Placeholder

Sidan uppdaterad 2024-02-08

Sveriges Allmännytta vill lyfta fram företag som har varit beställare av framgångsrika byggprojekt. Så kan vi lära av varandra!

Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter från sin bästa nyproduktion i flerbostadshus.

Tävlingen arrangerades första gången under 2020.

Så går tävlingen till

Man kan anmäla ett projekt från sitt eget företag eller nominera någon annans. Tävlingsbidraget ska vara slutfört under 2022 eller 2023.

Tre byggprojekt går till final i tävlingen. Ett förstapris koras.

Prisutdelning under Fastighetsdagarna

Priset delas ut under festliga former vid Fastighetsdagarna, allmännyttans stora årliga konferens som hålls den 28–29 maj i Luleå. Deltagarna får då också möjlighet att höra mer om det vinnande nyproduktionsprojektet, hur bygget gick till och vilka erfarenheter som gjordes under byggprojektet.

Så bedöms bidragen

Bidragen bedöms av en oberoende jury med fem sakkunniga inom stadsplanering och fastighetsutveckling. Juryn har även möjlighet att utnyttja specialistkompetens i särskilda frågor.

De dokument som de tävlande lämnat in bedöms utifrån tolv kriterier:

 • Arkitektonisk gestaltning
 • Anpassning till platsen och hur väl huset harmonierar med omgivningen
 • Lägenheternas planlösning, funktionalitet och detaljutformning
 • Innovationshöjd och nytänkande
 • Användande av ny teknik och produktionssätt
 • Möjlighet att återupprepa projektets framgångsfaktorer
 • Byggprocessen: planering, projektering, upphandling och genomförande – kvalitet, arbetsmiljö, samarbete och dialog
 • Projektets ekonomi ur investerings- och förvaltningsperspektiv
 • Miljömässig hållbarhet, till exempel möjlighet för de boende att leva miljövänligt
 • Konstruktion och materialval ur klimat-, energi-, återbruks- och förvaltningshänseende
 • Hur gemensamma ytor utformas och förvaltas (till exempel mötesplatser inne eller ute)
 • Ytterligare mervärden som projektet bidrar med (till exempel trygghet, biologisk mångfald, klimatanpassning, integration, sociala krav i upphandlingen)

Mer detaljer kring tävlingens bedömningskriterier finns i tävlingsblanketten.

Så görs en anmälan

Foton och ritningar ska användas för att komplettera den skrivna texten. Det kompletterande materialet får inte ha större format än A3.

Juryn kan kräva kompletteringar och förtydliganden.

Allt inskickat material får omfatta totalt högst 10 A3-sidor och ska innehålla bilder både från byggtiden och efter färdigställandet. Bilderna ska finnas i bildformat (jpeg, tiff eller png, ej pdf) samt tillräckligt högupplösta för att klara en publicering (helst 300 dpi).

Tävlingsbidragen ska lämnas in genom att tävlingsblanketten fylls i och mejlas till tavling@sverigesallmannytta.se (inklusive bilagor).

Blankett för anmälan av tävlingsbidrag finns längst ned bland länkarna samt här.

Anmäl bidrag senast 27 mars

Nomineringar och tävlingsbidrag ska skickas in senast den 27 mars 2024.

Så görs en nominering

För att nominera ett projekt behöver endast byggherre, stad/kommun och namn på byggprojektet anges (eller plats/adress). Skriv också en kort motivering om varför du vill nominera just detta.

Vi tar sedan kontakt med byggherren och efterfrågar mer information och underlag.

Även nomineringar mejlas till tavling@sverigesallmannytta.se

Så delar vi kunskapen

Sveriges Allmännytta kommer att sprida information om de bästa byggprojekten i sina olika mediekanaler.

Frågor?

Frågor som uppstår under tävlingsperioden ställs till Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta (kontaktuppgifter nedan).

Årets bästa nyproduktion 2023

10 bidrag nominerades till tävlingen 2023. Vinnare blev bostadsbolaget LKF i Lund med kvarteret Gränden.

Till final gick även Micasa med kvarteret Kvarndörren och Mimer med kvarteret Högne.

Se bilder och läs mer om både vinnare, finalister och övriga nominerade projekten via länkarna nedan.