Årets bästa nyproduktion är en ny tävling som startades av Sveriges Allmännytta i början av året för att sprida kunskap om hur man kan bygga bra flerbostadshus.

– Att bygga med hög kvalitet till rätt hyra och samtidigt innovativt är det svåraste man kan göra. Därför är det så betydelsefullt att lyfta fram de projekt som verkligen vågar ta extra stora kliv och satsar på att driva husbyggnation till nästa nivå, säger Sofia Heintz.

Bidragen bedöms av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom arkitektur och fastighetsutveckling. Projekten betygssätts enligt tolv kriterier om bland annat vardagsfunktionalitet, klimatpåverkan, användande av ny teknik, mötesplatser och hur nybygget bidrar till bostadsområdet.

– Det är viktigt med balans mellan innovation och bra boendemiljö anpassad för målgruppen.

Sex nominerade

Sex bidrag är nominerade till tävlingen.

– Det är fina projekt som alla visar upp vad som är viktigt när man bygger nya hyreshus, säger Sofia Heintz.

Juryn har nu sammanträtt och valt ut tre projekt bland de nominerade bidragen som går till finalomgången.

– Finalisterna är innovativa på tre helt olika sätt, vilket är intressant och visar på vikten av att bygga för rätt målgrupp.

Digital omröstning

Alla finalister presenteras närmare under Fastighetsutvecklingsdagen den 31 augusti. Då utses också vinnaren, genom en sammanvägning av juryns poäng och en omröstning bland deltagarna i konferensen.

Anmälan till den digitala konferensen är öppen till och med fredagen den 28 augusti.

Här är finalisterna:

Arken – Växjöbostäder

Trähus med sjöutsikt. Tre byggnader med sammanlagt 85 lägenheter intill sjön Trummen. Dubbla balkonger, extra hög tillgänglighetsanpassning och solceller på taken.

Juryns kommentar:

Ett bostadsprojekt i mycket fin skala i ett fint läge i staden. Höga kvaliteter i boendemiljöer och lägenheter för hela livet med fina stora planlösningar och fönster i tre väderstreck vilket ger fint ljusinsläpp. Hög innovationshöjd. Nytt sätt att bygga med en tung stomme i korslimmat trä.

Flerbostadshus på andra sidan en sjö

Kvarteret Arken ligger mellan två sjöar i Växjö.

Backåkra – Stockholmshem

Kvarteret Backåkra i Norra Djurgårdsstaden är Stockholms första flerfamiljshus med plusenergistandard. Genererar mer energi än de förbrukar. Vridna taknockar ger södervända ytor. Solceller på både tak och väggar, extra cykelplatser och elladdning för bil.43 lägenheter i två hus med många innovativa tekniska lösningar.

Juryns kommentar:

Ett komplext projekt där samverkan och prestigelöshet har bidragit till en innovativ helhetslösning med fokus på både energianvändning och gestaltning. Innovativt med en kombination av ett 20-tal tekniklösningar där flera var och en för sig ligger i framkant. Modigt att göra nytt, pröva och våga gå först. Visar på hur viktigt det är med kontinuerlig utvärdering och uppföljning mellan de olika entreprenörerna för att lyckas hitta bästa lösningarna.

Projektet har även lyckat få ihop gestaltning av huset med teknik på ett mycket fint sätt. Fina, relativt stora lägenheter med rymliga balkonger.

Stockholmshems plusenergihus har inglasade balkonger som löper längs alla lägenheter – med två cykelkrokar för upphängning av cyklar på balkongerna.

Ekedal – Skövdebostäder

Boende för unga vuxna (under 30 år). Tre lamellhus med låg energiförbrukning och solceller. Sammanlagt 150 lägenheter nära stadspark.

Juryns kommentar:

Målgruppsanpassat med kontrakt anpassat mot målgruppen ungdom – känns efterlängtat! Innovationen ligger i att lyckas bygga med tydlig målgruppsanpassning och få nyproducerade lägenheter till en låg hyra.

Lägenheterna är bra i storlek, har balkong samt är bra balanserade. Man har även fått till bra ljusa och rymliga trapphus.

Ekedal: 150 möjligheter för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden med de tre ledorden unga, billigt och med hållbart i fokus.

Övriga nominerade:

Kvarteret Kransen – Förbo

Punkthus med fasad i metallkomposit och med växtskärmar som integreras med balkongerna. 31 lägenheter. Del i utvecklingen av stadsdelen Kongahälla.

Juryns kommentar:

Bra projekt som stödjer området, med fin fokus på att leva hållbart på ett bra sätt. Huset har fina boendemiljöer och kvaliteter och är certifierat enligt Miljöbyggnad silver.

Norra Bullerbyn – LKF i Lund

Två punkthus med tegelfasad och servicelokaler i bottenplanet. Förtätningsprojekt i stadsdelscentrum. 106 lägenheter med låg energiförbrukning och möjlighet att leva hållbart. Bilpool ingår i hyran första fem åren.

Juryns kommentar:

Bra projekt som blir ett fint tillskott området. Projektet har varit med i ett pilotprojekt för att ta fram klimatkrav i upphandling och är finansierat med gröna obligationer.

De två punkthusen i Norra Bullerbyn ligger intill Fäladstorget i Lund.

Tegners Torn – Svenska Bostäder

42 lägenheter i ett förtätningsprojekt i ett tidigare sjukhusområde i innerstadsmiljö. Målsättningen var att koppla den nya byggnaden till stadssiluetten, länka byggnaden med stenstaden och gaturummet, stärka gaturummet och vitalisera ett nytt gatuhörn.

Juryns kommentar:

Ett mycket fint projekt som tar en fin plats i staden. Huset skapar något nytt och bra på platsen!

Tegnérs torn i kvarteret Sabbatsberg länkar ihop den gamla sjukhusbyggnaden till höger med övriga fastigheter runtikring,

Juryn:

Martin Erlandsson, forskare och expert på miljöanpassat byggande vid IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna Granath Hansson, bostadsforskare vid KTH
Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon
Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen på RISE samt adjungerad professor i byggnadsfysik
Magnus Schön, landskapsarkitekt och hållbarhetsansvarig på Kod Arkitekter
Ordförande: Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta