Nu är allting klart med kontrakten för Kirunabostäders nya kvarter: det blir 68 lägenheter genom ramavtalet för allmännyttans koncepthus Tetris Lamell från leverantören Lindbäcks. Husen ska byggas i Kirunas nya stadskärna, med det nya kulturhuset och en stadspark som närmaste granne.

– Det är viktigt för oss att det inte blir för likt andra hus. När man går förbi ska man inte tänka ”aha, det är ett sånt hus” eller ”det är den där arkitekten”. Man ska bara tänka ”wow, vilket stiligt hus!”.

Färgsättning och omsorg om detaljerna är därför viktigt för Kirunabostäder.

– Taket har en annorlunda lutning, vi har tänkt mycket på detaljer kring fönster, stuprör och entréer. Fasadmaterial och färgval ska också harmonisera med omgivningen och vad Kiruna står för, med skog, malm och kyla, säger Per Eriksson.

Seniorboende

Det nya kvarteret blir ett seniorboende för 70-plussare, med vanliga lägenheter men samlingslokal och rullatorförråd i bottenvåningen –­ Kirunabostäder har använt sig av optionslistan för trygghetsboende som finns som tillval i ramavtalet för Allmännyttans Kombohus Punkt och Lamell.

– Vi behöver få igång flyttkedjor i Kiruna, det finns många äldre som bor i villor här.

Dessutom pågår ju sedan flera år en gigantisk stadsomvandling i Kiruna, där centrum flyttas tre kilometer söderut och många hus rivs för att ge plats åt LKAB:s gruvdrift.

Kvarteret får också bastu och relaxutrymme i en komplementbyggnad på gården.

– Det här är Kiruna, då måste man ha bastu.

Planerad slutbesiktning av lägenheterna är den sista juni 2023. Marken slutbesiktas för sig, tre månader senare.

– Då hinner entreprenören färdigställa marken under den korta barmarksperiod vi har här och hyresgästerna kan flytta in i god tid före julen. Folk vill gärna flytta i god tid antingen före eller efter en storhelg, det har vi lärt oss med åren.

Första Kombohuset

Detta blir Kirunas första Kombohus.

– Vi tittade först också på SKR:s ramavtal, men allmännyttans nya ramavtal kändes mer stabilt. Det är också mer flexibelt och det passar oss. Det är viktigt att kunna få en helhet med markarbete och hus, det var svårare att få ihop med SKR:s avtal.

Fördelen med att använda allmännyttans ramavtal jämfört med egenupphandlade byggprojekt är enligt Per Eriksson att bostadsbolaget inte behöver börja från noll med att projektera fram husen.

Allt behöver inte vara lika

– Här finns ett färdigt grundkoncept. Men att det finns ett standardhus innebär inte att allt behöver vara lika, man kan variera mycket med taklutning, fasadfärg, material och annat.

– Och om man inte går alltför långt från grundkonceptet så ryms det också inom given tidplan från leverantören. Man kan ändra saker som golv och färg utan att det påverkar tiden för färdigställandet, det är bra.

Men den allra största fördelen är nog att det blir en snabb process, anser han.

– Nu kommer vi ha ett helt kvarter färdigt för inflyttning om två år, det är väldigt snabbt marscherat.

Husen är upphandlade enligt modellen rangordnad fördelningsnyckel. Kirunabostäder valde klimatpåverkan som den viktigaste faktorn, och trähusen från Lindbäcks blir då nummer 1 bland de tre lamellhusleverantörerna i ramavtalet.

Hur upplevde du ramavtalets upphandlingsprocess, var det lätt eller svårt?

– Lätt! Jag läste igenom instruktionsdokumenten några gånger och fyllde sedan i formulären, det gick inte att missförstå.

Diskussion om materialpris

Det som däremot blev en diskussionsfråga som drog ut lite på tiden var hur de stigande byggmaterialpriserna skulle hanteras, berättar Per Eriksson.

– Entreprenören ville kompensera för detta med mer än vi var villiga att betala.

Men till slut kom man fram till en kompromiss som upplevdes vara bra för alla parter.

– Lindbäcks presenterade en lösning där husen kunde blir klara ett halvår tidigare. Tiden är viktig för oss, nu kan vi ha barmarksinflyttning, innan snön kommer. Och kommunledningen fattade beslut om att projektet kunde bli ett par miljoner dyrare för att man ville få igång projektet, och gärna använda en norrländsk leverantör.

Pers bästa upphandlingstips

  • Fundera igenom kravställningen ordentligt: vad vill vi ha? Var ska vi ha förråden? Ska det vara fläktrum på tak eller nedervåning? Ska förråden vara ute eller inne? Och för oss som har mycket snöröjning: ska entrén vara indragen eller utanför fasaden?
  • Hasta inte igenom förarbetet, låt kravställningen ta tid.
  • Våga ställa frågor till ramavtalsentreprenören.