Bo Punkt är ett flerfamiljshus där man kan välja många olika bostadslösningar. Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval. Habo Bostäders nya fastighet blir ett tegelrött femvåningshus med 27 lägenheter för seniorer och en gemensamhetslokal i bottenplanet.

– Habo växer och därmed ökar även behovet av hyreslägenheter. När vi började planera att bygga lägenheter i kvarter Liljekonvaljen kom vi ganska snabbt fram till att ett kombohus var det bästa alternativet. Vägen fram till byggstart har varit smidig och jag känner mig trygg med projektet. Det blir kul att följa byggnationen. Jag tror att vi kommer ha många intresserade och att det blir lätt att hyra ut dessa moderna lägenheter i centrumnära läge, säger Bengt Fransson, vd Habo Energi.

Habo Bostäder har valt grundutförandet av huset, men med inglasade balkonger och solceller på taket som extra tillval. Huset beräknas vara klart 2022. Leverantör av huset är JSB Construction AB.

– Det är fantastiskt hedrande att JSB får möjlighet att fortsätta bygga kombohus till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Vi ser nu fram emot att bygga bort bostadsbristen och utveckla bostadsmarknaden där det behövs. Spadtaget för Habo Bostäders nya punkthus markerar på så vis ett avstamp för fler att bo bra, säger JSB:s vd Pether Fredholm.

Rapporter från Sveriges Allmännytta visar att Kombohusen under tio års tid bidragit till att sänka byggpriserna, korta byggtiden och därmed möjliggjort lägre hyror. Det framgår också att de skapar förutsättningar för att bygga även i områden det annars inte är möjligt att bygga.

– Det är glädjande att Habo Bostäder med dagens byggstart nu banar väg för en ny generation Kombohus där vi även har ett stort fokus på att husens fina kvaliteter anpassas och ska möta platsen de byggs på, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Om allmännyttans Kombohus

Ramavtalet för den nya generationens Kombohus Punkt och Lamell löper till 31 maj 2026. Totalt finns fem koncept från tre olika leverantörer att välja bland. Avtalet ger möjlighet till upp till 25 000 nya lägenheter i Sverige.