Rättvist byggande har sedan starten 2017 genomfört oannonserade kontroller. Brister har då upptäckts på i stort sett alla byggarbetsplatser, från arbetskraft utan arbetstillstånd till bristande instängsling av byggarbetsplatsen.

– Jag påstår att branschen står i lågor. Det pågår omfattande och välorganiserad arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser. Med Rättvist byggande försöker vi göra vad vi kan för att släcka branden, säger Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem och ordförande i styrgruppen för Rättvist byggande.

– Branschen skulle behöva mobilisera men många i vår omvärld verkar vilja utreda vidare innan de agerar. Man tillsätter inte en utredning när det brinner, man samlas och släcker först, menar han.

Fristående förening

Nu expanderar Rättvist byggande och gör det möjligt för fler byggherrar att ansluta. Stockholmsbolagen, som i dag står bakom Rättvist byggande, kommer att bygga upp verksamheten som en fristående förening med Byggherrarna som värd.

– Vi verkar på en nationell arena och har ett brett nätverk. Genom föreningen för Rättvist byggande kan vi växla upp arbetet mot arbetslivskriminalitet och byggfusk, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

Morgan Jansson ska leda arbetet inom Rättvist byggande även i fortsättningen.

Bra med fler aktörer

Även Sveriges Allmännytta arbetar med frågan och har under hösten publicerat en vägledning för ett systematiskt arbetssätt för att nå sund konkurrens i byggandet.

– Det är mycket positivt att Rättvist byggande blir en etablerad förening som kan verka på nationell nivå. Ju fler vi är som jobbar tillsammans för att stävjar brottslighet på våra byggen, desto snabbare kan vi nå resultat som motverkar fusk och kriminalitet i byggandet. Det främjar hela samhället, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Lagbrott polisanmäls

Rättvist byggande är en satsning för sund konkurrens på lika villkor och schyssta arbetsvillkor. 2020 var modellen implementerad i fem bolag; Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Stockholmshem, Svenska Bostäder och SISAB (Skolfastigheter i Stockholm).

Modellen omfattar tuffare krav vid upphandling, kartläggning av hela kedjan av entreprenörer och oannonserade kontroller på byggarbetsplatser. När oegentligheter upptäckts utfärdas viten och lagbrott polisanmäls. Detta har även lett till fällande domar för företag som fuskat.

Statistik över utförda kontroller inom Rättvist byggande

April 2018 – november 2021 Antal Avvikelser i procent
Totalt antal kontrollerade företag 121
Totalt antal genomförda kontroller 1 418
Antal kontrollerade personer 3 963
Avvikelse ID06 98 2,5 %
Avvikelse ID-handling 299 7,5 %
Avvikelse tillstånd 139 3,5 %
Oanmäld underentreprenör 565 39,8 %
Brister i skalskydd* 74 75,5 %
*Stängsel, grindar och liknande som säkerställer att endast behöriga har tillträde till byggarbetsplatsen. Statistiken för skalskydd baseras på 98 kontroller under 2020–2021.

Podd: Varför är det så svårt att stoppa byggfusket?

Lyssna på podden i Radio Allmännyttan

Åsa Jarder, Skanska, och Sofia Heintz, Sveriges Allmännytta, intervjuas om varför det är så svårt att få bukt med fusk och kriminalitet i byggandet, vad branschen gör, erfarenheter och möjliga lösningar.

|