Placeholder

Unihouse Kombohus är ett flexibelt lamellhus med många möjligheter till variation av lägenheter, fasadmaterial och färger. Det levereras i färdiga moduler av trä. Husen uppfyller alla svenska byggkrav och har lägst energiförbrukning och kortast leveranstid av lamellhusen i Kombofamiljen.

Husen tillverkas i Unihouse egen husfabrik i nordöstra Polen. Fabriken har sedan starten 2009 levererat drygt 2 500 lägenheter till Norge, Sverige och Polen.

Företaget besöktes för fyra år sedan av en delegation från Sveriges Allmännytta under en resa för att hitta utländska byggare som kan pressa svenska byggpriser.

Unihouse är dotterbolag till byggkoncernen Unibep, Polens sjätte största byggföretag. Ramavtalet är tecknat med Unibep.

Två olika koncepthus

Unihouse Kombohus finns i två konceptmodeller, med olika lägenhetslayouter.

Unihouse Kombo I är anpassad till bullerutsatta områden och kan placera närmare trafikerade gator. Huset har fönsterlösa gavlar och kan därför sättas ihop med andra hus. Det är också lite smalare.

Unihouse Kombo II är ett djupare hus med fönster runt hela byggnaden och balkonger åt två håll.

Bägge kan uppföras i 2–6 våningar, med olika material i tak och fasad och olika taklutning. Solceller kan installeras på båda varianterna och balkongerna kan glasas in.

Digital visning av Kombohus Unihouse I:

Digital visning av Kombohus Unihouse II:

Digital visning av en lägenhet:

Arkitektens ord

Petra Norling Koefoed beskriver konceptet:

Det finns stora möjligheter att förändra utformningen efter behov och önskemål, för varje enskild plats. I hela processen tar man samtidigt hänsyn till byggnadens kvalitet, hållbarhet, framtida underhåll, driftskostnader och miljöpåverkan.

Unihouse erbjuder många möjligheter att anpassa huset till befintlig bebyggelse och rådande förhållande på den aktuella platsen. Detta gör det möjligt att även ett hus i standardutförande kan få en unik karaktär som passar in i sin omgivning. Det finns också stor valmöjlighet i sammansättningen av lägenheter, vilket gör det lättare att möta den efterfrågan som finns.

Eftersom lägenheterna byggs och inreds på fabrik får man en produkt med fin finish och hög precision.”

Ljust vardagsrum

Vardagsrum – visualiserad interiörbild från Unihouse Kombohus Lamell.

Balkonger kan vändas mot tyst sida

Lägenheterna kan orienteras så att det blir mindre störning från till exempel en närliggande trafikerad gata. Balkongerna kan då vändas mot den lugnare gårdssidan. De fönsterlösa gavlarna gör att man kan kombinera modulerna sida vid sida. Vid behov kan man också välja att placera gemensamma utrymmen och förråd i entréplanet på bostadshuset.

Smalt beigefärgat fyrvåningshus vid gata - arkitektskiss

Unihouse Kombohus I passar för bullerutsatta miljöer. Balkongerna placeras då på den tystaste sidan. Bilden visar fasaden mot gatan.

Vitt modulhus med röda detaljer fyra våningar

Unihouse Kombohus Lamell II, är lite djupare och har balkonger åt två håll. Här i variant med 14 lägenheter. Vy från gatan.

I presentationsbroschyren (se länk nedan) kan man se referenser på genomförda projekt – de flesta hämtade från Norge – som visar exempel på variationsmöjligheter i exteriören.

Fakta Kombohus Lamell Unihouse

Antal våningsplan:

2–6 våningar

Lägenhetstyper:

1–4 rum och kök.

Fördelning av lägenheter:

Moduler består av en kombination av ettor + fyror eller tvåor + treor. Dessa kan i sin tur varieras per våningsplan, vilket ger stor valmöjlighet i sammansättning av lägenheter.

Fasad:

Träpanel och/eller fibercementskivor. Flera färgval.

Tak:

Sadeltak eller platt tak. Möjlighet att välja gröna tak (dvs med växtlighet) och installation av solceller som option.

Balkonger:

Ja. Även möjlighet till inglasning av balkonger.

Byggteknik:

Färdiga moduler från fabrik. Stommar i trä.

Genomsnittlig byggtid:

6 månader.

Energi och förvaltning:

Låga värmekostnader tack vare låga värmekoefficienter och god lufttäthet.

Klimat- och energideklaration:

Ja.

Uppfyller byggregler och tillgänglighetskrav:

Ja

Om Unihouse och Unibep

Unibep är börsnoterat och ett av de största byggföretagen i Polen, med en årlig omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Företaget har tio års erfarenhet av trämodulstillverkning. Unibep äger den största fabriken i Polen som tillverkar modulhus. Fabriken har en kapacitet på 45 000 kvadratmeter per år.

Unibep har eget ritningskontor och även egen avdelning för forskning och utveckling.

Företaget har nyligen byggt 58 lägenheter åt Botkyrkabyggen och är i färd med att bygga 36 lägenheter åt Egnahemsbolaget i Göteborg.

I november 2019 bildades dotterbolaget Unihouse. Fabriken och tillverkningen av modulhusen ingår i dotterbolagets verksamhet (detta var tidigare en avdelning inom Unibep).

Ramavtalet för Kombohus Lamell är tecknat med moderbolaget Unibep, eftersom dotterbolaget inte hade bildats när upphandlingen startade.

Flygbild över fabrik, gröna fält i förgrunden och en stad i bakgrunden

Husfabriken i staden Bielsk Podlaski, där Kombohus kan tillverkas.
Foto Unibep

Genom åren har Unibep uppfört flerfamiljshus med närmare 3 000 lägenheter i Europa. Den största marknaden finns just nu i Norge, men man har även levererat till exempelvis Sverige, Polen och Tyskland.

Miljö och klimat

Trä är huvudsakligt material, vilket begränsar utsläpp av koldioxid.

Minskad mängd av produktionsavfall genom noggrann projektering av varje byggelement.

Kontaktuppgifter Unibep

Unihouse säljrepresentant för Sverige heter Michał Urbankowski.

Porträtt på man i skjorta kostrym och slips

E-mail: murbankowski@unihouse.pl

Telefon: (+48) 539 981 572

Unibep i svensk byggpress

Ny totalentreprenad för polska bostadsbyggare (om nyproduktion för Egnahemsbolaget  – Byggvärlden)

Viktigt referensprojekt (om nytt kontrakt för Botkyrkabyggen – Byggvärlden)

Urskog, bisonoxar och moduler (om modulfabriken i Polen – Byggvärlden)

Frågor och svar om Unihouse

Michał Urbankowski, Unihouse representant i Sverige, svarar på några frågor nedan.

Varför vill ni bygga hus i Sverige?

Efter etablering i Norge och många levererade byggnader betraktar vi Sverige som en naturlig fortsättning i Skandinavien.

Var och hur tillverkas husen?

Våra byggnader prefabriceras i modulfabriken i Polen och transporteras sedan till Sverige.

Varför vill ni bygga Kombohus?

Kombohus är ett märke som har redan blivit känt och omtyckt på den svenska byggmarknaden. De kommunala fastighetsbolagen betraktar Kombohusen som ett intressant alternativ till enskilda upphandlingar och ett sätt att stödja nyproduktion av nya bostäder.

Talar era representanter svenska?

Vi har några svensktalande personer på företaget. Våra nyckelpersoner kommunicerar på engelska och i vissa fall på svenska.

Kan de som jobbar på byggarbetsplatsen också tala svenska?

Vi har både platschefer och konsulter som kan kommunicera på svenska, men vi kan också utveckla och anpassa organisationen till andra behov om det behövs i framtiden. Den personal som skickas utomlands kommunicerar på engelska.

Kan alla som är involverade i Unibeps byggprojekt tala engelska?

Hela ledningen och de flesta av vara montörer och andra anställda på byggplatsen kommer att prata engelska. Vi kommer också att samarbeta med lokala underleverantörer i många fall och med olika arbetsområden.