Placeholder

Vinnarna i den nya upphandlingen presenterades i ett livesänt webbinarium den 1 juni.

Flera nyheter i avtalet

  • större valmöjlighet i sammansättning av lägenheter
  • priset beräknas per lägenhet i stället för per hus
  • större flexibilitet i val av material, färg och form för tak och fasader
  • ingen rangordning i avtalet. I stället finns en fördelningsnyckel utifrån energi-, klimat- eller utformningskrav

Flexibelt byggsystem

Ramavtalet löper under sex år och ger medlemsföretag i Sveriges Allmännytta möjlighet att avropa nyckelfärdiga lägenheter i flerbostadshus utifrån företagens egna behov. I stället för att upphandla hus har vi ställt krav på ett byggsystem som ger beställaren möjlighet att själv sätta ihop det hus som behövs utifrån en prissättning per lägenhet och storlek per kvadratmeter.

Att Kombohusen bygger på ett standardiserat byggandet betyder inte alls att husen behöver se exakt likadana ut.

– I vårt nya ramavtal finns stora möjligheter att variera utseende och funktion. Det är mer som ett byggsystem än ett typhus, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta och ansvarig för upphandlingen av den nya generationens Kombohus.

Hon liknar byggsystemet vid chassit i en bil som sedan kläs med olika delar.

– Man börjar med en plattform, sedan lägger du på trapphus, hissar och lägenheter i olika storlekar. När du plockat ihop klossarna i ditt system lägger du på en fasad och väljer färg, material, fönstersättning, balkonger och tak. Sist anpassar man bottenvåningen beroende på hur marken ser ut. Det är som ett system med legoklossar.

Så här kan man bygga ihop ett Kombohus Bo Punkt (se kort film ovan.)

Leverantörer för Kombohus Punkt

Bo Punkt – JSB

2–8 våningar. Stora möjligheter att variera fasadens uttryck. Material i trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts och färgen kan väljas valfritt från hela NCS-skalan. Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.

Tetris Punkt – Lindbäcks

Träfasad med stommmar i trä sänker klimatpåverkan. Flexibelt byggsystem i upp till 8 våningar.