Sveriges Allmännytta vill genom tävlingen sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt som ger mervärden till hela samhället.

– Det finns så mycket att lära från lyckade projekt. Vi vill lyfta upp det som både allmännyttan och många andra gör så bra, alltså hur man bygger bostäder som bidrar till bra boendemiljöer, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Nu drar årets tävling igång och Sveriges Allmännytta söker nomineringar för projekt som är slutförda under 2021 eller 2022.

– Vi vill hitta nycklarna som formar ett lyckat projekt, både ur byggherrens, hyresgästernas och samhällets perspektiv.

Behöver utöva mer kontroll

En oberoende och sakkunnig jury kommer under våren att först utse tre finalister och sedan en vinnare.

Varför är det viktigt att tävla i byggande?

– Ett stökigare år för byggherrar har vi nog aldrig haft. Kvalitet, klimat, miljö och energi är viktigare än någonsin samtidigt som priset för att bygga har eskalerat kraftigt under året och dessutom varierar från dag till dag.

Som om detta inte vore nog förkommer även en omfattade osund konkurrens och organiserad brottslighet på byggarbetsplatserna.

– Allt detta betyder att vi som beställare och byggherrar behöver utöva än mer kontroll över hur vi skapar framgångsrika byggprojekt, säger Sofia Hansdotter.

Balansera olika krav

Frågan är då vilka ingredienser som krävs för att klara den stora utmaningen att forma nya goda livsmiljöer att vara stolt över.

– Hur möter man kortsiktiga krav på besparingar i projekt samtidigt som man ska upprätthålla långsiktig och arkitektoniskt god och hållbar kvalitet för framtiden? Finns det motstridigheter som är svåra att klara av?

Dagsläget gör det extra angeläget att vaska fram goda exempel på byggprojekt som lyckats balansera de olika kraven på ett bra sätt, menar hon.

Vad tror du kommer att bli särskilt utmärkande i årets tävlingsomgång?

– Att visa på hur man kan upprepa det goda projektet kommer sticka ut i år. Det är i alla fall min personliga och professionella gissning, men det återstår ju att se, säger Sofia Hansdotter.

Öppen för alla byggherrar

Tävlingen heter Allmännyttans bästa nyproduktion 2023, men är öppen för alla byggherrar som bygger flerbostadshus.

– Alla byggherrar har olika förutsättningar, både inom och utanför allmännyttan. Vi vill och behöver självklart ta lärdom av alla. Ju mer vi kan dela med oss av erfarenheter som kan leda till bättre lösningar för våra hyresgäster desto bättre!

Tolv kriterier

Tävlingsbidragen bedöms utifrån tolv kriterier, bland annat:

  • Arkitektonisk gestaltning och hur väl huset passar in på platsen
  • Lägenheternas planlösning och funktionalitet
  • Innovationshöjd och nytänkande
  • Miljömässig hållbarhet

Nominera senast 13 mars

Finalister och vinnare firas på Fastighetsdagarna i Jönköping 3–4 maj. Där ges också möjlighet att höra mer om hur projekten gick till och vilka erfarenheter som gjordes.

Man kan både anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans. Nomineringar och tävlingsbidrag ska skickas in senast den 13 mars.

Hur gör man när man nominerar och tävlar? Vad måste man skicka in? Vilka har vunnit förut och varför? Läs allt om nyproduktionstävlingen här.