Uppdaterad 2020-03-20 samt 2020-07-02

Sveriges Allmännytta vill sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt.

– Vi vill vaska fram framgångsfaktorerna i de bästa projekten och hur man har gjort. Sedan ska vi dela med oss av den kunskapen så att vi alla kan lära av varandra, säger Sofia Heintz.

Fokus i tävlingen Årets Nyproduktion är att hitta nycklarna som formar ett lyckat projekt, både ur byggherrens, hyresgästernas och samhällets perspektiv.

Men varför göra detta just i formen av en tävling?

– Tävlingar är ett bra sätt att förmedla konkreta erfarenheter från olika projekt. Med en jury som kan se saken med nya ögon utifrån kan man dessutom belysa och lyfta fram nya aspekter än när man själv är inne i frågan, menar säger Sofia Heintz.

Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige, inte bara inom allmännyttan. Varför har ni valt att göra så?

– Ju mer vi kan dela mer oss av erfarenheter desto bättre samhällen kan vi skapa. Sveriges Allmännytta har sin grund i medlemsföretagen, men vi samspelar med hela våra bransch och det är viktigt att dela kunskap i hela branschen.

Var kan man gå vilse i när man bygger nytt?

– Processerna är långa och det är otroligt många intressenter inblandade för att skapa dessa nya boendemiljöer. Tekniska processer och detaljer blandas med mjuka värden och estetik och hälsa. Så planeringen är väldigt viktig. För det vi bygger ska ju stå i kanske många hundra år och påverkar sin omgivning på många nivåer.

Hur är juryn sammansatt?

– Vi har samlat en mycket kompetent jury med starka kompetenser inom arkitektur, hållbar stadsdelsutveckling, fastighetsutveckling, förvaltning, byggherrerollen, klimat och energi.

Nominera ett projekt

Tävlingsbidraget ska vara slutfört under 2018 eller 2019. Man kan både anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans.

Priset skulle ha delas ut vid Sveriges Allmännyttas Fastighetsdagar i Sundsvall den 27–28 maj. Den konferensen har dock ställts in för att förhindra smittspridning av corona-viruset. I stället arrangeras en Fastighetsutvecklingsdag den 31 augusti där vinnaren koras och priser delas ut.

Tiden att nominera förlängs

Tävlingen går vidare och tiden för nomineringar har nu förlängts till den 31 maj. Tävlingsbidrag ska skickas in senast den 15 juni.

Hur gör man när man nominerar och tävlar? Vad måste man skicka in? Läs allt om tävlingen här.

Här är juryn:

Martin Erlandsson, forskare och expert på miljöanpassat byggande vid IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna Granath Hansson, bostadsforskare vid KTH
Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon
Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen på RISE samt adjungerad professor i byggnadsfysik
Magnus Schön, landskapsarkitekt och hållbarhetsansvarig på Kod Arkitekter