Placeholder

Sidan uppdaterad 2022-04-12

Sveriges Allmännytta vill lyfta fram företag som har varit beställare av framgångsrika byggprojekt. Så kan vi lära av varandra!

Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter från sin bästa nyproduktion i flerbostadshus.

Tävlingen arrangerades första gången under 2020.

Så går tävlingen till

Man kan anmäla ett projekt från sitt eget företag eller nominera någon annans. Tävlingsbidraget ska vara slutfört under 2020 eller 2021.

Tre byggprojekt går till final i tävlingen. Ett förstapris koras.

Prisutdelning under Fastighetsdagarna

Priset delas ut under festliga former vid Fastighetsdagarna, allmännyttans stora årliga konferens som i vår hålls i Sundsvall. Deltagarna får då också möjlighet att höra mer om det vinnande nyproduktionsprojektet, hur bygget gick till och vilka erfarenheter som gjordes under byggprojektet.

Så bedöms bidragen

Bidragen bedöms av en oberoende jury med sex sakkunniga inom stadsplanering och fastighetsutveckling. Juryn har även möjlighet att utnyttja specialistkompetens i särskilda frågor.

De dokument som de tävlande lämnat in bedöms utifrån flera kriterier:

 • Innovationshöjd/nytänkande
 • Användande av ny teknik och produktionssätt
 • Användarperspektiv, stadsplanering och arkitektur, hur projektet bidrar till området i sin helhet
 • Konstruktion och materialval ur klimat-, energi- och förvaltningshänseende
 • Hur gemensamma ytor utformas och förvaltas (till exempel mötesplatser inne eller ute)
 • Miljömässig hållbarhet, till exempel möjlighet för de boende att leva miljövänligt
 • Bedömning av planlösning, vardagsfunktionalitet och detaljutformning
 • Projektering och byggprocess, samarbete, kommunikation och organisation
 • Projektets ekonomi sett ur investerings- och förvaltningsperspektiv
 • Mervärden som projektet bidrar med

Mer detaljer kring tävlingens sammanlagt tolv bedömningskriterier finns i tävlingsblanketten.

Så görs en anmälan

Foton och ritningar får användas för att komplettera den skrivna texten. Det kompletterande materialet får inte ha större format än A3.

Juryn kan kräva kompletteringar och förtydliganden.

Allt inskickat material får omfatta totalt högst 10 A3-sidor och ska innehålla bilder både från byggtiden och efter färdigställandet. Bilderna ska kunna erhållas i högupplöst format för publicering.

Tävlingsbidragen ska lämnas in genom att tävlingsblanketten fylls i och mejlas till tavling@sverigesallmannytta.se (inklusive bilagor).

Blanketter för anmälan av tävlingsbidrag finns längst ned bland länkarna.

Nomineringstiden slut för i år

Nomineringar och tävlingsbidrag ska skickas in senast den 15 mars 2022.

Så görs en nominering

För att nominera ett projekt behöver endast byggherre, stad/kommun och namn på byggprojektet anges (eller plats/adress). Skriv också en kort motivering om varför du vill nominera just detta.

Vi tar sedan kontakt med byggherren och efterfrågar mer information och underlag.

Även nomineringar mejlas till tavling@sverigesallmannytta.se

Så delar vi kunskapen

Sveriges Allmännytta kommer att sprida information om de bästa byggprojekten i sina olika mediekanaler.

Frågor?

Frågor som uppstår under tävlingsperioden ställs till Frida Hansson, projektkoordinator på Sveriges Allmännytta (kontaktuppgifter nedan).

Årets bästa nyproduktion 2020

Vinnare blev Skövdebostäder och området Ekedal, som hyrs ut med speciella ungdomskontrakt.

Stockholmshems plusenergihus i kvarteret Backåkra liksom Växjöbostäder och trähusen i kvarteret Arken fick hedersomnämnanden från juryn.

Övriga nominerade var

 • Förbo – kvarteret Kransen
 • LKF i Lund – Norra Bullerbyn
 • Svenska Bostäder – Tegners torn

2020 korades vinnaren genom en omröstning under Allmännyttans Fastighetsutvecklingsdag, viktat mot de poäng som satts av juryn.

Se bilder och läs mer om de nominerade projekten via länk nedan.