Den egenutvecklade applikationen JSBcraft låter användaren interaktivt bygga upp JSB:s koncepthus Kombohus Bo Punkt och Kombohus Bo Lamell i skala 1:1 på den plats man planerar att byggnaden ska byggas på.

– Vi arbetar med att ta fram olika sätt att visualisera hur de nya Kombohusen kan gestaltas. Den här appen är ett bra sätt att se hur ett Kombohus passar in på den tomtmark man har, säger Sofia Heintz.

Anpassa färg och höjd

Genom att justera antal våningsplan, fasadfärg och hur solen faller på huset får användaren en uppfattning om hur byggnaden landar i den verkliga miljön och integrerar med omgivningen.

– Appen är skapad för att hjälpa kunden att eliminera tvivelaktigheter och ge extra stöd och trygghet tidigt i beslutsprocessen, säger Jonas Zetterqvist, digital affärsutvecklare på JSB.

Förutom att man kan se hur Kombohuset kan te sig i olika höjder och färger medan man står på byggplatsen så går det också att spara ned bilder som senare kan visas för till exempel en styrelse.

AR-teknologi

Appen bygger på så kallad AR-teknologi (Augmented Reality), där man förstärker verkligheten genom att lägga till virtuella faktorer i en verklig miljö.

– Vi är glada att våra Kombohusleverantörer ligger i framkant och bidrar till att driva digitaliseringen i byggbranschen framåt, säger Sofia Heintz.

För den som har en telefon eller padda från Apple finns appen JSBcraft att ladda hem i Apple Appstore från och med den 7 december. Appen är kostnadsfri.

– Appen har också stöd för den nya så kallade LiDAR-teknologin från Apple, som tar AR till en helt ny nivå och ger branschen potential att ta nödvändiga kliv framåt i den digitala transformationen, säger Jonas Zetterqvist.

Frågor kring tekniken i appen kan besvaras av Jonas Zetterqvist.