Sedan 2010 har Sveriges Allmännytta genomfört ramupphandlingar för att prispressa medlemsföretagens nyproduktion av flerfamiljshus och småhus. De fyra upphandlingarna Kombohus Bas, Plus, Mini och Småhus har fram till maj 2020 lett till att våra medlemmar byggt, eller är i process att bygga, uppåt 9 500 bostäder.

I dag är ett ramavtal gällande, som avser Kombohus Småhus, fram till 31 maj 2022.

Ramavtalen för Kombohus Bas och Plus har gått ut och är istället integrerade i Sveriges Allmännyttas standardiserade upphandlingsmodell Flex.

Ramavtalet Kombohus Mini förbereds även det för att kunna adderas in i Flex.