Genom ID06-systemet har vi kommit långt genom en säkrare identifiering av individer och utökade kontroller av företag skriver ägarna av ID06, Transportföretagen, Byggföretagen, Installatörerna, Byggherrarna, Maskinentreprenörerna, Fastighetsägarna, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Säkerhetsföretagen samt Sveriges Allmännytta. Men organisationerna vill göra mer och skapa möjligheter att systematisera fler kontroller genom API:er från myndigheter. Detta för att skydda seriösa företag och säkerställa att alla anställda arbetar under korrekta arbetsvillkor.

– Det ska vara lätt att göra rätt. Identifierade brister utnyttjas av oseriösa aktörer som sedan, med låg risk för upptäckt och låg straffpåföljd, utför bedrägerier i Sverige, skriver organisationerna.

– De som drabbas är seriösa företag samt inte minst individer, där det handlar om alltifrån utebliven lön till hot, olycksfall och i värsta fall dödsfall när man hamnar i nätet hos oseriösa aktörer, fortsätter de.

Organisationerna vill mer:

 • Inhämta uppgifter kopplat till Migrationsverket:
  – Säkerställa individers rätt att vistas och arbeta i Sverige och detta ska kunna motkontrolleras automatiskt via Migrationsverket.
 • Inhämta uppgifter kopplat till Skatteverket
  – Säkerställa att en anställd faktiskt är anställd av sin arbetsgivare och att skatter och avgifter har erlagts korrekt.
  – Säkerställa vilket medborgarskap en individ har (via SPAR)
 • Inhämta uppgifter kopplat till Arbetsmiljöverket:
  – Säkerställa information om utstationering med korrekt angiven identitet och adressangivelse.
  – Hjälpa företag med utstationering som ombud där ID06 redan kontrollerat identitet och företag.
 • Inhämta uppgifter kopplat till Försäkringskassan
  – Kunna motkontrollera A1 intyg. Det får närmast betraktas som osunt att det inte motkontrolleras var sociala avgifter erläggs för en individ eller om det överhuvudtaget erläggs avgifter. Det är alltför lätt som oseriös aktör att konkurrera genom att inte betala avgifter och det är alltid den enskilde individen som drabbas.