Placeholder

Ramavtalet gäller småhus som rad- eller parhus i en eller två våningar, med möjlighet att fritt kombinera lägenhetstyper, såsom två, tre och fyra rum och kök. Upphandlingen är gjord så att priset inte påverkas av var i Sverige husen ska byggas. Priserna är fasta under 2018 och 2019, för att sedan övergå till att indexreglereras med konsumentprisindex, KPI, likt tidigare ramavtal.

Vad kostar Kombo Småhus?

Lägenheterna kostar

  • 962 500 kronor för två rum
  • 1 190 000 kronor för tre rum
  • 1 402 500 kronor för 4 rum
  • 1 550 000 kronor för 4 rum som byggs i två plan.

I priset igår ett nyckelfärdigt hus inklusive platta på mark eller annan grundlösning och exkluderar markarbeten, komplementbyggnader och moms.

Hur stora är lägenheterna?

Enplanshusen innehåller lägenheter på 2 rum och kök på 50–60 kvm, 3 rum och kök på 65–75 kvm och 4 rum och kök på 80–90 kvm.

Tvåplanshusen innehåller lägenheter på 4 rum och kök på 95–105 kvm.

Ramavtalen gäller från 1 juni 2018 till och med 31 maj 2022 och gäller för projektering och uppförande av hus inklusive bottenplatta.

Mer information om Kombohus Småhus finns i broschyren nedan.

Optioner för Allmännyttans Kombohus Småhus

Inför avrop av ramavtalen har vi förhandlat fram ett antal prissatta optioner på besiktningar, tillbyggnader (förråd, carport, altaner med mera) samt tillägg som ökar tillgängligheten (stödhandtag i dusch, garderobsinredning med mera). Observera att optionerna enbart kan avropas i samband med steg 2 i upphandlingsprocessen och måste finnas med beställningen.

Optioner finns inom följande tre områden: besiktning, kompletteringsbyggnader och ökad tillgänglighet och kan laddas ner nedan.