Sedan 2010 har Sveriges Allmännytta genomfört ramupphandlingar för att prispressa medlemsföretagens nyproduktion av flerfamiljshus och småhus. De fyra upphandlingarna Kombohus Bas, Plus, Mini och Småhus har i dagsläget lett till att våra medlemmar byggt, eller är i process att bygga, cirka 9000 bostäder.

Idag är ett ramavtal gällande, som avser Kombohus Småhus, fram till 31 maj 2022. Ramavtalen för Kombohus Bas och Plus har gått ut och är istället integrerade i Sveriges Allmännyttas standardiserade upphandlingsmodell Flex. Ramavtalet Kombohus Mini förbereds även det för att kunna adderas in i Flex.