Placeholder

Bo Punkt är ett flerfamiljshus där man kan välja många olika bostadslösningar. Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval.

Tung stomme av miljöklassad betong med minimalt underhåll, trygg att förvalta med goda egenskaper för brand, ljud och energi. Huset har en lufttäthet på 0,2 och en fasad som fungerar bra i bullerutsatta områden.

Byggsystem som ett lego

Så här kan man bygga och anpassa systemet, lite som ett legohus – se kort film:

App visualiserar olika modeller

JSB har tagit fram en app som visualiserar hur Kombohus Bo Punkt ser ut på den tilltänkta tomten, för att förenkla valet av färg, höjd, modell med mera. Finns för kostnadsfri nedladdning för både Apple- och Android-telefoner. Läs mer om appen.

Man står på ett grönt fält och håller upp sin telefon mot ett brunt datagenererat åttavåningshus.

Mäta vattenförbrukning

Punkthusets vertikala tekniksystem möjliggör byte av lägenhetsklossar utan påverkan av installationerna.

Förvaltarvänlig centralt placerad kärna, med tekniska installationer som fördelarskåp med mätare för el, värme, kall-/varmvatten lätt tillgängligt från trapphuset. Förbrukningen går att läsa av och justera utan tillgång till lägenheterna.

El‐ och undercentral är placerade i fasadlivet för att underlätta anslutning mot servis. Fläktrummet är centralt placerat över trapphus och sekundära utrymmen för att minimera ljudstörningar. Möjlighet till insamling av mätvärden för temperatur och varmvatten via IMD. Förberett för uppkoppling till förvaltarens befintliga system.

Arkitektens ord

Så här beskriver arkitekten Peter Lingstrand huskonceptet Bo Punkt:

Ledorden har varit variation, flexibilitet och harmoni med hänsyn till olika förutsättningar och omgivningar. Tanken är en helhetssyn med ett hus som är kostnadseffektivt och anpassningsbart efter de flesta förutsättningar.
Flexibilitet och kreativa lösningar gäller avseende lägenhetstyper och ytor. Allt är valbart och utbytbart runt ett centralt trapphus. Ett trapphus som kan ta upp nivåskillnader, förhöjd bottenvåning och sockel samt även göras till ett TR2 trapphus där förutsättningarna så kräver.

Hushöjder som kan varieras, till och med olika höjder på lägenhetsklossarna runt trapphuset om det skulle finnas ett önskemål. Detta gör att huset kan anpassas i sin form efter miljö och planförutsättningar.
Den tunga stommen är alltid av betong men fasaden kan fås med olika uttryck genom byte av fasadmaterial såsom puts, betong, tegel, plåt eller betong vilket gör att huset samordnar efter sin omgivning.
Det är hållbart och effektivt ur energi- och tekniksynpunkt med värmetrög stomme och ur ett 100 års perspektiv står sig huset bra i miljöhänseende.

Se broschyr i länk nedan med ritningar, yttre gestaltning och flexibilitet.

Fem punkthus på rad i olika färger

Trogen Kombohusbyggare

JSB har hittills byggt totalt drygt 4 000 lägenheter i Kombohus.
– Vi är så glada för att JSB är med oss i ytterligare ett avtal. JSB har varit en trogen leverantör under hela Kombohus-eran och har verkligen varit på tå i att utveckla huskoncept för att möta våra medlemmars behov, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Fakta om Kombohus Bo Punkt

Antal våningsplan:

2–8 våningar

Lägenhetstyper:

1–4 rum och kök. Samtliga lägenhetstyper kan variera i yta, placering och planlösning.

Sammansättning av lägenheter:

Möjlighet till en mycket flexibel sammansättning av lägenheter, där yta och lägenhetstyp kan variera i hög grad.

Tak:

Taket kan varieras i både material för beklädnad och i utformning; valmat, sadel och platt tak med beklädning av papp, betong, tegel eller plåt.

Balkonger:

Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.

Energiprestanda:

40,4 kWh per kvm. Möjliggör ansökan om energibidrag utan ytterligare åtgärder.

Fasad:

Fogfri. Putsas i valfri NCS-kulör. Bottenvåningen och partier mellan fönster i avvikande material bryter av och skapar liv och variation.
De avvikande materialet kan anpassas efter bostadsföretagets önskemål; exempelvis trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts i annan kulör.

Förvaltning:

Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Stommen är tung och beständig av miljöklassad betong med goda egenskaper avseende brand, ljud och energi. Huset har en förvaltarvänlig central kärna med vertikala kommunikationer för människor, el och VVS tillgängligt från trapphuset.

Badrum:

Badrummen har granitkeramik på golven, kakel på väggarna och mått som säkerställer god tillgänglighet. Alla lägenheter har tvättmöjlighet i badrummen. Ettor och tvåor har kombimaskin, treor och fyror har tvättmaskin och torktumlare.

Om JSB Construction

JSB Construction AB har sedan 2011 tagit fram och byggt standardiserade typhus till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och privata bostadsföretag. Företag har under åren tagit vara på erfarenheter och successivt utvecklat och byggt upp en organisation som är specialiserad för att bygga priseffektiva, standardiserade bostäder med hög standard.

JSB har fram till juni 2020 byggt cirka 4 000 Kombohuslägenheter till allmännyttiga bostadsföretag runt om i Sverige.

JSB har huvudkontor i Karlshamn, men är verksamt över hela Sverige med kontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Växjö, Jönköping och Mälardalen. Företaget bygger och underhåller även bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter inom entreprenad och byggservice.

JSB har cirka 370 anställda och en årsomsättning om cirka 2 Mdkr.

Kontaktuppgifter JSB

Tekniska frågor:

André Saxbo, tel 0733-357461

Mejl: andre.saxbo@jsb.se

Avtal och avrop:

Johan Persson, tel 0739-108599

Mejl: johan.persson@jsb.se