Rättvist byggande är de allmännyttiga Stockholmsbolagens gemensamma modell för att hålla de egna byggena fria från svartjobb och annan brottslighet.

En viktig beståndsdel är oanmälda kontroller på byggarbetsplatserna för att se till att det som står på papperet också stämmer i verkligheten – som att det är rätt personer och företag som faktiskt är på plats, att det inte finns brister i säkerheten eller öppningar i staketen där illegal arbetskraft kan smita in och ut.

Bara ett av de inspekterade projekten har sedan starten fått godkänt på alla punkter.

– Jag tycker egentligen inte att vi har särskilt högt ställda krav. Entreprenören ska jobba lagligt och följa kontraktet, det kan väl inte vara för mycket begärt, säger Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem som nu är tjänstledig för att jobba med omforma Rättvist byggande till en ideell förening där fler bostadsföretag kan gå med.

Tar inte ansvar

Tar de stora byggbolagen ansvar för att hålla rent i sina underentreprenörsled?

– Nej. De har inte kontroll över produktionen, även om de tror det. Våra huvudentreprenörer blir lika förvånade som vi när vi hittar oegentligheter vid våra kontroller.

Det finns enligt Morgan Jansson inget byggbolag som är bättre än något annat på att ha koll.

– Det finns byggbolag med modeller som ser fina ut på papperet, men när det bara är skrivbordskontroller så blir det en stor diskrepans mot hur det ser ut i verkligheten.

Systematik saknas

Däremot finns det enskilda platsorganisationer som tagit till sig nya arbetssätt och sedan tar med sig det till nästa bygge, betonar han.

– Tyvärr tar de stora byggbolagen inte till sig detta på ett systematiskt sätt, trots att de har stora huvudkontor med mycket resurser.

Men han lyfter också det positiva i att det nu pågår många initiativ från olika håll, från bygg- och fackorganisationer till banker, regering och myndigheter.

– Det är ju fantastiskt, då finns det ju ändå hopp om det vi kan få ordning på frågan till slut, säger Morgan Jansson.

Hör mer i podden:

  • Åtgärderna som ingår i modellen Rättvist byggande
  • Ska bostadsföretag agera byggpoliser?
  • Borde det finnas ett tak för antalet underentreprenörer?
  • Enklaste sättet för byggherrar för att få kontroll
  • Är svartjobb detsamma som dyrjobb?
  • Så ofta delar Stockholmshem ut viten till entreprenörer – och så höga blir de
  • Borde allmännyttan ha egna byggbolag?
  • Krav i kontrakt effektivare än polisanmälan

LYSSNA PÅ PODDEN

”Inget byggbolag kan garantera att vi får ett brottsfritt bygge”

Intervju med Morgan Jansson om erfarenheter från arbetsmodellen Rättvist byggande.

|

Hör mer om byggkriminalitet

Varför är det så svårt att stoppa byggfusket?

Intervju med Åsa Jarder (Skanska) och Sofia Heintz (Sveriges Allmännytta).

|