Tips, information, stöd och verktyg:

Jag vill bygga Kombohus – hur gör jag?

På denna sida finns dokument med beställarstöd för alla led i byggprocessen.

Det finns två olika sätt att beställa Kombohus:

  • Genom ramavtal. Det finns i dag tre pågående avtal: Kombohus Punkt, Kombohus Lamell och Kombohus Småhus. Ramavtalen har något skilda förutsättningar för avrop, vilket betyder att det gäller att välja rätt stöddokument.
  • Genom upphandlingsmodellen Flex. I Flex ingår fem olika husmodeller: Kombo Bas, Kombo Plus, Kombo Trygg, Kombo City och Kombo Kvarter. I Flex görs en ”vanlig” förfrågan i enlighet med LOU och dokumentationen skiljer sig därmed avsevärt från en upphandling med ramavtal.

Alla manualer och blankettmallar kan laddas ned via länk nedan om du är inloggad som medlemsföretag i Sveriges Allmännytta.

Saknar du inloggning? Registrera dig här med din mejladress.

De olika stegen för att bygga Kombo Punkt och Lamell beskrivs i beställarmanualen.

Allmännyttans Byggkalkyl

Allmännyttans Byggkalkyl är ett digitalt processtöd för dig som vill bygga nya bostäder, exklusivt utvecklat för våra medlemsföretag.

Kalkylverktyget låter dig enkelt beräkna lönsamheten i ett tilltänkt byggprojekt, långt innan spaden sätts i marken. Ett hjälpmedel där du enkelt kan räkna på lönsamheten i dina byggprojekt, inför beslut om nyproduktion, val av processer och framtagande av kalkyler.

I Byggkalkylen väljer du det hus du vill bygga. I verktyget finns också priser för Kombohus. I dag finns Kombohus Småhus och alla hus som ingår i upphandlingsmodellen Flex med i verktyget.

I augusti 2020 lanserades en ny version av kalkylverktyget där även de nyaste Kombohusen Punkt och Lamell ingår.

App som underlättar val av Kombohus

Kombohusleverantören JSB har tagit fram en app som visualiserar hur Kombohus Bo Punkt och Bo Lamell ser ut på den tilltänkta tomten. Förenklar val av färg, höjd, husmodell med mera. Finns för kostnadsfri nedladdning för både Apple- och Android-telefoner. Läs mer.

Statliga investeringsstöd

Statligt investeringsstöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus som upplåts med hyresrätt. Läs mer om reglerna.

Konsulttjänster nyproduktion

Vi erbjuder förmedling av konsulttjänster inom bland annat följande områden:

  • upphandling i Kombohus Flex
  • entreprenadupphandling
  • anbudsutvärdering
  • projektledning nyproduktion och renovering

Läs mer om Sveriges Allmännyttas konsulttjänster här.