– Kriminalitet på våra arbetsplatser är ett stort och växande problem, inte bara för våra medlemsbolag och vår bransch utan även för hela samhället. Sveriges Allmännytta samlar en stor del av fastighetsbranschens aktörer och detta är ett led i vårt arbete mot arbetslivskriminalitet, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Ramupphandlingen ligger nu ute för annonsering i databaser för offentlig upphandling fram till och med den 17 oktober. Därefter sker utvärdering av de anbud som kommit in.

Avrop från 1 december

Planen är att Sveriges Allmännyttas medlemsföretag ska kunna avropa från ramavtalet från och med den 1 december 2022.

– Vi vet att många av våra medlemmar är i behov av hjälp och stöd med tjänster som rör till exempel bakgrundskontroller och arbetsplatskontroller, säger Martin Ingvarson på Sveriges Allmännyttas ekonomi- och juridikenhet.

Förvaltningstjänster inkluderas

– Men vi vet också att det generellt i branschen behöver ske en kunskapshöjning när det gäller de här frågorna, säger han.

Därför har Sveriges Allmännytta även tagit med utbildning som en viktig del i upphandlingsförfrågan.

– Dessutom inkluderar vi också förvaltningstjänster, eftersom vi ser att problemet med fusk är stort även där, säger Martin Ingvarson, som ansvarar för upphandlingen och är den som besvarar frågor kring ramavtalsupphandlingen.

Sveriges Allmännytta har tidigare tagit fram en vägledning för hur byggherrar kan arbeta för att förebygga fusk och kriminalitet på sina byggarbetsplatser (se nedan).

Podd: Chock när vi såg byggfusket

Så måste byggbranschen jobba för att ta sig upp ur fuskträsket

Samtal i Radio Allmännyttan med Lennart Weiss, kommersiell direktör med ansvar för att skapa brottsfria byggen hos Veidekke.

|