Belstroj är en av Sveriges största underentreprenörer i byggbranschen, specialiserade på betonggjutning, grunder, stommar och byggservice. Företaget lämnade in det lägsta anbudet i en upphandling av stomentreprenad som det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem genomförde för ett byggprojekt i Skärholmen.

Stockholmshem uteslöt dock Belstroj från upphandlingen, bland annat med motiveringen att byggentreprenören åsidosatt tillämpliga social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

Beslutet fattades också mot bakgrund av Stockholms tidigare erfarenheter, oegentligheter som framkom när Stockholmshem gjorde kontroller på en byggarbetsplats där Belstroj var underentreprenör.

Vid tidpunkten för Stockholmshems beslut hade åtal väckts mot två av företrädarna för Belstroj för brott mot utlänningslagen. Förvaltningsrätten fann att Stockholmshem haft fog för att utesluta Belstroj på grunden att bolaget gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.

Vunnit laga kraft

Belstroj överklagade till Kammarrätten som inte beviljade prövningstillstånd. Bolaget överklagade även detta beslut men inte heller Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd. Detta beslut har nu har vunnit laga kraft. Det innebär att förvaltningsrättens avgörande står fast.

– Stockholmshem ska inte samarbeta med oseriösa aktörer och från styrelsens sida har vi drivit det här ärendet målmedvetet. Att vi nu fått rätt i domstol är viktigt för hela byggbranschen och speciellt för offentliga byggherrar. Det visar att det går att utesluta de leverantörer som inte sköter sig, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem, i en kommentar.

Rättvist byggande

Stockholmshem arbetar tillsammans med Svenska Bostäder, Familjebostäder, Micasa och Skolfastigheter i Stockholm i en satsning för att komma tillrätta med oegentligheter, illegal arbetskraft och fusk i byggbranschen. Modellen kallas Rättvist byggande och innefattar flera delar, till exempel krav vid upphandling, avtalsskrivning och kontroller på byggarbetsplatser.

– Domen slår fast att tydliga misstankar om illegal arbetskraft är en grund för uteslutning. Den vetskapen har alla offentliga beställare i Sverige nytta av i sina upphandlingar, säger Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem.

– Visionen är att byggbranschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på våra byggarbetsplatser. Vi ska attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor, understryker han.

Morgan Jansson är också initiativtagare till Sveriges offentliga varningslista (SVVAR). Listans syfte är att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att vinna kontrakt hos offentliga beställare. Listan är tänkt att hjälpa upphandlande bolag och myndigheter att utreda om det finns grund för uteslutning av en leverantör.

Använda varningslista

Helena Henriksson, jurist på Sveriges Allmännytta och specialiserad på offentliga upphandlingar, betonar att arbete för att komma till rätta med oseriösa företag är av största vikt.

– Alla bostadsföretag har nytta av att använda sig av den här varningslistan. Jag uppmanar därför alla som har konkreta dåliga erfarenheter av entreprenörer eller leverantörer att anmäla detta till listan, säger hon.

För att se vilka företag som finns på varningslistan behöver man vara registrerad som användare. Företag och myndigheter som omfattas av upphandlingslagstiftningen kan registrera sig och ta del av innehållet.

Dela kunskap

Inom Sveriges Allmännytta pågår nu arbete med att ta fram en särskild kunskapsdag kring beställarens ansvar och incitament för att få byggarbetsplatser som är säkra och fria från oegentligheter.

– Det finns både konkret kunskap och erfarenheter bland medlemsföretagen som fler företag behöver ta del av. Till exempel metodik för kontroll och uppföljning som kan säkerställa en sund byggkonkurrens, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.