Tips, information, stöd och verktyg:

Jag vill bygga Kombohus – hur gör jag?

På denna sida finns dokument med beställarstöd för alla led i byggprocessen.

Det finns i dag pågående ramavtal för Kombohus Punkt och Kombohus Lamell. Ramavtalen har något skilda förutsättningar för avrop, vilket betyder att det gäller att välja rätt stöddokument.

Alla manualer och blankettmallar kan laddas ned via länk nedan om du är inloggad som medlemsföretag i Sveriges Allmännytta.

Saknar du inloggning? Registrera dig här med din mejladress.

De olika stegen för att bygga Kombo Punkt och Lamell beskrivs i beställarmanualen.

Allmännyttans Byggkalkyl

Allmännyttans Byggkalkyl är ett digitalt processtöd för dig som vill bygga nya bostäder, exklusivt utvecklat för våra medlemsföretag.

Kalkylverktyget låter dig enkelt beräkna lönsamheten i ett tilltänkt byggprojekt, långt innan spaden sätts i marken. Ett hjälpmedel där du enkelt kan räkna på lönsamheten i dina byggprojekt, inför beslut om nyproduktion, val av processer och framtagande av kalkyler.

I Byggkalkylen väljer du det hus du vill bygga. I verktyget finns också priser för Kombohus.

App som underlättar val av Kombohus

Kombohusleverantören JSB har tagit fram en app som visualiserar hur Kombohus Bo Punkt och Bo Lamell ser ut på den tilltänkta tomten. Förenklar val av färg, höjd, husmodell med mera. Finns för kostnadsfri nedladdning för både Apple- och Android-telefoner. Läs mer.

Statliga investeringsstöd

Det statliga investeringsstödet för byggande av hyresbostäder avskaffas, men stödet till bostäder för äldre blir kvar. Läs mer om reglerna.