Placeholder

Sidan uppdaterad 2020-03-20

Sveriges Allmännytta vill lyfta fram företag som har varit beställare av framgångsrika byggprojekt. Så kan vi lära av varandra!

Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter från sin bästa nyproduktion för hyresrätter i flerbostadshus.

Så går tävlingen till

Tävlingsbidraget till Årets bästa nyproduktion ska vara slutfört under 2018 eller 2019. Anmäl ert eget bidrag eller nominera ett projekt som ni anser borde vara med i tävlingen!

Både anmälningar och nomineringar mejlas till tavling@sverigesallmannytta.se

Förlängd nomineringstid

Som en konsekvens av corona-restriktioner i Sverige har konferensen där priserna skulle delats ut ställts in (se nedan). Men tävlingen går vidare, nu med förlängd tid för nomineringar och inlämning av bidrag.

Nomineringar ska skickas in senast den 31 maj 2020. Här behöver du endast ange företag, projekt och varför du vill nominera just detta.

Tävlingsbidrag ska lämnas in senast den 15 juni 2020 klockan 24.00. (Se nedan vad som ska ingå i inlämnat material.)

Tre företag nomineras

Tre företag nomineras till priset. Ett förstapris och två hedersomnämnanden koras. Priserna består av diplom med juryns skriftliga motiveringar.

Priserna skulle ha delats ut under Sveriges Allmännyttas Fastighetsdagar i Sundsvall den 27-28 maj 2020. Denna konferens har dock ställts in som en följd av myndigheternas rekommendationer för att hejda spridningen av Corona-virus i landet.

Priserna kommer därför i stället att delas under en ny Fastighetsutvecklingsdag under hösten. Vi återkommer med mer information om när, var och hur.

Så bedöms bidragen

Bidragen kommer att bedömas av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom stadsplanering och fastighetsutveckling. Juryn har även möjlighet att utnyttja specialistkompetens i särskilda frågor.

De dokument som de tävlande lämnat in bedöms utifrån:

 • Innovationshöjd/nytänkande
 • Användande av ny teknik och grad av industrialisering
 • Användarperspektiv, stadsplanering och arkitektur, hur projektet bidrar till området i sin helhet
 • Konstruktion och materialval ur klimat-, energi- och förvaltningshänseende
 • Hur gemensamma funktioner utformas och förvaltas (till exempel mötesplatser inne eller ute)
 • Bedömning av planlösning, vardagsfunktionalitet och detaljutformning
 • Projektering och byggprocess, samarbete, kommunikation och organisation
 • Projektets ekonomi sett ur investerings- och förvaltningsperspektiv
 • Mervärden som projektet bidrar med

Vad ska lämnas in?

Foton och ritningar får användas för att komplettera den skrivna texten. Det kompletterande materialet får inte ha större format än A3.

Juryn kan kräva kompletteringar och förtydliganden. Juryn kommer att besöka de tre bästa projekten som väljs ut som nominerade till priset.

Allt inskickat material får omfatta totalt högst 10 A3-sidor och ska innehålla bilder både från byggtiden och efter färdigställandet. Bilderna ska senare kunna erhållas i högupplöst format för publicering.

För fler detaljer om materialet, titta under fliken Detta ska finnas med i presentationen av tävlingsbidraget (nedan).

Så delar vi kunskapen

Sveriges Allmännytta kommer att sprida information om de bästa byggprojekten i sina olika mediekanaler.

Frågor?

Frågor som uppstår under tävlingsperioden mejlas till Sofia Heintz.

Lycka till!

Vi ser fram emot er medverkan!

Detta ska finnas med i presentationen av tävlingsbidraget
 1. Byggprojektets namn
 2. Byggherrens namn och kontaktuppgifter
 3. Kortfattad beskrivning av projektets fokus och omfattning
 4. Kort beskrivning av projektets genomförande
 5. Redogör för de faktorer som har gjort projektet framgångsrikt
 6. Beskriv några extra kniviga situationer som lösts på ett framgångsrikt sätt och som kopplar till bedömningskriterierna ovan
 7. Beskriv hur vunna erfarenheter kan komma till nytta i framtida projekt
 8. Redogör för projektets ekonomiska utfall
 9. Redogör för hur de boende har påverkats före, under och efter renoveringen
 10. Beskriv de utvärderingar som gjorts i ert byggprojekt