Placeholder

Allmännyttans Kombohus Tetris Lamell är hus med stommar i trä, vilket reducerar koldioxidutsläppen jämfört med traditionell betongstomme.

Tetris är enligt Lindbäcks inte bara ett koncepthus, utan en plattform med möjlighet till hundratals olika lösningar för anpassning till platsens förutsättningar.

Tetris Lamellhus erbjuder ett urval av olika lägenheter som kan byggas ihop till olika former. På så sätt kan husens utformning anpassas till olika tomter och enligt önskemål om gestaltning och lägenhetsfördelning.

Anpassning kan också göras om det finns behov av källare, vind, souterräng eller en unika lägenheter.

Hör arkitekten berätta om Tetrishusen:

Om företaget – Lindbäcks Bygg

Så beskriver Lindbäcks själva sitt företag och sin vision:

”Allt började med en byasåg för snart 100 år sedan, i den lilla byn Kallfors sydväst om Piteå i Norrbotten. I dag är familjeföretaget Lindbäcks Sveriges ledande företag inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä med visionen om att bli kundens förstahandsval när det gäller att bygga, bo och leva.

Vi är övertygade om att hållbar industriell produktion är framtidens metod för att skapa sunda bostäder till fler. Genom lång erfarenhet har vi utvecklat en bred kunskap som i dag ligger till grund för vår toppmoderna produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå och vår verksamhet där vi i dag kan erbjuda kompetens och genomförande från tidig projektutveckling till överlämnande och förvaltning. Bygga i fabrik innebär att vi får bättre kontroll på kvaliteten, minskar spill av materiella resurser och blir mer kostnadseffektiva. Dessutom är arbetsplatsen säkrare för våra anställda och vi får bättre möjlighet att anställa fler kvinnor då de fysiskt tunga arbetsmomenten är betydligt färre än traditionellt bygge direkt på plats.

Vi äger själva fastigheter och har stor erfarenhet av förvaltning, och är därför noga med valet av kända svenska leverantörer till material och inredning, för att trygga leverans och logistik vid byggskedet men också för att underlätta förvaltningen av bostäderna. Vi har en bred kompetens i vår verksamhet med allt från uppstart och dialog med våra egna arkitekter och projektutvecklare fram till målgång med överlämnande av nyckel.”

Byggsystem i trä

Byggsystemet baseras på industriellt producerade volymer. Svenskt trä används som stommaterial. Motivet är att trä är ett miljövänligt och lokalproducerat material som bidrar till en sund boendemiljö och reducerar koldioxidutsläppet, men också att det ger fördelar vid hantering i fabrikerna liksom att det underlättar transporter och montering av fabriksproducerade volymer på byggarbetsplatsen. Samtliga volymer är kompletta med bjälklag, väggar, innertak och fast inredning vid leverans från fabrik.

Klimat och miljö

Trästommar reducerar koldioxidutsläppen jämfört med traditionell betongstomme.

Lindbäcks transporter körs i huvudsak med miljöbränsle. Fabriken drivs av solenergi och spillvärme.

Kontaktuppgifter Lindbäcks Bygg

David Sundström, affärsområdeschef Norr, tel 070–552 84 57

Hanna Ivansson, affärsområdeschef Mälardalen, tel 072 514 18 62

Ellen Bäckman, affärsutvecklare Norr, tel 073 810 51 20

Med arkitektens egna ord

Så beskrivs husen av arkitekten Henric Munde:

”Vi har ingen bestämd gestaltning, det är det som gör det så vackert! Genom att låsa gestaltningen av fasader, proportioner och entréer, kan man naturligtvis få ett vackert hus, men passar den in på platsen? Visar den respekt till sin omgivning? Underlättar det i samtalen med stadsbyggnadskontoret? Tack vare våra öppna gestaltningsval blir vårt hus vackert och självklart på din tomt utan att vi exakt vet hur det kommer se ut.

Vårt fokus har varit på lägenheterna, hemmet! Skapa ljusa, effektiva lägenheter med god förvaring.

Oavsett om hemmet är 35 kvm eller 75 kvm har vi skapat så kallade fria ytor som inte automatiskt låser möbleringsmöjligheterna. Det här är hem där den boende själv ska kunna forma sitt hem. Eftersom lägenheterna ska kunna växa för att anpassa oss till olika tomter har vi noga studerat vart och hur de kan växa för att vara kompatibelt med byggsystemet samtidigt som hemmets kvalitéer växer.

Fokus på entréer

En annan viktig fokuspunkt för oss arkitekter har varit entréerna. Entrén är otroligt viktig för ett flerbostadshus – det är första intrycket för dig och dina gäster, det är här man medvetet eller undermedvetet bedömer om huset känns tryggt, välbyggt och välkomnande. Det är också i entrén man möter sina grannar, byter vänligheter, funderingar och uppmaningar. Det är viktigt att dessa små vardagliga möten har en skådespelsplats. Det behöver inte vara mycket, men ändå vara den där lilla ytan som gör att man inte står i vägen, eller skärmtaket som gör att ordet blir en mening. Vi har några alternativ man får välja mellan där samtliga har en hög arkitektonisk gestaltning och möjliggör mötet. Det är ert val!

Det är därför vi med stolthet presenterar våra Tetrishus som består av en plattform av vackra, ljusa och välplanerade lägenheter, som likt ett Tetrisspel kan kombineras och utformas för att skapa en unik lösning just för ert behov och lokala förutsättningar.

Vi har jobbat med sockelmotivet för att bryta upp husets totala volym. Träfasaden vittnar om husets stomme av furu från svenska skogar och representerar det hållbara. Skivfasaden har en rörelse i indelningen och förstärks ytterligare genom olika glanstal som får fasaden att leva.

De individuella volymernas storlek kan varieras, vilket gör att vi har stor flexibilitet när det gäller val av planlösningar.”
Se ritningar och mer om husen i broschyren (länk nedan).