Projektet i korthet

Inblandade bolag

Simrishamnsbostäder

Publicerat i augusti 2014

Bilvägen till Simrishamn, Österlens enda stad, går genom ett böljande landskap och kulturbygder som Brösarp och Kivik med utblick över Hanöbukten. Simrishamns kommun, med sina dryga 19 000 invånare, är nummer tre på listan över högsta medelålder i Sverige, 48,7 år.  Det är något som kommunägda Simrishamnsbostäder får känna av.

Sköter uteplatser

Per-Olof Järvegren, vd för Simrishamnsbostäder, berättar att företaget har drygt 1 000 lägenheter i sitt bestånd i dag, centralt i Simrishamn men även i ”byarna” runt centralorten. Många av hyresgästerna på de mindre orter där Simrishamnsbostäder har fastigheter är äldre. Han tror att andelen pensionärer och äldre är 80-90 procent. Tio procent av dem är äldre än 85 år. En hel del av bostäderna i fastighetsbeståndet är radhus byggda på 1970- och 1980-talen.

– Där erbjuder vi nu att sköta de äldres tomter och uteplatser. Det kan innebära skillnaden mellan att kunna bo kvar och att behöva flytta, säger Per-Olof Järvegren.

Egen fixartjänst

I dialog med kommunen har Simrishamnsbostäder inrättat en fixartjänst som kompletterar kommunens egen.

– Till exempel byter vi lampor och gör sådant som kräver att man kliver upp på en stege. Men vi tar betalt för tjänsten, och det får inte ta mer än en timme.

Passa-på-åtgärder

Ambitionen i Simrishamnsbostäder är att göra sådana tillgänglighetsförbättringar som inte kostar något, eller väldigt lite, när andra åtgärder ändå görs. Man kallar det passa-på-åtgärder.

– Vi fångar tillfället när man ändå gör annat hos hyresgästerna. Då blir det billigare och stör också mindre. Men vi tar inga stora tag. Skulle vi få problem igen med att hyra ut så är det möjligt att vi måste tänka om. Och hade det funnits ett hissbidrag skulle vi nog gjort fler hus tillgängliga, menar Per-Olof Järvegren.

För femtiofemplussare

Simrishamnsbostäder har sitt kontor mitt i Bruksområdet i centrala Simrishamn. I området har två hus blivit seniorlägenheter, 55+-boende. I husen har hiss installerats, förråd har inrättats i samma våningsplan eller i lägenheterna, badrummen hade redan innan bra mått men sågs över ur tillgänglighetssynpunkt. Tvättstugan flyttades upp från källarplanet upp i huset eller på gården.

Samtidigt gjordes en satsning på en ökad förvaltning och en förbättrad utemiljö. Anledningen till att åtgärden gjordes var att området hade tomma lägenheter i kombination med att kommunen behövde fler bostäder för äldre.

– Det har haft en stor betydelse för omvandlingen av området. Här var rätt stökigt innan men det är det inte i dag. Ett totalt oproblematiskt område, störningsproblemen är i princip noll, säger Per-Olof Järvegren.

De totalt 15 husen är byggda i början på 1970-talet. Av dessa har två hus byggts på med en våning. Då installerades också hiss, vilket utökade antalet tillgängliga lägenheterna i området ytterligare. De olika åtgärderna har gjorts etappvis, utifrån bostadsbolagets förutsättningar och hyresgästernas plånböcker.

Tillgänglig nyproduktion

Simrishamns kommun tappar i befolkningsmängd. Det är en av de saker man försöker vända genom att bygga nya bostäder. I slutet av juni förra året tog bostadsminister Stefan Attefall ett första skoptag för projekt Joneberg. Tillsammans med en privat aktör bygger Simrishamnsbostäder där tre hus. Ett blir vanligt boende, ett blir särskilt boende för äldre och ytterligare ett blir trygghetsboende.

– Det är ett medvetet försök att vända trenden. Vi är ett företag på en svag marknad, men det finns grader i helvetet. Det fungerar att hyra ut ett mindre antal lägenheter med lite högre hyra, säger Per-Olof Järvegren.

För något år sedan färdigställdes också ett trygghetsboende i Gärsnäs med 16 lägenheter, där kommunen bidrar till värdinnekostnaden. De nya bostäderna är ett led i kommunens ambition att tillgodose behovet av tillgängliga lägenheter.

Text och foto: Eva Blomberg