Tips, information, stöd och verktyg:

Jag vill bygga Kombohus – hur gör jag?

På denna sida finns dokument med beställarstöd för alla led i byggprocessen.

Det finns två olika sätt att beställa Kombohus:

  • Genom ramavtal. Det finns i dag tre pågående avtal: Kombohus Punkt, Kombohus Lamell och Kombohus Småhus. Ramavtalen har något skilda förutsättningar för avrop, vilket betyder att det gäller att välja rätt stöddokument.
  • Genom upphandlingsmodellen Flex. I Flex ingår fem olika husmodeller: Kombo Bas, Kombo Plus, Kombo Trygg, Kombo City och Kombo Kvarter. I Flex görs en ”vanlig” förfrågan i enlighet med LOU och dokumentationen skiljer sig därmed avsevärt från en upphandling med ramavtal.

Alla manualer och blankettmallar kan laddas ned via länk nedan om du är inloggad som medlemsföretag i Sveriges Allmännytta.

Saknar du inloggning? Registrera dig här med din mejladress.

De olika stegen för att bygga Kombo Punkt och Lamell beskrivs i beställarmanualen.

Allmännyttans Byggkalkyl

Allmännyttans Byggkalkyl är ett digitalt processtöd för dig som vill bygga nya bostäder, exklusivt utvecklat för våra medlemsföretag.

Kalkylverktyget låter dig enkelt beräkna lönsamheten i ett tilltänkt byggprojekt, långt innan spaden sätts i marken. Ett hjälpmedel där du enkelt kan räkna på lönsamheten i dina byggprojekt, inför beslut om nyproduktion, val av processer och framtagande av kalkyler.

I Byggkalkylen väljer du det hus du vill bygga. I verktyget finns också priser för Kombohus. I dag finns Kombohus Småhus och alla hus som ingår i upphandlingsmodellen Flex med i verktyget.

I augusti 2020 lanserades en ny version av kalkylverktyget där även de nyaste Kombohusen Punkt och Lamell ingår.

Statliga investeringsstöd

Statligt investeringsstöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus som upplåts med hyresrätt. Läs mer om reglerna.

Konsulttjänster nyproduktion

Vi erbjuder förmedling av konsulttjänster inom bland annat följande områden:

  • upphandling i Kombohus Flex
  • entreprenadupphandling
  • anbudsutvärdering
  • projektledning nyproduktion och renovering

Läs mer om Sveriges Allmännyttas konsulttjänster här.