Trycket på bostadsmarknaden är högt i Skellefteå, inte minst genom etableringen av Europas största batterifabrik.

– Fabriken anställer på löpande band och människor flyttar hit, så vi måste öka byggtakten. Det som byggs nu borde egentligen ha byggts för ett år sedan, säger Åsa Andersson.

Kötiden till Skebos äldre bestånd i centralt läge är nu tolv år.

– Vi har 40 000 personer i vår bostadskö, en tredjedel av dem söker aktivt minst var tredje månad.

Behovet att öka byggtakten gjorde att det nya avtalet för Allmännyttans Kombohus kom lägligt.

– Nu behöver det gå undan. Därför är det så bra att ramavtalet gör att vi slipper risken för överprövning av upphandlingen.

Det är något Skebo haft problem med tidigare.

– Vi har haft två överprövningar av upphandlade projekt den senaste tiden. Det är otroligt besvärande och gör att man förlorar mycket tid, säger Åsa Andersson.

Första Kombohuset

Allmännyttans Kombohus har funnits i olika tappningar med olika ramavtal i över tio år, men detta blir Skebos första Kombohusbygge.

– Det här är ett fint ramavtal, så nu ska vi prova det, säger Leif Lindgren, inköpsansvarig på Skebo.

– Ramavtalet är ett snabbt sätt att komma igång på. Det har sparat tid för oss, säger Leif Lindgren.

Valet föll på kombohuset Tetris Lamell, från Lindbäcks Bygg. Detta för att Tetris Lamell har lägst klimatpåverkan av de tre lamellhusleverantörerna och därför är rankad nr 1 enligt urvalskriteriet klimatpåverkan (på upphandlingsspråk: avrop enligt rangordnad fördelningnyckel).

– Vår ägare Skellefteå kommun har en träbyggnadsstrategi som säger att alla projekt ska ha ambitionen att välja byggnadsmaterial som ger upphov till så låga koldioxidutsläpp som möjligt.

Lamellhusen ska byggas med fasad och stomme av trä. Det ena huset kommer sannolikt att bli sju våningar högt, det andra ett fyrvåningshus. Det ska bli 46 ettor, 32 tvåor och 36 treor – totalt 114 lägenheter.

– Kombohusen från Lindbäcks har också fördelen att ha en bra leveranstid, säger Åsa Andersson.

Förtätning av Sjungande dalen

Förhoppningen är att komma igång med bygget redan vid årsskiftet, med beräknad inflyttning sommaren 2023.

Bygget blir en förtätning av bostadsområdet Sjungande dalen, som ligger en dryg kilometer utanför centrum. På platsen där Kombohusen ska byggas står i dag två låga byggnader, där en ska rivas innan markarbetet kan starta.

– Det som rivs är ett uttjänt hus som stått tomt. Området kommer att få ett riktigt lyft av den här nyproduktionen, säger Åsa Andersson.

Närmaste granne till Kombohusen blir äldreboendet Klockarhöjden, ett stort åttavåningshus där Skebo byggt om de två översta våningarna till vanliga hyreslägenheter.

– Klockarhöjden ligger som man hör av namnet uppe på en höjd, med utsikt över stora delar av stan. Det är på promenadavstånd men samtidigt precis intill skog och natur, så det här kommer att bli ett riktigt attraktivt område.

Skapar en innergård

Kombohusen kommer att sitta ihop i en L-vinkel och därmed skapa en innergård ihop med det befintliga åttavåningshuset.

I anslutning till husen byggs nya parkeringsplatser, där 20 utrustas med laddstationer och ytterligare 20 förbereds för framtida behov. Intill portarna byggs väderskyddade cykelparkeringar.

– Genom den här satsningen bidrar vi till ett bredare utbud av centralt belägna hyresrätter, konstaterar Skebos styrelseordförande Harriet Classon.

Ännu ett kontrakt

Allt är ännu inte helt klart, till exempel färgsättningen av de nya Kombohusen.

– Vi har startmöte med entreprenören i nästa vecka. Då ska vi bland annat bestämma vem som ska göra markjobbet, säger Leif Lindgren.

Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta, är glad över Skebos val av Kombohus.

– Det är väldigt roligt att det nu tecknats ännu ett kontrakt för den nya generationens Kombohus. Det är ett kvitto på att vi har ett ramavtal som svarar mot medlemsföretagens behov, säger hon.