Fusk och kriminalitet i byggandet kan ta sig olika uttryck, till exempel som ekonomisk brottslighet eller brott mot kollektivavtal med låga löner, långa arbetsdagar och slavliknande förhållanden. Så kallat svartarbete och arbetare som bor illegalt i industrilokaler eller kontor förekommer också.

– Det här är en mycket allvarlig fråga för vår bransch, där vi som stora beställare måste ta ett ansvar, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

– Vi kan inte bara peka och säga att någon annan borde göra något, vi måste arbeta med frågan både som organisation och som medlemsföretag.

I våras startade Sveriges Allmännytta därför ett projekt för att arbeta fram en vägledning för ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en sund byggkonkurrens. Till arbetsgruppen knöts representanter från fem medlemsföretag: Förvaltaren i Sundbyberg, MKB i Malmö, Stångåstaden i Linköping, Framtiden i Göteborg och Victoria Park.

– Vi har också samlat in erfarenheter från andra initiativ som arbetat med frågan, till exempel Rättvist byggande som drivs av fastighetsbolagen i Stockholm. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet helt från början, säger Mats Fryxell, projektledare för vägledningsarbetet.

Komplext regelverk

Ett skäl till att fusket varit svårt att komma åt är det komplexa regelverket med en mängd olika lagar och regler som korsar och går i varandra, från EU-regler till lagar om personalliggare och utstationering av arbetstagare från andra länder.

Ett annat faktum som försvårat kontrollen är att andelen underentreprenörer – och underentreprenörer i flera led – ökat kraftigt de senaste 10–15 åren.

– Att skapa sund konkurrens är ingen quick fix, det kräver ett långsiktigt arbete och samverkan. Men något man som bostadsföretag ändå kan komma igång med relativt snabbt är att göra arbetsplatskontroller på sina byggen, säger Mats Fryxell.

Börja i liten skala

Annika Lidén, projektchef på Fastighets AB Förvaltaren, betonar att det går att börja i liten skala – man behöver inte ha allt på plats på en gång.

– På Förvaltaren har vi nu kommit igång med att ställa krav och skriva in detta i våra AF-delar i upphandlingsprocessen. Och vi berättar tidigt för entreprenörerna att vi kommer att följa upp kraven, bland annat genom oannonserade kontroller.

Signalvärde

Niklas Holm, kvalitetssamordnare på MKB, berättar att företaget hittills gjort åtta oannonserade revisioner i bygg- och renoveringsprojekt.

– Det har ett stort signalvärde att vi gör de här revisionerna. Och vi kan konstatera att det på vissa håll har slarvats med registreringen i identifikationssystemet ID06, säger han.

Stångåstaden har påbörjat ett arbete med bakgrundskontroller av sina underentreprenörer – och anlitar då externa specialistföretag.

– Det är lätt att ställa krav, men svårt att kontrollera. Det dyker upp nya regler hela tiden, säger Mats Persson, nyproduktionschef på Stångåstaden.

Håller entreprenörer på tårna

Framtiden Bygg börjar nu använda tjänsten bolagsdeklaration från ID06 för att få bättre kontroll.

– Då behöver vi inte göra lika mycket manuellt arbete, säger Cecilia Johannison, ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö på Framtiden Bygg.

Mikael Bengtsson, nyproduktionschef på Victoria Park, konstaterar att hans företag haft något annorlunda förutsättningar än de kommunägda bostadsbolagen.

– Vi omfattas ju inte av LOU och har haft möjlighet att utesluta vissa anbudsgivare på basis av vad vi fått höra från andra.

– Men vi har just dragit igång ett eget arbete i de här frågorna, och jobbar med efterlevnad av kraven både i bygg- och ombyggnadsprojekt. Vi håller entreprenörerna på tårna genom att göra både annonserade och oannonserade kontroller, säger han.

Starta med vägledningen

Sveriges Allmännytta kommer att arbeta vidare med frågan om sund konkurrens på flera olika sätt, bland annat genom kunskapshöjande åtgärder och genom att se över möjligheten till en gemensam ramupphandling för resurser och tjänster som kan underlätta utförandet av arbetsplatskontroller och bakgrundskontroller.

– Men jag rekommenderar våra medlemsföretag att starta med att ta del av vår nya vägledning. Den ger både bakgrundskunskap, beskriver regelverk och ger förslag på hur man som bostadsföretag kan arbeta systematiskt med avtalskrav, kontroller och uppföljningar, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Mer i vägledningen:

  • Så hittar man oseriösa företag – varningstecken att hålla utkik efter
  • Byggherrens ansvar
  • Lagar och begrepp
  • Rekommendationer för kravställning i avtal
  • Kontroll och uppföljning
  • Juridiska texter för de administrativa föreskrifterna

Vägledningen kan laddas kostnadsfritt, men är endast tillgänglig för Sveriges Allmännyttas medlemsföretag.