För att hitta och lyfta bra exempel på hur man kan bygga nya och goda bostäder arrangerar Sveriges Allmännytta sedan flera år en tävling. Bidragen i tävlingen om Allmännyttans bästa bygge bedöms utifrån 12 kriterier som speglar vad som är viktigt i ett framgångsrikt bostadsprojekt.

Utvärderingen av hur väl de anmälda bidragen uppfyller kriterierna görs av en fristående jury, som består av fem medlemmar.

– I och med att det är en oberoende jury som granskar med kunniga ögon bedöms husen ur ett utifrån-och-in-perspektiv. Uppdraget är att väga in samhällets och det allmännas bästa, säger Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Hon ansvarar för att hålla ihop tävlingsarbetet men ingår inte själv i juryn.

Stolt att bli tillfrågad

Juryn får i förstärkning av en ny jurymedlem: Louise Wall, hållbarhetschef på HSB Riksförbund.

– Jag blev väldigt stolt över att bli tillfrågad. Jag tycker att priset är viktigt och jag tror att jag med min bakgrund och kompetens kommer att komplettera övriga medlemmar i juryn på ett bra sätt, säger Louise Wall.

Hon är miljövetare i botten, med en examen i miljövetenskap från Linköpings universitet och Newcastle University Australia, och har tidigare arbetat på såväl konsultsidan som på entreprenörssidan bland annat sju år på NCC som hållbarhetsspecialist och under de senare åren gruppchef.

Vilka perspektiv kommer du att tillföra juryn?

– Jag kommer att bidra med perspektiv på hållbarhet inom bland annat material, klimatpåverkan, resurseffektivitet och återbruk. Jag har ju arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i 15 år och har erfarenhet som konsult, och från entreprenörs- och beställarsidan. Det gör att jag har en bredd, jag har ju arbetat med stads- och fastighetsutveckling från ett tidigt skede till färdig byggnad.

Varför ska man tävla om vem som bygger bäst?

– När nya hus byggs så formar och bygger vi in värden som påverkar en plats över lång tid. I ett tidigt skede i nyproduktionen har vi möjlighet att påverka både byggnaders avtryck utifrån ett livscykelperspektiv och upplevelsen av platsen för de boende.

Bygga nytt medför ansvar

Louise Wall understryker att det innebär ett stort ansvar att utveckla nyproduktion.

– Därför är det extra viktigt och kul att lyfta fram innovationsexempel som gör det möjligt för andra att följa efter, säger hon.

Vad är viktigt för dig när du tittar på ett tävlingsbidrag?

– Att bidragen får en rättvis bedömning som utgår från tävlingens uppsatta kriterier.

Vilken är den viktigaste byggfrågan just nu?

– Det finns en stark enighet i bygg- och fastighetsbranschen idag om behovet av att minska klimatpåverkan från nyproduktionen – och att en halvering till 2030 är ett måste. Trots att vi har tillgång till relevant teknik så upplever vi att framstegen går för långsamt.

Fokusera på byggmetoder och materialval

Hon anser därför att en av de mest angelägna frågorna är hitta långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar för att minska klimatpåverkan genom att fokusera på byggmetoder och materialval.

– Det är avgörande att vi som bransch arbetar aktivt för att genomföra förändringar som leder till betydande reduktioner av vårt avtryck.

Men samtidigt som klimatfrågan prioriteras får andra viktiga områden inte hamna i skuggan, betonar hon –  till exempel inkluderande bostadsutveckling, trygghet och tillgänglighet, biologisk mångfald och grönområden för att stärka hälsa och välmående.

– Vi måste kunna balansera flera områden samtidigt, säger Louise Wall.

Nominera till priset senast 27 mars

Det är fortfarande inte för sent att nominera bidrag till tävlingen om Allmännyttans bästa bygge 2024. Tävlingen är öppen för alla som byggt flerbostadshus som blev klara under 2022 eller 2023. Mer om tävlingskritierier och hur man gör för att skicka in ett bidrag hittar du här.

Vinnaren koras i Luleå

Juryn kommer att samlas till två längre överläggningsmöten samt besöka alla projekt som väljs ut till finalomgången för att utvärdera tävlingsbidraget på plats.

Erfarenheterna från de tre finalisternas projekt kommer att presenteras under Fastighetsdagarna i Luleå den 28–29 maj – där det sedan också avslöjas vem som har vunnit.

Juryns övriga medlemmar

Övriga medlemmar i juryn är:

Anna Heide, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon
Johanna Bocian Östberg, studiochef på Okidoki Arkitekter
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
Örjan Wikforss, arkitekt och professor