Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta för att hitta goda exempel på hyreshusbyggande och därmed kunna sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt.

Tio nyproduktionsprojekt nominerades till årets upplaga av tävlingen. En fristående jury har sedan granskat de nominerade projekten utifrån tolv kriterier om bland annat arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen, hållbarhet, nytänkande och lägenheternas funktionalitet.

– Höga krav på hållbarhet är i dag en hygienfaktor i våra tävlande projekt! Det är så roligt att se hur hållbarhetsambitionerna prioriterats i alla nominerade projekt, säger Sofia Hansdotter.

Jurybesök hos finalisterna

Tre av de tio nominerade projekten valdes av juryn ut för att skärskådas ytterligare genom besök på plats. Efter studiebesöken har juryn nu enats om vilka tre projekt som går till final i tävlingen.

Alla tre finalister berättar mer om sina projekt under Allmännyttans Fastighetsdagar i Jönköping 3–4 maj. Därefter presenteras vinnaren under festliga former.

Här är de tre finalisterna:

LKF – Kvarteret Gränden

Åtta nya byggnader som vävs samman med den äldre bebyggelsen från 1960-talet. En tidigare baksida i ett bostadsområde har transformerats till en variationsrik stadsmiljö. Den nedsänkta gatan Sankt Hans Gränd har gjorts mer välkomnande och trivsam och trapporna mellan och genom husen skapar kontakt mellan gatan och gårdarna en nivå upp. Det finns både sänkta suterrängplan och en högdel på sex våningar i gatans ena ände, en byggnad som även rymmer grannskapets stora festsal. Utöver olika bostadstyper finns även grupp- och LSS-boenden.

Fasaderna i Gränden har handslaget och mönstermurat tegel.

Juryns motivering:

”Överraskande och skicklig förvandling av ödslig parkeringsgata till vacker stadsmiljö. Husen är omsorgsfullt anpassade till platsen och den befintliga bebyggelsen men tillför också en harmonisk variation i höjd och materialval. Husen har hög kvalitet med fina detaljer och det syns att allt är välgjort. Stor omsorg har även lagts på utemiljöer och gröna tak.  Här finns även solceller på taken och elbilspooler för att göra det lättare att leva hållbart. Hög ambition för framtidens förvaltning av området där fastigheten finns som digital tvilling. Kommunikation till hyresgäster sker digitalt.” 

Antal bostäder: 153 hyreslägenheter och 10 servicelägenheter
Plats: Fäladen, Lund
Byggherre: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: Fojab Arkitekter
Entreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 477 kronor per kvm

Mimer – Kvarteret Högne

Ett äldre, otryggt parkeringshus har ersatts av en ny byggnad med lägenheter, kafé och 334 parkeringsplatser. Huset har sedumväxter och solceller på taket och fastighetsnära omhändertagande av regnvatten. Stort fokus på trygghet både ute och inne – gården och offentliga ytor är utformade så att inga ytor saknar insyn, alla hissar har glasdörrar, ytterbelysning ska göra boendemiljön trygg även under dygnets mörka timmar och gångvägar och entréer är utformade för att ge orienterbarhet och överblickbarhet. Även lägenheterna har utformats med målsättningen att minska våld i hemmet.

Kvarteret Högne ska med sina träfasader och gröna tak bidra med en miljö i gränslandet mellan bostadskvarter och lummig kyrkogård.

Juryns motivering:

”Ny levande entré till stadens centrum med säker formgivning. Huset med sina mäktiga träfasader kontrasterar modigt mot den befintliga bebyggelsen i kvarteret. Här har varje tidsålder satt sitt eget avtryck. En mycket intressant påbyggnad på ett parkeringshus med fokus på hållbarhet utifrån de globala målen. Här vill man lyfta möjligheten till social samvaro för alla och samtidigt bidra till att öka tryggheten i kvarteret. Huset innehåller flera samvarorum utanför den egna lägenheten liksom stora gemensamma balkonger och en vacker innergård med intima mått. Högne bidrar till att ge liv åt stadsdelen och att den åter kan nå sin fulla potential.” 

Antal lägenheter: 54
Plats: Kopparbergsvägen, Västerås
Byggherre: Bostads AB Mimer
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: Asplunds Bygg
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 2 050 kronor per kvm

Micasa – Kvarteret Kvarndörren

Ett vård- och omsorgsboende där burspråken mot gården har avvikande färg och material för att skapa en mer privat känsla. Inglasade balkonger ger de boende möjlighet att komma ut och se gården även om de inte kan ta sig ner till markplan. På taket finns både solceller och sedumväxter. Regnvattnet tas om hand och leds till särskilda planteringar. Så kallad frikyla från bergvärmeanläggningen gör att de gemensamma utrymmena kan användas som sovplats om sommaren blir het.

Fasaden är inspirerad av de omgivande mångkulturella området och är klädd i tegel mot Rinkeby Allé. Mot gården är fasaden klädd i trä för att skapa en privatare, mjukare känsla.

Juryns motivering:

”Fint gestaltat vård- och omsorgsboende med fokus på att skapa hemlika förhållanden för de boende och god arbetsmiljö för medarbetarna. Byggnaden är väl anpassad till platsen med sina kraftfulla fasader i reliefmönster mot gatan och generösa balkonger och utblickar mot gårdssidan. Det korridorlösa boendets smarta planlösning är ett resultat av användarundersökningar av äldres önskemål, systematisk erfarenhetsåterföring och kunskapsdelning mellan medarbetarna i företaget. Det syns också på resultatet där vardagslivets alla praktikaliteter är vackert och ekonomiskt lösta in i minsta detalj. Fastigheten är certifierad Miljöbyggnad silver och har både solceller, frikyla och bergvärme för bästa energi och fastighetsdrift som är samordnat i ett sofistikerat digitalt driftsystem.” 

Antal lägenheter: 90 lägenheter för vård och omsorg
Plats: Rinkeby, Stockholm
Byggherre: Micasa
Arkitekt: Winroth Arkitekter
Entreprenör: NCC
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 218 kronor per kvm

Detta är årets jury:

Anna Heide, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon
Johanna Bocian Östberg
, studiochef på Okidoki Arkitekter
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef på forskningsinstitutet Rise
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
Örjan Wikforss, arkitekt, professor och teknologie doktor

Läs mer om juryns medlemmar och alla övriga nominerade projekt via länkarna nedan. Här finns också mer detaljerade presentationer av de tre finalistprojekten.