Anna Nordén är vice vd och utvecklingschef i Framtiden Byggutveckling, som är ett gemensamt byggbolag för allmännyttan i Göteborg. Hon ingår också i Sveriges Allmännyttas byggherreråd och har suttit i ID06 styrelse sedan 2018, som representant för beställarsidan – det vill säga Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Byggherrarna.

Nu har hon utsetts till styrelsens ordförande.

–  Jag är både tacksam och stolt över utnämningen. Jag får nu möjlighet att mer aktivt vara med i bolagets fortsatta utvecklingsresa. ID06 är i dag ett väl fungerande företag som främjar sund konkurrens.

Är det slut med brottslighet på byggarbetsplatserna nu med dig vid rodret?

– Vi ska göra det vi kan, men varken jag eller ID06 kan ensamma stoppa brottslighet på arbetsplatserna. Inget system kan ersätta ett aktivt ledarskap som är i linje med lagar, regler och sunda värderingar, säger Anna Nordén.

Hon uppmanar alla bostadsföretag att använda ID06-systemets olika delar.

– Då kan vi tillsammans få ett slut på arbetslivskriminaliteten. Vi beställare behöver både ställa krav och sedan följa upp upphandlingskraven. Vi måste också våga ifrågasätta beteenden och affärer där ekonomisk brottslighet och korruption kan gro. Det är ett budskap jag kommer att hålla fast vid.

Startades 2006

ID06 startades av Byggföretagen 2006 för att få säkrare byggarbetsplatser, bland annat genom id-kort som ska bäras av alla som arbetar på bygget. I dag är det ett fristående bolag som ägs gemensamt av elva branschorganisationer, däribland Sveriges Allmännytta.

Bolaget utvecklar, förvaltar och underhåller ett informationssystem med funktioner som ska främja sund konkurrens baserat på korrekta uppgifter om företag och individer med ett säkerställt anställningsförhållande.

– Styrkan i ID06 anser jag ligga i de löpande kontroller som görs av de anslutna företagen, säger Anna Nordén.

– ID06 kompetensdatabas levererar flera funktioner för att få kontroll på individers utbildningar och kompetens, kopplat till ID06-kortet, men ger också kontroll på alla leverantörer i ett projekt via vår bolagsdeklaration.

Varför är ID06 viktigt?

– ID06-systemet fungerar för alla branscher och företag som strävar efter kontrollerade företag med en validerad identitet med hög tillitsnivå, svarar Anna Nordén.

Hon påpekar att det i dag inte finns någon myndighet som kontrollerar alla lagar och regler som hänger ihop med rätten att arbeta i Sverige.

– Kontinuerliga kontroller och en automatiserad spärr vid passerad giltighetstid gör att ID06-systemet är ett verktyg som gör verklig skillnad för att försvåra arbetslivskriminalitet i de delar som avser avsteg från regelverken kring rätten att arbeta i Sverige.

Kan även hjälpa privatpersoner

Anna Nordén understryker att det krävs en väl fungerande marknad där det råder god konkurrens för att kunna bygga bostäder med rimlig hyra.

– Genom att förespråka det så behöver vi på beställarsidan också vara tydliga med vilka villkor som gäller för entreprenadernas genomförande.

Hon tillägger att ID06-systemet även kan hjälpa privatpersoner med kontroll av utförare som genomför arbeten i hemmet.

Vad vill du åstadkomma som ordförande?

– Jag vill få in ID06 i fler branscher, till exempel för städ-, transport- och säkerhetstjänster. Systemet är branschoberoende, och de problem vi upplever i byggbranschen finns ju också i en mängd andra branscher. Det handlar om förtroende och det handlar om trygghet.

Vilken fråga ligger högst på ID06-styrelsens agenda för det kommande året?

– 2025 släpper vi en helt ny användarplattform där kunderna ännu enklare kommer att kunna ansluta sig och beställa ID06-kort och andra produkter, berättar Anna Nordén.

Vid beställning av ID06-kort kommer det nästa år att krävas identifiering med pass eller nationellt ID samt att uppehållstillståndet skannas. ID06 har tagit fram en mobilapplikation där individen själv kan skanna sina handlingar.

– Mobilappen ökar säkerheten genom att man kan genomföra kort- och kontrollprocess redan innan man som utländskt företag anländer till Sverige från ett annat EU-land. ID06 ökar med andra ord förutsättningarna för den fria rörligheten och höjer samtidigt en redan hög säkerhet ytterligare nästa år.

Tillämpa systemet fullt ut

Anna Nordén uppger att i princip alla företag på den professionella marknaden i dag har ID06-kort och möjlighet att använda ID06-systemet.

– Det vi vill är att arbetsplatserna ska tillämpa ID06-systemet fullt ut. Med det menas att ställa krav på utbildningar och att man kontrollerar utbildningsbehörigheten vid inpassering via ID06 Kompetensdatabas, att man använder ID06 Stamp för att kontrollera fast driftställe och ID06 Bolagsdeklaration för att få kontroll på sina leverantörsled och även ställer krav på föranmälan av leverantörer.

– Kort sagt att man använder ID06-systemet fullt ut och får koll på riktigt.

Hur utbrett är användandet av ID06-kort på byggen inom allmännyttan i dag?

– Det används i princip i alla större nyproduktionsprojekt. Hur det används vid mindre projekt och i den löpande förvaltningen har jag ingen riktigt klar bild av. Vi som beställare behöver se till att man tillämpar systemet korrekt. Vi vet att bra ordning på in- och utloggning ofta stämmer överens med ordning och reda på arbetsplatsen.

Hur vanlig är användningen av ID06 bolagsdeklaration?

– Det är högre användningsgrad hos större aktörer än hos de mindre. Även om många använder ID06 Bolagsdeklaration i dag så borde långt fler göra det. Men vi är hoppfulla eftersom vi ser att beställare blir allt duktigare på att ställa krav. Med ID06 Bolagsdeklaration ökar man inte bara det proaktiva arbetet, man får dessutom evidens för hur ens leverantörskedjor verkligen ser ut, framhåller Anna Nordén.

Så arbetar styrelsen för ID06

ID06 har cirka 5–6 styrelsemöten per år samt 1–2 strategidagar. Ett presidium med ordförande, grundarens (Byggföretagens) styrelserepresentant och bolagets vd förbereder styrelsemötena genom att forma en agenda som är relevant med effektiv beslutsprocess. Ordförande och vd har regelbundna ägarrådsmöten med ägarna (var av Sveriges Allmännytta är en av dem) för att få rådgivande inspel till verksamheten.

– Styrelsearbetet är aktivt och jag kan av egen erfarenhet konstatera att ID06s uppdrag är såväl komplext som komplicerat, så det krävs engagemang från oss i styrelsen för att fullt ut förstå allt som sker inom ID06-organisationen. Styrelsens fokus är att ha ett långsiktigt perspektiv för en stabil utveckling, säger ordföranden Anna Nordén.

Så många använder ID06-korten

– ID06 har nästan 90 000 kundföretag och över 700 000 kortanvändare, alla med olika förutsättningar, mognad och behov. Det gör att ID06 måste fungera för alla kunder oavsett om företagen är stora, små, svenska eller utländska. Informationssäkerhet och GDPR är också en ständigt prioriterad fråga på styrelsemötena, berättar Anna Nordén.

Tre poddar om metoder för brottsfria byggen

Varför är det så svårt att stoppa byggfusket?

Hur kan byggföretag och bostadsföretag arbeta för att få sundare byggarbetsplatser och sund konkurrens? Åsa Jarder, projektchef på Skanska, och Sofia Hansdotter, byggexpert på Sveriges Allmännytta, diskuterar erfarenheter och lösningar och reder ut krångliga begrepp.

| 51 minuter

Så måste byggbranschen jobba för att ta sig upp ur fuskträsket

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, berättar om systematiskt fusk hos underentreprenörer, men också om Veidekkes kontrollmetoder, samarbete med byggfacket och hur många år branschen har för att ta sig ur fuskträsket – och vad som händer om man inte gör det.

| 59 minuter

”Inga byggbolag kan garantera ett brottsfritt bygge”

Morgan Jansson berättar om det allmännyttiga initiativet Rättvist byggande och arbetet för att få sundare byggen: metoderna, erfarenheterna, brottsstatistiken, polisanmälningarna, med- och motgångar. Intervjuare: Helene Ahlberg

| 46 minuter