Sedan 2010 har Sveriges Allmännytta genomfört ramupphandlingar för att prispressa medlemsföretagens nyproduktion av flerfamiljshus och småhus. De fyra upphandlingarna Kombohus Bas, Plus, Mini och Småhus har fram till maj 2020 lett till att våra medlemmar byggt, eller är i process att bygga, uppåt 9 500 bostäder.

I dag finns ett aktuellt ramavtal, för Kombohus Punkt och Kombohus Lamell. Detta gäller till den 31 maj 2026.