Den 1 juni börjar ett nytt avtal med ramupphandlade flerbostadshus för medlemmarna i Sveriges Allmännytta att gälla – det femte avtalet och en helt ny generation av Kombohus.

– Det är vår mest omfattande upphandling hittills och också den mest komplexa. Det finns en stor valmöjlighet i utformning och lägenhetsstorlekar. Det gör att man kan plocka ihop sitt eget hus utifrån bostadsbehovet i kommunen, säger Sofia Heintz.

Digital lansering

Vinnarna och deras hus lanserades den 1 juni under ett webbinarium. Det direktsändes men kan även ses i efterhand:

Höga krav

Tio byggbolag var med i upphandlingens första skede, men bara tre företag gick vidare till final och har nu skrivit under ett ramavtal som kommer att löpa under sex år.

– Vi har ställt höga krav på kvalitet och arkitektur i avtalet, men leverantörerna får också stor möjlighet att bygga väldigt många lägenheter, säger Sofia Heintz.

25 0000 nya bostäder

Ramavtalet ger möjlighet att bygga sammanlagt 25 000 lägenheter i Sverige, alla helt nyckelfärdiga och till fast pris.

En nyhet i avtalet är att det nu finns krav på beräkning av husets klimatpåverkan och möjlighet att välja hus efter lägst klimatbelastning, eller bäst energiprestanda.

– Att vi nu både kan ge kunskap om klimatpåverkan och möjlighet att välja det hus som ger bäst resultat känns mycket bra, säger hon.

Pris per lägenhet

En annan nyhet i den nya upphandlingen är att priset nu sätts per lägenhet i stället för per hus.

– Det gör att det blir en mer rättvis prissättning. Annars sätter man ett snittpris baserat utifrån en viss blandning av storlekar på lägenheten.

Då blir ett hus med många ettor blir dyrare än ett hus med fyror.

– Nu har vi en prismodell som gör det möjligt att blanda och välja lägenhetstyper efter eget behov. Vi är närmare ett legobygge än vi någonsin varit, där bostadsföretagen kan välja fasadmaterial, färg, taklutning med mera ur de tre leverantörernas legolåda.

Tre vinnare

Här är de tre företag som vunnit den nya ramupphandlingen:

JSB Construction – byggföretag med bas i Blekinge som levererat Kombohus från det allra första ramavtalet. Har hittills byggt 4 000 Kombohuslägenheter i Sverige.

Lindbäcks Bygg – företag med bas i Norrland och med industriellt byggande och trästommar som specialitet. Har egen produktionsanläggning i Piteå.

Unibep – polskt börsnoterat byggbolag, som för fyra år sedan besöktes av en delegation från Sveriges Allmännytta. Har varit verksam i Sverige under några år och hittills byggt 58 lägenheter åt Botkyrkabyggen och ska bygga 36 lägenheter åt Egnahemsbolaget i Göteborg. Har egen husfabrik i Polen.

Husen i den nya generationen

Allmännyttans Kombohus Punkt

Nytt ramavtal som börjar gälla den 1 juni 2020. Nyckelfärdiga punkthus i upp till 8 våningar med möjlighet till stor flexibilitet, god utformning, hög förvaltningskvalitet och bra energiprestanda. Två olika byggföretag kan leverera huset.

Allmännyttans Kombohus Lamell

Nyckelfärdiga lamellhus i upp till 6 våningar med möjlighet till stor flexibilitet, god utformning, hög förvaltningskvalitet och bra energiprestanda. Tre olika byggföretag kan leverera huset. Ramavtal gäller 1 juni 2020–31 maj 2026.