter. Bostadsbolaget valde att bygga hyresrätter i stället för att vinstoptimera och sälja tomten för bostadsrättsproduktion.

Arkitekt: Stadstudio Håkan Fors och Alexander Lenre Simittchiev Byggentreprenör: NCC