Bidragen i tävlingen om Allmännyttans bästa bygge bedöms utifrån 12 kriterier som speglar vad som är viktigt i ett framgångsrikt projekt. Utvärderingen görs av en oberoende jury, som går igenom varje projekt och hur de möter upp kriterierna. Juryn sätter sedan poäng i varje kategori och får på så sätt fram vilka av de 20 nominerade bidragen som går vidare till finalen.

Finalister får besök av juryn

Juryn besöker sedan alla projekt som gått till final för att utvärdera projektet på plats.

– Att få höra vad projektdeltagarna själva berättar och att se hur de nya boendemiljöerna upplevs är mycket värdefullt, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta och ansvarig för tävlingen.

Vid det sista utvärderingsmötet går juryn igenom den fördjupade informationen och utser därefter en vinnare – som sedan presenteras under Allmännyttans Fastighetsdagar i Luleå den 28–29 maj. Där berättar alla finalister mer om sina nyproduktionsprojekt och vilka erfarenheter som gjordes.

Viktigt att lyfta hyresrätter av hög kvalitet

Helt ny i juryn är Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA SAR/MSA arbetar som senior konsult i egna bolaget Atelier 01 arkitektur, med fokus på processledning i tidiga skeden av stadsbyggnad och fastighetsutveckling.

Varför tackade du ja till att vara med i juryn?

– Att lyfta fram hyresrätter av hög kvalitet ser jag som mycket viktigt för att inspirera fler att spänna bågen för goda boendemiljöer och planlösningar, fin och ambitiös arkitektur och hållbara lösningar i projekt med ofta begränsad ekonomi. Det är en ära att vara med i juryn för det pris som delas ut av Sveriges Allmännytta.

Vilka perspektiv kommer du att tillföra juryn?

– I min vardag arbetar jag mycket med samverkan mellan fastighetsutvecklare, kommun och arkitekt. En god dialog och samverkan är ofta en nyckel för ett bra resultat. Därutöver kommer jag bidra med min kunskap om god stadsbyggnad och arkitektur.

Vad är viktigt för dig när du tittar på ett tävlingsbidrag?

– Att förstå hur förutsättningarna för projektet har varit, för att förstå aktörerna, platsen, ekonomin, och vad som har skapat och möjliggjort det projekt som till slut har blivit byggt. Det brukar vara värdefull information för att förstå projektet som helhet, menar Gunilla Kronvall.

– Sedan är det förstås viktigt att se om utvecklare och arkitekter har lyckats uppnå flera kvaliteter, både i hur byggnaden ligger i sin kontext, hur vardagliga kvaliteter för boende har skapats i detaljering, materialitet och rumsligheter, samt hur hållbarhet har uppnåtts i en arkitektur som också är vacker och väl fungerande för praktiska behov.

Tydlighet i idé och koncept

Ännu en ny jurymedlem är Johan Casselbrant, arkitekt SAR/MSA, chefsarkitekt och huvudägare av Kanozi Arkitekter sedan starten 2002. Innan dess har han även arbetat på Atelier Nagl i Österrike, White och Wingårdhs arkitektkontor.

Varför ska man tävla om vem som bygger bäst?

– Det är viktigt att lyfta fram goda exempel och motivera vad som gör projekten bra. Det kan sedan tjäna som exempel för andra aktörer och för hela branschen.

Vad är viktigt för dig när du tittar på ett tävlingsbidrag?

– En vinnare behöver ha en tydlighet i både idé och koncept, och en skärpa i genomförandet, anser Johan Casselbrant, som tänker stå för ett arkitektperspektiv i juryn och att vikta bostadkvaliteter mot andra värden som bland annat hållbarhet och byggbarhet.

Vilken är den viktigaste byggfrågan just nu?

– Att tänka långsiktigt, svarar Johan Casselbrant.

Få en rättvis bedömning

Ett tredje nytillskott i årets jury är Louise Wall, hållbarhetschef på HSB Riksförbund, som bidrar med perspektiv på hållbarhet inom bland annat material, klimatpåverkan, resurseffektivitet och återbruk.

Vad är viktigt för dig när du tittar på ett tävlingsbidrag?

– Att bidragen får en rättvis bedömning som utgår från tävlingens uppsatta kriterier.

Vilken är den viktigaste byggfrågan just nu?

– Det finns en stark enighet i bygg- och fastighetsbranschen idag om behovet av att minska klimatpåverkan från nyproduktionen – och att en halvering till 2030 är ett måste. Trots att vi har tillgång till relevant teknik så upplever vi att framstegen går för långsamt.

En längre presentation av Louise Wall finns att läsa här.

Kul att tävla

En som inte är alls är ny är Anna Heide, som nu går in på sitt tredje år som jurymedlem. Hon är affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon och har tidigare arbetat som fastighetschef och hållbarhetschef på bostadsbolaget MKB i Malmö.

Hon tittar på helheten och hållbarheten när hon bedömer ett tävlingsbidrag.

– Det är en konst att få med alla aspekter på ett hållbart sätt, inte minst ekonomiskt. Projekten ska också fungera långsiktigt och bidra till den befintliga miljön.

Varför ska man tävla om nyproduktion?

– För att det är kul att tävla! Den här tävlingen bedömer många olika aspekter som är viktiga för totalupplevelsen för hyresgästerna. Finalistprojekten kan fungera som inspiration och förebild för kommande nyproduktionsprojekt, säger Anna Heide.

Tittar på tekniska lösningar

Även är Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är en rutinerad jurymedlem.

Hon tittar lite extra på tekniska lösningar ur ett hållbarhetsperspektiv när hon granskar ett tävlingsbidrag.

– Har man hittat smarta sätt att minska energianvändningen i brukarskedet eller minska klimatpåverkan under produktionsskedet? Men jag ser också om projektet tagit med frågor inom social hållbarhet, det är ju en förutsättning för att hyresgästerna ska trivas och ta hand om sina områden, säger Pia Lundgren.

 

Gunilla Kronvall och Johan Casselbrant ersätter arkitekterna Örjan Wikforss och Johanna Bocian Östberg, som tidigare ingått i tävlingsjuryn.