Placeholder

Sidan uppdaterad 2021-08-27

Sveriges Allmännytta vill lyfta fram företag som har varit beställare av framgångsrika byggprojekt. Så kan vi lära av varandra!

Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter från sin bästa nyproduktion för hyresrätter i flerbostadshus.

Tävlingen arrangerades första gången under 2020. Vinnarna korades då genom en omröstning under Allmännyttans Fastighetsutvecklingsdag.

Vinnare 2020

Vinnare blev Skövdebostäder och området Ekedal, som hyrs ut med speciella ungdomskontrakt. Se bilder och läs mer om vinnarbidraget via länk nedan.

Stockholmshems plusenergihus i kvarteret Backåkra liksom Växjöbostäder och trähusen i kvarteret Arken fick hedersomnämnanden från juryn.

Övriga nominerade var

 • Förbo – kvarteret Kransen
 • LKF i Lund – Norra Bullerbyn
 • Svenska Bostäder – Tegners torn

Läs mer här om de nominerade bidragen och juryns utlåtande.

Så går tävlingen till

Man kan anmäla ett projekt från sitt eget företag eller nominera någon annans.

Fyra företag nomineras till priset. Ett förstapris koras. Priserna består av diplom med juryns skriftliga motiveringar.

Så bedöms bidragen

Bidragen bedöms av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom stadsplanering och fastighetsutveckling. Juryn har även möjlighet att utnyttja specialistkompetens i särskilda frågor.

De dokument som de tävlande lämnat in bedöms utifrån:

 • Innovationshöjd/nytänkande
 • Användande av ny teknik och grad av industrialisering
 • Användarperspektiv, stadsplanering och arkitektur, hur projektet bidrar till området i sin helhet
 • Konstruktion och materialval ur klimat-, energi- och förvaltningshänseende
 • Hur gemensamma funktioner utformas och förvaltas (till exempel mötesplatser inne eller ute)
 • Bedömning av planlösning, vardagsfunktionalitet och detaljutformning
 • Projektering och byggprocess, samarbete, kommunikation och organisation
 • Projektets ekonomi sett ur investerings- och förvaltningsperspektiv
 • Mervärden som projektet bidrar med

Vad ska lämnas in?

Foton och ritningar får användas för att komplettera den skrivna texten. Det kompletterande materialet får inte ha större format än A3.

Juryn kan kräva kompletteringar och förtydliganden.

Allt inskickat material får omfatta totalt högst 10 A3-sidor och ska innehålla bilder både från byggtiden och efter färdigställandet. Bilderna ska kunna erhållas i högupplöst format för publicering.

För fler detaljer om materialet, titta under fliken Detta ska finnas med i presentationen av tävlingsbidraget (nedan).

Så delar vi kunskapen

Sveriges Allmännytta kommer att sprida information om de bästa byggprojekten i sina olika mediekanaler.

Frågor?

Frågor som uppstår under tävlingsperioden mejlas till Sofia Heintz.

Detta ska finnas med i presentationen av tävlingsbidraget
 1. Byggprojektets namn
 2. Byggherrens namn och kontaktuppgifter
 3. Kortfattad beskrivning av projektets fokus och omfattning
 4. Kort beskrivning av projektets genomförande
 5. Redogör för de faktorer som har gjort projektet framgångsrikt
 6. Beskriv några extra kniviga situationer som lösts på ett framgångsrikt sätt och som kopplar till bedömningskriterierna ovan
 7. Beskriv hur vunna erfarenheter kan komma till nytta i framtida projekt
 8. Redogör för projektets ekonomiska utfall
 9. Redogör för hur de boende har påverkats före, under och efter renoveringen
 10. Beskriv de utvärderingar som gjorts i ert byggprojekt
Så görs en nominering

Här behöver du endast ange företag, projekt och varför du vill nominera just detta.

Både anmälningar och nomineringar mejlas till tavling@sverigesallmannytta.se

Blanketter för nominering och anmälan av tävlingsbidrag finns längst ned bland länkarna.

Vi återkommer med slutdatum för när nomineringar till nästa tävlingsomgång ska skickas in.