Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta för att hitta goda exempel på hyreshusbyggande och därmed kunna sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt.

Tolv kriterier

En oberoende jury kommer att granska de nominerade projekten utifrån tolv kriterier om bland annat arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen, hållbarhet, nytänkande och lägenheternas funktionalitet. Därefter utses tre finalistbidrag.

Den 13 april avslöjas vilka tre tävlingsbidrag som gått till final. På kvällen den 3 maj presenteras vinnaren under festliga former vid Fastighetsdagarna i Jönköping.

Här är de tio tävlingsbidrag som nominerats till Allmännyttans bästa nyproduktion 2023:

Junehem – Sörsjön

Elva smala lamellhus med fokus på hållbarhet både exteriört som interiört. Byggtekniken och arkitekturen ska anknyta till skogsmiljön, som har bevarats i så stor utsträckning som möjligt. En ambition har varit att på sikt få till en ursprunglig känsla av gallrad tallskog, blåbärsris och mossa. I centrum av området byggs en gemenskapsyta med växthus, grillplats och odlingslådor.

Rening och återvinning av gråvatten (bad, disk och tvättvatten) som återförs till husen och används för att spola toaletterna. Lokal hantering av dagvatten genom svackdiken som ska likna bäckar, en anlagd damm som fördröjningsmagasin, sedumväxter på garagetaken och gräsarmerade p-platser. Regnvatten från taken samlas i fyra dagvattentankar och kan användas till bevattning samt för att tvätta cyklar och hundar.

Husen i Sörsjön har solceller på taken och stora takutsprång som extra väderskydd. Fasaden har värmebehandlat trä som ska vara underhållsfritt.

Antal lägenheter: 143
Plats: Sörsjön, Jönköping
Byggherre: Junehem
Arkitekt: BSV Arkitekter & Ingenjörer
Entreprenör: Wästbygg
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 482 kronor per kvm

Kfast – Kvarteret Odlaren

Åtta punkthus med fokus på hög kvalitet och ett hållbart och tryggt boende. Nyckelfria hus, paketboxar, laddstolpar för elbilar samt färgkodad sopsortering. Goda möjligheter till odling i växthus och odlingslådor, förråd med arbetsredskap, föreläsningar med odlingsexperter och trädgårdsförening. Solcellsanläggning på taken med en effekt på 12 kilowattimmar.

Samverkan mellan de olika byggherrarna i området har skapat ett fint blandat område och stor vi-känsla genom alla projekt. Upphandlingen gjordes genom Allmännyttans Kombohus Flex för effektiv projektering och upphandling. Projektet har kunnat slutföras trots en konkurs hos huvudentreprenören som orsakade extra arbete.

Kvarteret Odlaren består av åtta punkthus i olika storlek. Ett av husen är ett trygghetsboende för hyresgäster över 65 år.

Antal lägenheter: 226
Plats: Trumtorp, Eskilstuna
Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter
Arkitekt: SN Strukton
Entreprenör: SN Strukton
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 602 kronor per kvm

LKF – Kvarteret Gränden

Åtta nya byggnader som vävs samman med den äldre bebyggelsen från 1960-talet. En tidigare baksida i ett bostadsområde har transformerats till en variationsrik stadsmiljö. Den nedsänkta gatan Sankt Hans Gränd har gjorts mer välkomnande och trivsam. Trapporna mellan och genom husen skapar kontakt mellan gatan och gårdarna en nivå upp. Husen tillför en variation i höjd och material, och det finns både sänkta suterrängplan och en högdel på sex våningar i gatans ena ände – en byggnad som även rymmer grannskapets stora festsal, den lokala hyresgästföreningens nya lokal. Utöver olika bostadstyper finns även grupp- och LSS-boenden.

Fasaderna i Gränden har handslaget och mönstermurat tegel.

Antal bostäder: 153 hyreslägenheter och 10 servicelägenheter
Plats: Fäladen, Lund
Byggherre: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: Fojab Arkitekter
Entreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 477 kronor per kvm

LKF – Kvarteret Skymningen

Stor tegelbyggnad som sveper runt en upphöjd, uppglasad atriumgård med grönska. Huset är byggt med fokus på hållbarhet och har certifierats på guldnivå enligt Miljöbyggnad 3.0. Bredvid ligger mobilitetshuset Aurora där en elbilspool finns tillgänglig för hyresgästerna – medlemskapet ingår i hyran. Här i huset finns också LKF:s huvudkontor efter flytten från centrum till Brunnshög. Kontorslokalerna är flexibla och utformningen har skräddarsytts för LKF:s verksamhet, med aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Antal lägenheter: 49 samt kontor och gym
Plats: Brunnshög, Lund
Byggherre: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: Fojab arkitekter
Totalentreprenör: Betonmast
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 544 kronor per kvm

Micasa – Kvarteret Kvarndörren

Ett vård- och omsorgsboende med fokus på att skapa hemlika förhållanden. Burspråken mot gården har avvikande färg och material för att skapa en mer privat känsla. Inglasade balkonger ger de boende möjlighet att komma ut
och se gården även om de inte kan ta sig ner till markplan. På taket finns både solceller och sedumväxter. Regnvattnet tas om hand och leds till särskilda planteringar. Så kallad frikyla från bergvärmeanläggningen gör att de gemensamma utrymmena kan användas som sovplats om sommaren blir het.

Kvarndörren är certifierat på silvernivå enligt Miljöbyggnad 3.0.

Fasaden är inspirerad av de omgivande mångkulturella området och är klädd i tegel mot Rinkeby Allé. Mot gården är fasaden klädd i trä för att skapa en privatare, mjukare känsla.

Antal lägenheter: 90 lägenheter för vård och omsorg
Plats: Rinkeby, Stockholm
Byggherre: Micasa
Arkitekt: Winroth Arkitekter
Entreprenör: NCC
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 218 kronor per kvm

Mimer – Kvarteret Bäckby

Solida fasader där struktur och reliefverkan skapar ett fasaduttryck som förändras beroende på väder och tidpunkt på dagen. Husens färger har sitt ursprung i Bäckbys färgskala, som domineras av varma kulörer.

Bottenvåningarna består av sockelvåningar som innehåller lokaler med matbutik, gym, restaurang och en boendedriven mötesplats. Glaspartier in till lokaler och entréer öppnar upp bottenvåningen mot de omkringliggande torgytorna och bidrar med ljus och liv även kvällstid. Ovanpå sockelvåningen, avskilt från stadslivet, finns gårdsterrasser med ytor för avkoppling, gemenskap och lek.

Regnvatten fördröjs och renas med sedumtak och infiltrationsbäddar på gården. Taken ska också få solceller. I matbutiken återvinns spillvärme som används till uppvärmning.

De nya husen utmärker sig genom att vara högre än omkringliggande bebyggelse för att på så sätt markera det nya Bäckby centrum.

Antal lägenheter: 105 samt lokaler med bland annat gym och mataffär
Plats: Bäckby centrum, Västerås
Byggherre: Bostad Mimer AB
Arkitekt: Archus Arkitekter
Entreprenör: Skanska
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 887 kronor per kvm

Mimer – Kvarteret Högne

På platsen stod tidigare ett äldre, otryggt parkeringshus. Den nya byggnaden med lägenheter, kafé och 334 parkeringsplatser ger en ny levande entré till stadens centrum. Intill ligger en kyrkogård och hänsyn har tagits till träden invid kyrkogårdsmuren så att byggnationen inte påverkar trädallén eller den unika parkmiljön kring kyrkogården. Huset har sedumväxter och solceller på taket och fastighetsnära omhändertagande av regnvatten.

Stort fokus på trygghet både ute och inne – gården och offentliga ytor är utformade så att inga ytor saknar insyn, alla hissar har glasdörrar, ytterbelysning ska göra boendemiljön trygg även under dygnets mörka timmar och gångvägar och entréer är utformade för att ge orienterbarhet och överblickbarhet. Även lägenheterna har utformats med avseende på att minska våld i hemmet.

Kvarteret Högne ska med sina träfasader och gröna tak bidra med en miljö i gränslandet mellan bostadskvarter och lummig kyrkogård.

Antal lägenheter: 54
Plats: Kopparbergsvägen, Västerås
Byggherre: Bostad AB Mimer
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: Asplunds Bygg
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 2 050 kronor per kvm

Poseidon/Framtiden Byggutveckling – Nya Kvibergshuset

Nya Kvibergshuset drar uppmärksamhet till sig på många sätt. Det spektakulära huset har, med sitt vinklade och terrasserade tak täckt av solceller, blivit ett nyskapande landmärke i området. En värdig granne till det befintliga Kvibergshuset, som på sin tid väckte uppmärksamhet som Europas största bostadshus när det byggdes i slutet av 1950-talet, inspirerat av den modernistiske arkitekten Le Corbusier.

Nya Kvibergshuset är en L-formad byggnad med guldskimrande balkonger och en fasad klädd i naturskiffer med inslag av cederträ. Här kan hyresgästerna leva klimatsmart, med elbilspool, cykelpool, eldrivna lådcyklar och krypavstånd till kollektivtrafiken.

Med 1 200 kvadratmeter solceller på taket levererar Nya Kvibergshuset ett överskott av el, som på sikt kommer att förse även närliggande fastigheter med sol-el.

Antal lägenheter: 250
Plats: Gamlestaden, Göteborg
Arkitekt: Tengbom
Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB
Entreprenör: Tuve Bygg AB
Ägare: Bostads AB Poseidon
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 697 kronor per kvm

Rättviks Fastigheter – Kvarteret Breddan

Tre huskroppar som bär färg från den traditionella Rättviksdräkten, som även inspirerat till kvarterets namn (framsidan på kjolen kallas breddan).

Samtliga tak är utrustade med solceller och mätning av elproduktionen. Alla hus har digitala lås, digital bokning av tvättstugetider och öppning av postfack. Husen är helt uppkopplade och kan styras och följas upp på distans. Givare som mäter temperatur och fukthalt är installerade i varje lägenhet samt gemensamhetsutrymmen för att få fram optimal värmekurva för fastigheterna. Även förbrukningen av varmvatten mäts och mätare har också installerats för motorvärmare, elbilsladdning, tvättstugor och utomhusbelysning för att se fördelning av elförbrukning i fastigheterna.

Färgsättningen ska göra att byggnaderna smälter in i omgivningen samtidigt som de inte kan missas av förbipasserande.

Antal lägenheter: 42
Plats: Rättvik
Byggherre: Rättviks Fastigheter
Arkitekt: Agnas Ark
Entreprenör: Häggmarks
Investeringsstöd: Nej, troligen inte
Snitthyra: 1 517 kronor per kvm

Stångåstaden – Kvarteret Lugnet, Ebbepark

I kvarteret Lugnet ska gestaltningen ge stadskänsla med upphöjd status. Genom att jobba med olika tempo, varierande kulörer, materialstruktur och element som fångar blicken ska området ska erbjuda en livlig stadsmiljö. Bostadsentréerna vetter mot både gata och gård för att öka tillgängligheten och rörelsen i området.

Här finns också många lösningar för att hyresgästerna ska kunna leva enkelt och hållbart, till exempel lådcykelpool, paketleveransboxar i området, cykelmekarplats med tvättmöjligheter och gemensam hunddusch där hundägare kan tvätta av sin hund efter promenaden.

Stadsdelen är en testbädd för innovationer, med exempelvis inomhusljusceller och geolagring, där bergvärme ger uppvärmning på vintern och kyla på sommaren. Under bygget placerades en HVO-tank på området där entreprenörerna kunde tanka fossilfri diesel för att spara på tid, pengar och klimatet. Projektet är byggt enligt certifieringen miljöbyggnad silver.

Kvarteret Lugnet beskrivs som en lugn oas i den nya stadsdelen Ebbepark .

Antal lägenheter: 356 varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter samt 3 lokaler
Plats: Ebbepark, Linköping
Byggherre: Stångåstaden
Arkitekt: ÅWL arkitekter
Entreprenör: ED-Bygg
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 890 kronor per kvm

Presentationsbroschyrer för alla nominerade bidrag kan laddas ned via länkarna nederst på sidan.