Placeholder

Bo Lamell är ett flerfamiljshus med bred flexibilitet och möjlighet till många olika bostadslösningar. Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval.

Utformningen av byggnaden kombineras efter behov genom sammankoppling av de olika huskropparna.

Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Stommen är tung och beständig av miljöklassad betong med goda egenskaper avseende brand, ljud och energi.

Med arkitektens egna ord

Så här beskriver arkitekten Peter Lingstrand huskonceptet Bo Lamell:
Ett bostadshus som är flexibelt ur flera synpunkter och kan byggas fristående, ihopkopplat och även i kvartersform. Passar lika bra i ny som i äldre bebyggelse.

En ljus välkomnande trapphus med variabla lägenhetsstrukturer, som är grupperade på tre sidor av trapphuset. Inom samma byggnadsarea kan trapphus anpassas efter varierande marknivåer, krav på högre bottenvåning, genomgående entré samt utrymningskrav.

Tyst sida

I och med vald disponering uppnås en tyst sida. Balkongen kan varieras mellan gatufasad och gårdsfasad. Variabla lägenhetsstorlekar och ytor ger en stor flexibilitet i valet av lägenhetsfördelning.

Det finns flera olika fasadalternativ att välja mellan – som puts, betong, tegel och trä – vilket ger en stor variationsrikedom. Även balkongfronten kan väljas i flertal alternativ, till exempel glas i perforerad plåt alternativt brännlackerat ”pinnaräcke”.

Husritningar och mer om valbara alternativ finns i länk nedan.

Flerbostadshus i kvällssol

Fakta om Bo Lamell

Antal våningsplan:

2–5 våningar

Lägenhetstyper:

1–4 rum och kök. Samtliga lägenhetstyper kan variera i yta, placering och planlösning.

Sammansättning av lägenheter:

Möjlighet till en mycket flexibel sammansättning av lägenheter, där yta och lägenhetstyp kan variera i hög grad.

Fasad:

Fasaden är fogfri och putsas i valfri NCS-kulör. Bottenvåningen och partier mellan fönster i avvikande material bryter av och skapar liv och variation.
De avvikande materialet kan anpassas efter kundens önskemål; exempelvis trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts i annan kulör.

Tak:

Sadeltaket kan varieras i material för beklädnad; papp, betong, tegel eller plåt.

Balkonger:

Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.

Energiprestanda:

51,1 kWh per kvm. Detta är långt under dagens BBR krav på energianvändning och möjliggör ansökan om energibidrag utan ytterligare åtgärder.

Förvaltning:

Huset har en förvaltarvänlig central kärna med vertikala kommunikationer för människor, el och VVS tillgängligt från trapphuset.