Sveriges Allmännytta vill genom tävlingen sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt som ger mervärden till hela samhället.

– Det finns så mycket att lära från lyckade projekt. Vi vill lyfta upp det som både allmännyttan och många andra gör så bra, alltså hur man bygger bostäder som bidrar till bra boendemiljöer, säger Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta och ansvarig för tävlingen.

Nu drar årets tävling igång och Sveriges Allmännytta söker nomineringar för projekt som är slutförda under 2022 eller 2023.

Öppen för alla

Tävlingen är öppen för alla som bygger flerbostadshus – även om den heter Allmännyttans bästa bygge.

– Alla byggherrar har olika förutsättningar. Vi vill och behöver självklart ta lärdom av alla. Ju mer vi kan dela med oss av erfarenheter som kan leda till bättre lösningar för våra hyresgäster desto bättre, säger Sofia Hansdotter.

En oberoende och sakkunnig jury kommer under våren att först utse tre finalister och sedan en vinnare. Vem som vinner avslöjas under Fastighetsdagarna i Luleå 28–29 maj. Där kommer också de tre finalisterna att berätta om sina projekt.

Vad tror du kommer att bli särskilt utmärkande i årets tävlingsomgång?

– Att bygga hållbart handlar till stor del om att bygga resurseffektivt. Både hur vi tar hand om material som redan finns på marknaden men även om hur material kan designas för bättre cirkulära flöden. Under högkonjunkturen skapades en kultur av att slösa material. Det måste bli tabu på detta.

– Det vore kul att få se tävlingsbidrag med nydanande projekt som har vägt in återbruk och ett högre fokus på cirkularitet i byggmaterial, säger Sofia Hansdotter.

Mjuka värden

Trygghet och säkerhet i bostadsområdena är en annan fråga som blir allt viktigare.

– Att planera utifrån mjuka värden som kultur, trygghet, säkerhet som skapar attraktivitet är faktorer som säkerligen kommer att sticka ut i ett vinnande projekt. Det är värden som är grundläggande för ett välmående och blomstrande bostadsområde, men det påverkar också de ekonomiska fastighetsvärdena.

Tolv kriterier

Tävlingsbidragen bedöms utifrån tolv kriterier, bland annat:

  • Arkitektonisk gestaltning och hur väl huset passar in på platsen
  • Lägenheternas planlösning och funktionalitet
  • Innovationshöjd och nytänkande
  • Miljömässig hållbarhet

Nominera senast 25 mars

Man kan både anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans. Nomineringar och tävlingsbidrag ska skickas in senast den 25 mars.

Hur gör man när man nominerar och tävlar? Vad måste man skicka in? Vilka har vunnit förut och varför? Läs allt om byggtävlingen här.

Tävlingar vartannat år 

Från och med 2024 alternerar tävlingarna om Allmännyttans bästa bygge och Allmännyttans bästa renovering med varandra och kommer att genomföras vartannat år. Detta för att göra det möjligt att ge ökat fokus och uppmärksamhet åt varje enskild tävling. 2024 genomförs tävlingen om Allmännyttans bästa bygge och 2025 genomförs tävlingen om Allmännyttans bästa renovering.