Sedan 2010 har Sveriges Allmännytta genomfört ramupphandlingar för att prispressa medlemsföretagens nyproduktion av flerfamiljshus och småhus. De fyra upphandlingarna Kombohus Bas, Plus, Mini och Småhus har fram till maj 2020 lett till att våra medlemmar byggt, eller är i process att bygga, uppåt 9 500 bostäder.

I dag finns två aktuella ramavtal: Kombohus Småhus, som gäller fram till den 31 maj 2022, samt Kombohus Punkt och Kombohus Lamell, som gäller till den 31 maj 2026.