Sveriges Allmännytta har under hösten genomfört en upphandling inom området sund konkurrens, med syftet att erbjuda medlemsföretagen tjänster som förebygger, upptäcker och stävjar olika former av brottslighet i fastighetsbranschen.

Att åstadkomma sund konkurrens handlar om att skapa förutsättningar för sunda och schyssta leverantörsförhållanden och motverka arbetslivskriminalitet inom förvaltning och på byggarbetsplatser inom allmännyttan.

– Det tas många initiativ från olika aktörer inom fastighetsbranschen och detta är ett av våra sätt att bidra till en sundare och mer långsiktigt hållbar bygg- och förvaltningsbransch, säger Anders Nordstrand.

Stort samhällsproblem

Den osunda konkurrensen på arbetsplatser har blivit ett stort samhällsproblem, inte minst inom fastighetsbranschen. Det rör allt från obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till illegal arbetskraft.

Sveriges Allmännyttas medlemsföretag arbetar för att komma tillrätta med denna brottslighet, men är i behov av att utöka sin kunskap och utveckla sina arbetssätt för att motverka arbetslivskriminalitet.

Tre ämnesområden

Upphandlingen av tjänster för sund konkurrens har delats upp i tre olika ämnesområden:

  • Upphandlingsstöd och bakgrundskontroller
  • Arbetsplatskontroller
  • Utbildning

Tjänster för upphandlingsstöd handlar om att hjälpa medlemmar att redan i upphandlingsskedet vara uppmärksam på och upptäcka leverantörer som inte uppfyller de lagar och regler som finns kring till exempel arbetsmiljö, kollektivavtal, skatter och sociala avgifter.

– Att arbeta proaktivt i upphandlingsskedet och genomföra bakgrundskontroller innan ett entreprenörs- eller förvaltningsavtal upprättas är ett effektivt sätt att redan innan arbetet sätter igång hitta och få bort kriminella aktörer, säger Martin Ingvarson, ansvarig för upphandlingen på Sveriges Allmännytta.

Fysiska kontroller

Arbetsplatskontroller innebär fysiska kontroller på plats för att inspektera arbetsmiljön, undersöka om samtliga närvarande har behörighet att arbeta på platsen, kontrollera id-handlingar med mera.

Tjänster inom området Utbildning ska öka kunskaperna kring bakgrundskontroller och arbetsplatskontroller.

– Vi tror att behovet av en kunskaps- och kompetenshöjning när det gäller dessa frågor är stort hos många av våra medlemsbolag, framför allt bland bostadsföretag som inte bygger särskilt ofta, säger Martin Ingvarson.

Fem företag i ramavtalet

Ramavtalet börjar gälla den 1 januari 2023.

Läs mer om vilka fem företag som vann en plats i ramavtalet för sund konkurrens via länk till Tjänsteportalen nedan.

Hur medlemsföretag går till väga för att göra avrop från ramavtalet kommer att beskrivas under ett kort webbinarium torsdagen den 12 januari (se länk nedan).